forretning

All posts tagged forretning

Forretningsudvikling kommer man aldrig udenom (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling kommer man aldrig udenom (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling – ordet siger næsten sig selv: Udvikling af forretningen. Enhver virksomhed, privat som offentlig, har en forretning, der skal løbe rundt. Kommunerne må ganske vist ikke tjene noget på deres projekter, men forretningen skal stadig løbe rundt, således de tjener lige så meget, som de bruger – og det kan være svært nok i sig selv, når man som kommune har så mange forpligtelser, som man har. Som privat er forretningsudvikling kernen af en sund virksomhed, og det er kun fantastisk for virksomheden, hvis man kan optimere eksempelvis processer, så der kommer mere ind end ud. Det er svært, for bare at følge med markedet kan være en udfordring.

Markedet er det altafgørende for, om en virksomhed klarer sig godt. Der skal være et marked for virksomhedens produkt. Det kan man sørge for, at ens produkt altid er ved at produktudvikle, men også ved at forretningsudvikle. Der er mange, mange muligheder, for at forretningsudvikle, og det er en kunst som alle ledere bør mestre.

Hvis du som leder ikke kender noget til forretningsudvikling er det en katastrofe. Heldigvis gør de fleste det. Der er dog mange, der ikke har lært om det på en uddannelse, men bare har lært det ad hoc. Dette bør gøres noget ved. Lederne skal på kursus eller efteruddannelse, hvor blandt andet forretningsudvikling indgår i læringsmaterialet. På den måde sikrer man som virksomhed, at man har en sund og god forretning, der matcher markedet og følger godt med på de nyeste tendenser.

Forretningsudvikling på skoleskemaet

Der er mange muligheder for at efteruddanne sig og dygtiggøre sig inden for et felt. Mange vælger nogle specifikke ting, når de vil efteruddanne sig, men også efteruddannelse og kurser i ledelse er populært. Det er det, fordi der er et stort behov, for at lederne er dygtige. Det er dem, der binder en virksomhed sammen og sørger for at alle de gode ting, som medarbejderne kan, faktis bliver udnyttet.

Læs mere om forretningsudvikling her

Se mere om forretningsudvikling her:

God strategisk ledelse giver en god forretningsudvikling

Derfor er forretningsudvikling en god idé

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto: hansentoft.dk)

Selv den bedste forretning og virksomhed skal følge med tiden, hvis den skal blive ved med at beholde sin førerposition, og ikke skal blive sejlet agterud af nyere og mere kreative spillere på markedet. For selvom der umiddelbart kan være sorte tal på bundlinjen, så risikerer man pludselig at stå i en situation, hvor man bliver overhalet indenom, og når man først når derud, så kan det nogle gange være for sent. Det oplevede nogle mobilselskaber for eksempel. De nåede ikke at komme med på smartphone bølgen hurtigt nok, og gik på ganske få år fra at være de altdominerende spillere på markedet til at være nicheselskaber og i sidste ende blive opkøbt. Hvis man ikke vil risikere, at den skal ske for ens forretning er det som sagt vigtigt at holde fingeren på pulsen konstant, aktivt svømme med strømmen og dermed udvikle sin forretning, så man også mange år ude i fremtiden står med initiativet. Det er nemlig god forretningssans.

Langsigtede investeringer der betaler sig

Når man taler om forretningsudvikling, skal man se det som en investering på lige fod med alle andre. Som alle andre investeringer, så findes der kortsigtede og langsigtede. De sidstnævnte kræver nogle gange tålmodighed, da det ikke altid er lige til at se afkastet. Det vil ikke desto mindre ofte være der. Meget af den forskning, som man foretog i forbindelse med de tidlige rummissioner i 1960’erne, kunne umiddelbart virke som spild af penge. Men teknologiet bag bliver i dag grundlag for mange dele af vores samfund.
Tænker man dette i forhold til forretningsudvikling, så bør man konstant have et øje på fremtiden, tænke ud af boksen, og heller ikke være bange for at investere nogle midler i det. Der findes heldigvis også fagfolk, der kan hjælpe en med analyser og løsningsforslag, så man også i fremtiden er med i gamet.

Læs mere om forretningsudvikling lige her

Du kan også læse mere om forretningsudvikling her:

God strategisk ledelse giver en god forretningsudvikling

Derfor er forretningsudvikling en god idé

Ledelse! (foto se-institute.dk)

Strategisk ledelse! (foto se-institute.dk)

Strategisk ledelse er en disciplin, der handler om at lægge langsigtede strategier og prioritere opgaven. Målet med strategisk ledelse er at sikre virksomhedens overlevelse og succes på længere sigt. For eksempel er virksomhedsplaner en måde at udføre strategisk ledelse i praksis.

Som sagt er strategisk ledelse den lange seje træk og de langsigtede visioner, hvorfor strategisk ledelse er en proces, som du altid er i gang med, og som foregår på mange planer.

