Akademiuddannelse

Med en akademiuddannelse kan du blive it programmør, projektleder eller noget helt andet (Foto: campusaccess.com)

Med en akademiuddannelse kan du blive it programmør, projektleder eller noget helt andet (Foto: campusaccess.com)

Der kan være mange grunde til, at man gerne vil ud at lære nyt. Det kan være fordi, man keder sig på sit job. Det kan være fordi, man føler, man ikke er god nok til sit job. Og ja, det kan også være fordi, chefen siger, man skal opkvalificere sig eller ændre på, hvilke kompetencer man sidder inde med.

Her er det heldigt, at akademiuddannelser rummer alle typer. Både dem, der trænger til at lære mere om det felt, de allerede arbejder med, og dem, der gerne vil udvide deres evner fra at være IT-programmør til at kunne køre et helt projekt som projektleder.

Der findes et væld af kurser og uddannelser, du kan tage på et akademi. Det handler naturligvis om at finde ud af, hvorfor du gerne vil tage en given akademiuddannelse, og hvordan du ønsker, at den skal være tilrettelagt i forhold til dit nuværende liv.

Akademiuddannelser for alle

Der findes mange forskellige akademiuddannelser. Der findes de uddannelser, der kræver, du kommer med en vis faglig og erhvervsmæssig ballast, før du starter. Og så findes der akademiuddannelser, der er til dig, der gerne vil begynde på noget helt nyt.

Hvis du eksempelvis gerne vil have en akademiuddannelse i socialpædagogik, er det ikke muligt at starte på uddannelsen, hvis ikke du har mindst to års relevant erhvervserfaring samt en uddannelse, der gør dig kompetent nok til at følge med. Det kan for eksempel være en studentereksamen eller anden relevant akademiuddannelse indenfor sundheds- og socialområdet.

Akademiuddannelser kan altså kræve forskellige ting fra dig af, når du starter. Hertil kræver nogle uddannelser også længere tid end andre.

Med nogle akademiuddannelser har du muligheden for at studere hjemmefra og at tilrettelægge timerne, så de passer til din hverdag, din familie og dit arbejde. Andre uddannelser kræver, at du er der dagligt og følger et skema.

Se mulighederne for akademiuddannelse hos VIAUC
Læs mere om akademiuddannelser her:

Akademiuddannelser giver dig relevante kompetencer

Akademiuddannelse: Du er aldrig for gammel til uddannelse

Akademiuddannelser er for alle

Uddannelsen kræver erhvervserfaring (Foto: bupl.dk)

Uddannelsen kræver erhvervserfaring (Foto: bupl.dk)

Drømmer du om at have skolemæssige kompetencer, der gør det muligt for dig at arbejde med mennesker, der har særlige sociale behov? Så er en akademiuddannelse i socialpædagogik en mulig åben dør for dig.

Der er visse krav, du skal opfylde for at blive optaget på uddannelsen, men når først du er inde, får du en uddannelse, der er fleksibelt tilrettelagt, men som giver dig hvad der svarer til et års faglig uddannelse indenfor socialpædagogik. Det vil sige 60 ECTS point.

For at blive optaget på akademiuddannelsen i socialpædagogik skal du have to års relevant erhvervserfaring. Det vil sige, du skal have haft praktisk berøring med området, før du får mulighed for at tage uddannelsen.

Udover den relevante erhvervserfaring skal du også have en skolemæssig baggrund, der gør dig kompetent til at tage uddannelsen i socialpædagogik. Det kan være studentereksamen eller andre relevante erhvervsuddannelser.

Bliv stærkere på dit fagområde

Hvis du arbejder indenfor et socialt område i forvejen, så er denne akademiuddannelse i socialpædagogik en absolut fortrinlig uddannelse, der kan styrke dine evner på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen styrker særligt dig, der beskæftiger dig med udsatte børn og voksne, det kan være på opholdssteder, i psykiatrien, i skolesystemet eller lignende. Det er altså en gruppe af mennesker, der med en bred baggrund sammen går på uddannelsen. Fælles for alle er, at man får faglige og professionelle redskaber, der hjælper en i hverdagen.

Når du tager akademiuddannelsen i socialpædagogik er du ikke bundet, som man normalt kender det fra skoletiden. Uddannelsen er for voksne mennesker, der skal have arbejdsliv, familie og så videre til at gå op i en højere enhed. Derfor kan du tilrettelægge uddannelsen, som det passer ind i din hverdag.

I sammenhæng med ovenstående er det blandt andet også muligt at have fjernundervisning. Det vil sige, du læser, afleverer opgaver og lignende hjemmefra uden at møde op i et lokale et vist antal dage i ugen.

