forretningsudvikling

All posts tagged forretningsudvikling

Forretningsudvikling kommer man aldrig udenom (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling kommer man aldrig udenom (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling – ordet siger næsten sig selv: Udvikling af forretningen. Enhver virksomhed, privat som offentlig, har en forretning, der skal løbe rundt. Kommunerne må ganske vist ikke tjene noget på deres projekter, men forretningen skal stadig løbe rundt, således de tjener lige så meget, som de bruger – og det kan være svært nok i sig selv, når man som kommune har så mange forpligtelser, som man har. Som privat er forretningsudvikling kernen af en sund virksomhed, og det er kun fantastisk for virksomheden, hvis man kan optimere eksempelvis processer, så der kommer mere ind end ud. Det er svært, for bare at følge med markedet kan være en udfordring.

Markedet er det altafgørende for, om en virksomhed klarer sig godt. Der skal være et marked for virksomhedens produkt. Det kan man sørge for, at ens produkt altid er ved at produktudvikle, men også ved at forretningsudvikle. Der er mange, mange muligheder, for at forretningsudvikle, og det er en kunst som alle ledere bør mestre.

Hvis du som leder ikke kender noget til forretningsudvikling er det en katastrofe. Heldigvis gør de fleste det. Der er dog mange, der ikke har lært om det på en uddannelse, men bare har lært det ad hoc. Dette bør gøres noget ved. Lederne skal på kursus eller efteruddannelse, hvor blandt andet forretningsudvikling indgår i læringsmaterialet. På den måde sikrer man som virksomhed, at man har en sund og god forretning, der matcher markedet og følger godt med på de nyeste tendenser.

Forretningsudvikling på skoleskemaet

Der er mange muligheder for at efteruddanne sig og dygtiggøre sig inden for et felt. Mange vælger nogle specifikke ting, når de vil efteruddanne sig, men også efteruddannelse og kurser i ledelse er populært. Det er det, fordi der er et stort behov, for at lederne er dygtige. Det er dem, der binder en virksomhed sammen og sørger for at alle de gode ting, som medarbejderne kan, faktis bliver udnyttet.

Læs mere om forretningsudvikling her

Se mere om forretningsudvikling her:

God strategisk ledelse giver en god forretningsudvikling

Derfor er forretningsudvikling en god idé

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto: hansentoft.dk)

Selv den bedste forretning og virksomhed skal følge med tiden, hvis den skal blive ved med at beholde sin førerposition, og ikke skal blive sejlet agterud af nyere og mere kreative spillere på markedet. For selvom der umiddelbart kan være sorte tal på bundlinjen, så risikerer man pludselig at stå i en situation, hvor man bliver overhalet indenom, og når man først når derud, så kan det nogle gange være for sent. Det oplevede nogle mobilselskaber for eksempel. De nåede ikke at komme med på smartphone bølgen hurtigt nok, og gik på ganske få år fra at være de altdominerende spillere på markedet til at være nicheselskaber og i sidste ende blive opkøbt. Hvis man ikke vil risikere, at den skal ske for ens forretning er det som sagt vigtigt at holde fingeren på pulsen konstant, aktivt svømme med strømmen og dermed udvikle sin forretning, så man også mange år ude i fremtiden står med initiativet. Det er nemlig god forretningssans.

Langsigtede investeringer der betaler sig

Når man taler om forretningsudvikling, skal man se det som en investering på lige fod med alle andre. Som alle andre investeringer, så findes der kortsigtede og langsigtede. De sidstnævnte kræver nogle gange tålmodighed, da det ikke altid er lige til at se afkastet. Det vil ikke desto mindre ofte være der. Meget af den forskning, som man foretog i forbindelse med de tidlige rummissioner i 1960’erne, kunne umiddelbart virke som spild af penge. Men teknologiet bag bliver i dag grundlag for mange dele af vores samfund.
Tænker man dette i forhold til forretningsudvikling, så bør man konstant have et øje på fremtiden, tænke ud af boksen, og heller ikke være bange for at investere nogle midler i det. Der findes heldigvis også fagfolk, der kan hjælpe en med analyser og løsningsforslag, så man også i fremtiden er med i gamet.

