Organisationsudvikling

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er mange ting. Organisationsudvikling kan for eksempel ske inden for infrastrukturen af de ansatte, og hvorledes disse tilskyndes til at begå sig med hinanden. Det er en gammel model, den der hedder, at hver mand skal koncentrere sig om sin egen post udelukkende og ellers – som i en eller anden boble – holde sig væk fra den øvrige aktivitet, der foregår omkring ham eller hende. For det første er det ikke særligt inspirerende at være den person, der som beskrevet, bliver sat til at bemande en boble. Det er ensomt og der sker sjælden udvikling, fordi man ikke får mulighed for sparring og dynamisk udvikling, der kræver et nåleprik i boblen og interaktion og samarbejde med andre. Organisationsudvikling fokuserer blandt andet på, hvordan de ansatte bedst muligt bruger hinanden og skaber en dynamisk og inspirerende arbejdsplads, hvor folk yder og vil deres maksimale potentiale.

Organisationsudvikling kræver god ledelse

Organisationsudvikling er som allerede skrevet flere ting. En anden vigtig faktor, der bestemmer succesgraden af et firmas organisationsudvikling er dets lederskab. En god organisation kræver naturligvis også gode ledere. Der er mange ting, der har indflydelse på, hvor godt et lederskab er. For eksempel er det vigtigt, at lederskabet er sat ind i de nyeste strategier og den nyeste viden inden for ledelse. For at sikre sig, at ens ansatte og ikke mindst ledere er ajour med udviklingen på deres områder, så kan man sende dem på efteruddannelse, således at de suger det nyeste til sig. Med den slags kompetencer kan man være med på forreste linje og undgå at blive hægtet af, fordi at man ikke kan følge trop med udviklingen, som hele tiden afkræver et firma og dets ledere nye udfordringer for at holde sig flydende og for at komme i land på ’succesens kyster’.

Styrk din organisationsudvikling her

Læs mere om organisationsudvikling her:

Få dannet grundlaget for en fleksibel virksomhed med organisationsudvikling

Organisationsudvikling er vejen frem, hvis man også vil se frem ad.