Strategisk ledelse handler om at udføre missioner

Mange mener, at strategisk ledelse handler om at have en mission, og derefter få den udført. For eksempel kan missionen være at skabe en bedre profil for din virksomhed. Missionen kan også være, at du ønsker et bedre miljø blandt dine medarbejdere, fordi der er opstået for meget gruppedannelse på arbejdspladsen.

Når du opstiller en mission, skal man gøre sig overvejelser omkring, hvilke forhindringer der ligger forude. Det kan være udfordringer på eksternt og interne, du skal over.

For at tænke langsigtet, bliver man nødt til også at tænke kortsigtet, før end man kan nå de lange mål. Du skal nemlig overstige de små forhindringer, før du kan tage hul på de store. Den strategiske leder udnytter den positive udvikling og får altid det bedste ud af begrænsningerne.

Strategisk ledelse handler også om at få overblikket over virksomhedens landskab. Det drejer sig om alt, lige fra det der forgår øverst i ledelsen, til det dine medarbejdere snakker om på arbejdspladsen. Før du kan handle rigtigt som strategisk lede, skal du have overblikket.

Strategisk ledelse handler også om at formidle virksomhedens fremtidsopgaver. Som en god strategisk leder skal du være på forkant med virksomheden udvikling, således at du kan præge den, i stedet for at skulle igle rundt og løse problemer. En succesfuld virksomhed med et dertilhørende godt arbejdsmiljø kræver god strategisk ledelse. Derfor er det vigtigt, at du som topleder tilegner dig de helt rigtige kompetencer til strategisk ledelse.

Find kurser i strategisk ledelse her!

Læs mere om strategisk ledelse her:

Strategi og ledelse – find nøglen til effektiv ledelse

Bliv klogere på strategi og ledelse

Hvad er planen? (foto hansentoft.dk)

Hvad er planen? (foto hansentoft.dk)

I tider, hvor der er stor konkurrence på den enkelte virksomheds evner til omstilling og fleksibilitet, er det nødvendigt at udvikle på den enkelte virksomheds konkurrenceevner. Her kan det være farligt at overse muligheden for forretningsudvikling. I mange virksomheder kan forretningsudvikling være en uoverskuelig opgave at kaste sig ud i midt i en travl hverdag, hvor der er nok at se til med at passe den allerede eksisterende forretning. Men ikke desto mindre er det nødvendigt at tænke i baner af forretningsudvikling, hvis man ønsker at virksomheden skal opnå en vækst, der rager ud over det allerede eksisterende niveau. I denne sammenhæng kan der være store gevinster ved at søge hjælp til forretningsudvikling, hos en virksomhed, der har erfaring inden for området. Dette er en opgave, der kræver mange års erfaring for at opnå det bedst mulige resultat. Til gengæld kan du med den rette mængde af rådgivning sikre, at din virksomhed opnår et vækstmål, der ligger langt over det allerede eksisterende mål.

Kompetent forretningsudvikling til virksomheder i vækst

Virksomheder, der kun beskæftiger sig med forretningsudvikling har en unik evne til at identificere, hvor, der skal sættes ind for at opnå den bedst mulige effekt. Metoderne i en forretningsudvikling er ofte simple, men det er vigtigt, at man ikke overser eller undervurderer den værdi et sæt friske øjne kan tilføre udviklingen i den enkelte virksomhed. Der findes virksomheder, der har specialiseret sig i at beskæftige sig med forretningsudvikling. På linje med at man med de fleste andre elementer af virksomheden søger den rette ekspertise, er dette også en nødvendighed, når det drejer sig om at sikre den fornødne udvikling af virksomheden. Denne udvikling sikres bedst med kompetent assistance inden for forretningsudvikling af den enkelte virksomheds produkter.

Se på forretningsudvikling hos Hansen Toft

Se flere indlæg om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling skaber en sund udvikling fra a til b

Forretningsudvikling kan gavne det brændende erhvervshjerte

Forretningsudvikling fører til styrkelse af din forretning

Hvad kan i gøre? (foto viauc.dk)

Hvad kan i gøre? (foto viauc.dk)

Forretningsudvikling er meget mere end navnet indikerer. Udvikling er meget mere end bare at komme fra a til b. Det er også måden man gør det på. Derfor er det også vigtigt at have en sund kultur i virksomheden. Med en sund virksomhedskultur er det muligt for en virksomhed at udvikle sig sundt og positivt ved at holde fast i de helt rette værdier. Den rette forretningsudvikling har et blik for det særpræg, der præger netop denne forretning, men har samtidig også et blik for de muligheder, der kan inkorporeres i virksomheden.

Værdier og fremdrift

Med en sund forretningsudvikling bliver det altså muligt for en virksomhed at kunne drive frem på en sund måde med benene fast cementerede i dens nuværende kerneværdier. Værdier er det, det egentlig handler om langt hen ad vejen. Værdier er meget mere end, hvad man siger. Det er ligeså meget noget man udtrykker ved at handle. Værdier er derfor elementer, som skinner igennem i virksomhedens hverdag. Med den rette forretningsudvikling bliver det muligt at etablere de rette og mest bæredygtige værdier, der på den måde er rettede mod fremtidens udvikling.