Læs mere om forretningsudvikling lige her

Du kan også læse mere om forretningsudvikling her:

God strategisk ledelse giver en god forretningsudvikling

Derfor er forretningsudvikling en god idé

Ledelse! (foto se-institute.dk)

Strategisk ledelse! (foto se-institute.dk)

Strategisk ledelse er en disciplin, der handler om at lægge langsigtede strategier og prioritere opgaven. Målet med strategisk ledelse er at sikre virksomhedens overlevelse og succes på længere sigt. For eksempel er virksomhedsplaner en måde at udføre strategisk ledelse i praksis.

Som sagt er strategisk ledelse den lange seje træk og de langsigtede visioner, hvorfor strategisk ledelse er en proces, som du altid er i gang med, og som foregår på mange planer.

Strategisk ledelse handler om at udføre missioner

Mange mener, at strategisk ledelse handler om at have en mission, og derefter få den udført. For eksempel kan missionen være at skabe en bedre profil for din virksomhed. Missionen kan også være, at du ønsker et bedre miljø blandt dine medarbejdere, fordi der er opstået for meget gruppedannelse på arbejdspladsen.

Når du opstiller en mission, skal man gøre sig overvejelser omkring, hvilke forhindringer der ligger forude. Det kan være udfordringer på eksternt og interne, du skal over.

For at tænke langsigtet, bliver man nødt til også at tænke kortsigtet, før end man kan nå de lange mål. Du skal nemlig overstige de små forhindringer, før du kan tage hul på de store. Den strategiske leder udnytter den positive udvikling og får altid det bedste ud af begrænsningerne.

Strategisk ledelse handler også om at få overblikket over virksomhedens landskab. Det drejer sig om alt, lige fra det der forgår øverst i ledelsen, til det dine medarbejdere snakker om på arbejdspladsen. Før du kan handle rigtigt som strategisk lede, skal du have overblikket.

Strategisk ledelse handler også om at formidle virksomhedens fremtidsopgaver. Som en god strategisk leder skal du være på forkant med virksomheden udvikling, således at du kan præge den, i stedet for at skulle igle rundt og løse problemer. En succesfuld virksomhed med et dertilhørende godt arbejdsmiljø kræver god strategisk ledelse. Derfor er det vigtigt, at du som topleder tilegner dig de helt rigtige kompetencer til strategisk ledelse.

Find kurser i strategisk ledelse her!

Læs mere om strategisk ledelse her:

Strategi og ledelse – find nøglen til effektiv ledelse

Bliv klogere på strategi og ledelse

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto hansentoft.dk)

Verden omkring os forandrer sig hele tiden, og det kan være vigtigt for selv den mest etablerede virksomhed at følge med for at forblive relevant. Din virksomhed har sikkert et hav af dygtige konkurrenter, så det er vigtigt at blive ved med at optimere sig for ikke at blive overhælet indenom. Der findes en række kurser, som du med fordel kan kigge nærmere på, hvis du er interesseret i at udvikle dig selv og din virksomhed. Du kan med fordel tage et kursus i forretningsudvikling, hvis du virkelig er ambitiøs. Strategi og forretningsudvikling har en central plads på de fleste virksomheders dagsorden – og det med god grund.

Tag et kursus i forretningsudvikling for virksomhedens skyld

På et kursus i forretningsudviklinger lærer du om forretningsudvikling i forhold til kunder, konkurrenter og andre interessenter. Du vil tilegne dig værktøjer, som vil klæde dig bedre på, når du vender tilbage på din arbejdsplads. Du vil med andre ord få en bedre forståelse for, hvordan virksomheder mest optimalt arbejder med strategi og forretningsudvikling.  Derudover vil du få en indsigt i forskellige modeller, metoder og principper for at arbejde med forretningsudvikling. Du vil få en kæmpe forståelse for at koble teori med praksis.