Klik her for at læse mere om akademiuddannelsen i socialpædagogik

Læs mere om akademiuddannelser her på bloggen:

Akademiuddannelse: Du er aldrig for gammel til uddannelse

Akademiuddannelser er for alle

Akademiuddannelser giver dig relevante kompetencer

Vil du have lagt lidt oven på uddannelsen? Så se nærmere på akademiuddannelse  (Foto: campusaccess.com)

Vil du have lagt lidt oven på uddannelsen? Så se nærmere på akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Står du og vil gerne videre med din uddannelse? Brænder du for at lære lidt nyt og har mod på at videreuddanne dig? Måske er du stagneret lidt i dit arbejdsliv og trænger til nogle helt nye udfordringer. Det kan man sagtens, for det kan være mange år siden, at man sidst har siddet på skolebænken. Eller måske trænger du bare til lidt fornyelse og inspiration for at komme lidt videre med dit arbejde og forny dig. Eller måske vil du helt sadle om, fordi du ikke ønsker at være inden for det felt mere, som du er i? Hvad enten du er det ene eller det andet, hvad så med at tage en akademiuddannelse? Der er intet at frygte, det er bare om at komme i gang.

Tag en akademiuddannelse på et par år

En akademiuddannelse er en voksenuddannelse, som er erhvervsrettet. Her kan du prøve kræfter med alle mulige ting som ledelse, medier, administration og kommunikation osv. alt afhængigt af, hvilken uddannelse, du har i forvejen, og hvor du ønsker at bevæge dig hen. En akademiuddannelse er for det meste en deltidsuddannelse, så du har masser af mulighed for at have et job ved siden af. Måske skal du gå lidt ned i tid, men nogle kan også godt klare både at tage uddannelsen færdig og samtidig have et fuldtidsjob, selvom det kan være rigtigt hårdt. Det skal du overveje og selvfølgelig også aftale med din arbejdsplads.

Måske vil du føle, at der åbner sig en række nye muligheder, når du har taget sådan en akademiuddannelse, og det kan være en rar følelse også at lære noget nyt, selvom du har rundt de 40 eller 50. Man bliver jo aldrig for gammel til at forny sig og få ny viden indenbords.

Find akademiuddannelser hos viauc.dk

Se hvorfor akademiuddannelser er for alle

Akademiuddannelser er også for dig (foto viauc.dk)

Akademiuddannelser er også for dig (foto viauc.dk)

Som borger i Danmark har man i vid udstrækning mulighed for at vælge en uddannelse på et hvilket som helst område. Dette giver endvidere gode muligheder for at kunne få et arbejde og forsørge sig selv og en eventuel familie. Men når man taler om uddannelse, så er der ikke kun tale om førstegangsstuderende. Uddannelser som for eksempel akademiuddannelser er for alle, der gerne vil prøve noget nyt i deres liv. En akademiuddannelse kan faktisk blive til en hel ny start, som fører nogle positive og udfordrende ting med sig.

Kort og godt om akademiuddannelser

De fleste akademiuddannelser tages på erhvervsakademier rundt omkring i Danmark. Deres varighed varierer meget, og det er faktisk netop dét, der gør dem så alment tilgængelige. Man kan nemlig tage en akademiuddannelse på mange forskellige måder. Det kan for eksempel være, at man er arbejdsløs og gerne vil tage en akademiuddannelse på kort tid, så man kan få pyntet lidt på sit CV og bare generelt blive klogere. Men det kan også være, at man allerede har et arbejde, men at man stadig har brug for at tilegne sig nogle nye evner. I dette scenarie vil det være bedre at kunne vælge en uddannelse på et akademi på deltid, så man også kan passe sit arbejde ved siden af.

Akademiuddannelser findes inden for mange forskellige fagområder. Der er altså lidt for enhver smag, når man kigger på de mange akademiuddannelser. Det kan være, at man allerede evner meget på et givent område og gerne vil videreudvikle på det, men det kan også være, at man vil give sig i kast med noget helt nyt. Markedsføring, handel, logistik og økonomi er blot nogle få eksempler på akademiuddannelser, der kan tages i Danmark.

Læs mere om akademiuddannelser

Akademiuddannelsen i ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Akademiuddannelsen i ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

På et eller andet tidspunkt kan alle nå til et punkt i deres liv, hvor de trænger til nye udfordringer. En af måderne man kan tilfredsstille dette behov på, er ved at videreuddanne sig. Akademiuddannelsen i ledelse er en af de uddannelser i Danmark, der henvender sig til et bredt udvalg af voksne, og som kan give helt nye muligheder på arbejdsmarkedet.

Helt overordnet set er der jo rigtig gode muligheder for at få en god uddannelse i Danmark, og akademiuddannelsen i ledelse er blot én ud af mange muligheder, som man kan ty til, når der skal ske noget nyt. Hvis man i forvejen er i arbejde, og gerne vil have mere ansvar, så er en akademiuddannelse en ledelse en af de ting, der kan udruste én til at løfte en større ansvarsbyrde.