Holistisk tankegang

Det handler om at få hele virksomheden med, når der skal tales værdier og udvikling. På netop denne måde bliver det muligt for en virksomhed at udvikle sig bæredygtigt og stabilt over kort og lang tid. Det handler om at få hele organismen til at være med, så den på den måde oplever en sund og stabil fremgang. Fremgang er meget mere end tal på bundlinjen. Det handler ligeså meget om den kultur, som er blevet etableret i virksomheden. Forretningsudvikling driver virksomheden frem som en sund og selvstændig kultur med fødderne grundet på jorden. Forretningsudvikling har altså både øje for virksomhedens baggrund og samtidig også dens fremtid. På netop denne måde bliver virksomheden udviklet på en sund og bæredygtig måde.

Se mulighederne for forretningsudvikling hos Hansen Toft

Læs meget mere om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling kan gavne det brændende erhvervshjerte

Forretningsudvikling fører til styrkelse af din forretning

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Der er mange, der går ind i erhvervslivet, fordi de har blødende hjerte for at drive handel og skabe forbindelser mellem mennesker. Det er en interessant måde at komme i kontakt med andre mennesker på, og så kan der i det erhvervslige også opleves store og tilfredsstillende successer. Det lader til, at det er noget af det mest menneskelige: Behovet for at drive noget vidt ligger som en fasttømret del af det at være menneske, og det kommer i høj grad til udtryk i den måde, man med hjerte og sjæl driver virksomhed og forretning på. Hvis man gerne vil erfare, hvad der ligger bag driften, kan forretningsudvikling være en langsigtet fordel at drage i driften af en virksomhed. Med forretningsudvikling kan der være mulighed for både omstruktureringer og nyskabelse indenfor firmaets rammer.

Målsætning gennem kommunikation

Forretningsudvikling gavner både firmaet og de ansatte indenfor firmaets rammer. Forretningsudvikling skal kunne gavne kommunikationen internt, således at der bliver drevet efter de samme målsætninger og værdier. En sund og gavnlig kommunikation er essentiel for en sund og effektiv drift og førelse af en virksomhed eller forretning. Derfor er det vigtigt, at der både eksisterer en god kommunikation af målsætninger på et professionelt plan, men det er også vigtigt, at der hersker en vis forståelse for, hvad hvert menneske betyder og forstår ud fra sig selv. Kun ved en forståelse for enkeltdelene og helheden vil man kunne forstå virksomhedens potentiale og langsigtede muligheder.

Åbenhed og professionalitet

Få skabt kommunikation, værdier og målsætning ud fra en professionel og gavnlig forretningsudvikling. Skab den sunde kultur, der skal kunne bære virksomheden frem gennem trivsel, professionalitet og forståelse mellem partere og målsætninger. Forretningsudvikling gavner ikke alene det forretningsmæssige plan, men også det personlige plan af virksomhedsdriften.

Find mere information om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling fører til styrkelse af din forretning

Forretningsudvikling må du forholde dig til (Foto: jobbank.dk)

Forretningsudvikling må du forholde dig til (Foto: jobbank.dk)

Det moderne marked er en kompleks og fragmenteret størrelse at navigere i for alle virksomheder. Der er mange om kunderne, og finanskrisen har ikke just gjort tingene og forholdene lettere for mange både mindre og større virksomheder. Derfor kan det være en kæmpemæssig udfordring at skabe en sund virksomhed med positive tal på bundlinjen. Selvom det går fantastisk det ene år, kan det gå helt skævt det næste. Det tager tid at konsolidere sig som virksomhed, men med forretningsudvikling kan tingene hurtigt vendes, og lysere tider kan komme, før du og din virksomhed ved det. Dygtige konsulenter kan hjælpe med forretningsudviklingen. Forretningsudvikling dækker over mange forskellige tiltag, som kan tages, når udviklingen skal vendes. Det handler om at få kvalificerede inputs, som kan hjælpe til et markant større afkast. Ofte ender det med, at afkastet bliver større, end det man investerer i forretningsudviklingen – og denne faktor er væsentlig at have med, hvis du vurderer, at din virksomhed har brug for forretningsudvikling.

Forretningsudvikling er et givende samarbejde

Det er væsentligt, at forretningsudvikling tager udgangspunkt i netop din virksomheds behov for udvikling. Ikke to virksomheder er ens, og det skal de heller ikke være. Men denne virkelighed gør, at virksomheder med konsulenter, som kan tilbyde forretningsudvikling, skal have stor ekspertise og kendskab til markedet, for at forretningsudviklingen kan føre til det optimale afkast. Det er vigtigt, at forretningsudviklingen består i et samarbejde mellem konsulent og virksomhed, så den kommer til at tage udgangspunkt i virksomhedens ambition og målsætning for fremtiden. Det er i sidste ende virksomheden selv, som skal implementere forretningsudviklingen.

Klik her og læs mere om forretningsudvikling