Bliv til noget med akademiuddannelsen i ledelse

Det at være en leder er ikke noget, man bare bliver. Mange må arbejde benhårdt i mange år for at få de rette kompetencer. Dette kan man spare sig selv for ved at gå på akademiuddannelsen i ledelse. Nu er det ikke sådan, at man skal sige sit nuværende job op, for at kunne tage en akademiuddannelse. Mange akademiuddannelser er nemlig bygget op omkring et deltidsstudie, hvor man typisk skal i skole om aftenen et par gange om ugen. Derudover kan det sagtens være, at ens arbejdsplads vil være med til at sponsorere noget af det beløb, som uddannelsen koster, for de får til gengæld en mere kompetent medarbejder ud af det.

Akademiuddannelsen i ledelse udbydes mange steder i Danmark. Der er nogle specifikke adgangskrav, man skal leve op til, men det er ligetil for de fleste. Man skal have en gymnasial uddannelse og noget relevant erhvervserfaring i forhold til det hold man vælger, og så kan man ellers bare gå i gang med at suge til sig!

Se mere nu!

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Akademiuddannelserne tages sideløbende med dit arbejdsliv, og niveauet er på højde med erhvervsuddannelserne. Fordi uddannelsen tages sideløbende med dit arbejdsliv, er forløbet også planlagt der efter. Det kan være hårdt at uddanne sig, mens man arbejder, men derfor kan forløbet oftest deles op, så du ikke behøver tage alle moduler i streg. En hel uddannelse består som hovedregel oftest af fem moduler. Desuden ligger undervisningstiden uden for arbejdstiden, så du for eksempel kan sidde på skolebænken om aftenen, mens du knokler på arbejdet om dagen. På den måde mister du hverken arbejde eller løn, men du får til gengæld en bedre uddannelse.

Det smarte med akademiuddannelsen er, at du efter år på arbejdsmarkedet oftest vil have en klar ide om, hvad din branche, arbejdsmarkedet eller din arbejdsgiver forventer og kræver af dig, ligesom du selv vil have bestemte interesser i at specialisere dig i specifikke fagområder. Din uddannelse vil derfor aldrig være ubrugelig.

Akademiuddannelser i mange fag

Akademiuddannelsen kan tages i utallige fag og afskygninger. For eksempel i informationsteknologi, ledelse, økonomi, transport og logistik, reteil og gastronomi.

Du kan for eksempel tage en akademiuddannelse som merkonom i to år. Undervisningstiden vil ligge om aftenen, så du kan passe dit arbejde om dagen. Adgangskravene er en endt gymnasieeksamen og to års relevant erhvervserfaring. På akademiuddannelsen kan du for eksempel målrette uddannelsen finansiel rådgivning, og du vil få en grundkursus i matematiske færdigheder med henblik på økonomisk rådgivning. Du vil blive undervist i ligninger, funktionsanalyse, rentes regning, differentiering og sandsynlighedsregning.

Find akademiuddannelser her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/Akademiuddannelser.aspx

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Er der noget, der siger dig, at du er god til at lede flokken? Er der noget, der siger dig, at du er god til at tage initiativ, tage ansvar og stå ved det, du bad om i første omgang? Disse ting er ikke givet, at man skal have som den fødte leder, men de kan nok være meget gode at ligge inde med, hvis man synes, man er den. Det kan være, det ligger i kroppen på dig, og du skal have lederdyret frem. Så kan du benytte dig af en uddannelse, der hedder akademiuddannelsen i ledelse. her lærer du, hvad det vil sige at kunne lede flokken, og det er der nok mange, der vil misunde dig, når du kommer ”hjem” fra uddannelsen. Det er fordi, der er nogle, der simpelthen ikke har det ledergen i sig – og så har de i øvrigt heller ikke akademiuddannelsen i ledelse. Det siger sig selv, at når der er nogle andre, der fortæller og deler deres erfaringer om ledelse på ”akademiuddannelsen i ledelse”, så vil du blive klogere på dette område. Det kan være, du finder ud af, du slet ikke er den fødte leder, som du troede, du ville være fra begyndelsen af. Men det kan jo også være, at du finder ud af, at du netop er den fødte leder, som måske også kan lære andre på akademiuddannelsen i ledelse, hvordan man virkelig håndterer en opgave med ledergenet.

Akademiuddannelsen i ledelse, forskellig stil for ledelse

Når du er lederen af flokken, så er det ikke givet, at det skal gøres med hård hånd. Der er faktisk nogle, som får det til at fungere bedre med at være solidariske og imødekommende over for flokken, og der findes helt sikkert forskellige stil for ledelse. Du skal finde din helt egen og rigtige, så det virker naturligt at lede. Det kan du finde ud af ved at prøve dig frem på akademiuddannelsen i ledelse.

Se akademiuddannelsen i ledelse

Akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Hvis du gerne vil forøge dine muligheder på jobmarkedet, så er der flere forskellige måder, som du kan gøre det på. En af de allerbedst måder at gøre det på er at tage en akademiuddannelse. En uddannelse, der ruster dig til at få endnu mere ud af din karriere. En akademiuddannelse kan være noget for dig, der er løbet lidt træf i dit normale job og som på en eller anden måde gerne vil avancere lidt inden for dit fag. Men det kan også være for dig, der ikke har noget job lige nu enten på grund af finanskrisen eller en helt andet grund. Så er du klar til at søge et nyt job, og du har pludselig meget mere at byde på.

Få hjælp til at finde den rigtige akademiuddannelse

Hvis du er i tvivl om, hvilken akademiuddannelse der passer bedst til dig, så kan du få en masse hjælpe, der kan guide dig på det rigtige spor. Du kan for eksempel starte med at læse om de forskellige uddannelser på nettet. Det giver dig en god grundviden, som du kan tage med dig videre i din søgen efter den rigtige akademiuddannelse. Dernæst kan du ringe til de forskellige skoler, som tilbyder en akademiuddannelse. Her kan du selvfølgelig også få en masse information om skolen og uddannelsen. Men ring til flere end én skole, så du har noget af sammenligne imellem. De forskellige skoler mener jo altid, at de er de bedste selv.

Klik og se f.eks. en akademiuddannelsen i beskæftigelse 

Akademiuddannelse (Foto: b.dk)

Akademiuddannelse (Foto: b.dk)

Med en akademiuddannelse i hånden vil du have fået nogle konkrete kompetencer, du kan bruge videre i dit arbejdsliv. Det handler nemlig ikke bare om ubrugelige teorier, men reelle og konkrete ting, du kan bruge ude i den virkelige verden. Det er fordelen ved en akademiuddannelse. En anden fordel ved en sådan uddannelse er, at den også giver adgang til, at du senere eller lige efter kan tage en af de eftertragtede diplomuddannelser i Danmark. En akademiuddannelse er ikke bare viden, men også et vindue til endnu mere viden. Det kan ikke blive mere effektivt, hvis du spørger mig.

Tag en akademiuddannelse inden for forskellige områder

Du kan tage en akademiuddannelse inden for mange forskellige fagområder. På VIA University College kan du for eksempel tage uddannelse inden for følgende områder: beskæftigelse, ledelse, socialpædagogik, ungdomspædagogik, friluftsvejleder og ungdoms- og voksenundervisning. Der er altså nok at vælge imellem, skal jeg hilse og sige. Men hvis du vil ind på en akademiuddannelse, kræver det også, at du har noget relevant erhvervserfaring. Du kan altså ikke bare komme fra gaden og direkte ind på en af disse uddannelse. Du skal have arbejdet hårdt for det inden. Men netop fordi, du har arbejdet inden for området, vil du også have meget lettere ved at se, hvordan du skal bruge det du lærer i virkeligheden. Kurserne starter allerede til foråret, så skynd dig at melde dig til, inden de bliver fyldt op. Der er rift om pladserne.

Klik her for at læse mere om videreuddannelse.

Akademiuddannelse (Foto: b.dk)

Akademiuddannelse (Foto: b.dk)

Er du gået i stå? Både i dit liv, dit job i din person. Med en akademiuddannelse skaber du dig selv én større mulighed for flere muligheder i dit liv. Så tænker du måske, at det næppe giver nogen mening. Men de flere muligheder gælder mange ting. Du får flere muligheder for at få et job, det lyder i hvert fald ret logisk i og med, du forøger dine kvalifikationer og fylder dit CV. Med en akademiuddannelse får du ikke bare en ”belønning”, når du har taget din uddannelse. Det giver også noget under uddannelsen, noget man ikke nødvendigvis kan se på papiret, men noget, som sker inde i dig.

Du bliver belønnet under akademiuddannelsen

Når du tager en akademiuddannelse, vil du nok opleve, at der sker flere ting med dig og dit liv. Du bliver en del af noget, du skaber dig sikkert nogle flere kontakter. Samtidig fylder du også dit sind med ny viden og planer. Det kan være godt, hvis man er gået i stå. Får du først hjernen i gang, begynder den at køre og køre, og den vil køre hurtigere, nu flere ting, du laver. På den måde, føler du, at du producerer noget. Samtidig bliver du en del af et projekt, hvor du også vil møde andre, der brænder for det samme som dig. Den bedste følelse er at være effektiv og produktiv, og det bliver du nødt til for at fuldende en akademiuddannelse. Det kan give dig en skøn følelse.

Klik og læs mere: Akademiuddannelse