Find et kursus i forretningsudvikling nær dig

Det kan virke uoverskueligt at skulle i gang med et kursus sideløbende med arbejdet, hvis man også er ambitiøs på jobbet – og det er du med garanti, ellers ville du ikke kigge efter kurser i forretningsudvikling. Heldigvis er de fleste kurser meget fleksible og ligger i et tidsrum, som du kan få til at stemme overens med arbejdsugen. Det kan være en god idé at finde et kursus nær dit hjem eller din arbejdsplads. På den måde kommer du ikke til at bruge unødvendig meget tid på transport.

Er du interesseret i forretningsudvikling? Klik her.

Læs meget mere om ferretningsudvikling her:

Forretningsudvikling er et skridt i den rigtige retning

Bliv ekspert i forretningsudvikling hurtigt, nemt og effektivt

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der er mange, især unge, der drømmer om at blive selvstændigt erhvervsdrivende. Det er en drøm, der ofte er forbundet med risikovillighed, mod og et ønske om at udrette noget på egen hånd. Det er samtidig også en drøm og karrierevej, der er fyldt med ubekendte. Den er dog også fyldt med passionerede mennesker med slagkraft og passion. Mange af disse personer har en fællesnævner. En fællesnævner der kan opsummeres via udtrykket ”frihed”. De ønsker frihed. Det handler om frihed til, hvornår man ønsker at gøre hvad, og frihed til at træffe de beslutninger man selv finder rigtigst.

Vær din egen chef

Det at være sin egen chef er enormt tiltalende. Det betyder nemlig, at man selv kan bestemme, hvornår man ønsker at komme og gå. Det er dog ikke ens betydende med, at man ikke skal arbejde særlig meget. Vælger man vejen som selvstændig, så kan man roligt regne med, at en otte-til-fire arbejdsuge ikke er tilstrækkeligt. Der vil være mange lange aftener, hvor man ikke kan komme hjem til middag, selvom man gerne ville. Ikke desto mindre arbejder alle hen mod drømmen om selv at kunne bestemme, og hvis man får succes, så har man lige pludselig meget mere frihed end størstedelen af det arbejdende folk.

Forretningsudvikling er et skridt i den rigtige retning

Hvis man har sin egen virksomhed eller forretning, så er det vigtigt, at man benytter sig af alt den hjælp, man kan få. Det værende venner og bekendte, der er så flinke at give en hånd, men det er også professionel hjælp. Man kan få rigtig meget ud af at få et par professionelle øjne på ens forretning. Nogle gange kan andre se nogle ting, man ikke selv havde tænkt over, fordi de har nogle andre kompetencer, og det kan være ekstremt gavnligt for ens virksomhed.

Få forretningsudvikling hos hansenstoft.dk

 

Læs også

Book en ekspert og lær, hvordan din forretning kan udvikles

Hvis ledelse er din ledestjerne

Hvad er planen? (foto hansentoft.dk)

Hvad er planen? (foto hansentoft.dk)

I tider, hvor der er stor konkurrence på den enkelte virksomheds evner til omstilling og fleksibilitet, er det nødvendigt at udvikle på den enkelte virksomheds konkurrenceevner. Her kan det være farligt at overse muligheden for forretningsudvikling. I mange virksomheder kan forretningsudvikling være en uoverskuelig opgave at kaste sig ud i midt i en travl hverdag, hvor der er nok at se til med at passe den allerede eksisterende forretning. Men ikke desto mindre er det nødvendigt at tænke i baner af forretningsudvikling, hvis man ønsker at virksomheden skal opnå en vækst, der rager ud over det allerede eksisterende niveau. I denne sammenhæng kan der være store gevinster ved at søge hjælp til forretningsudvikling, hos en virksomhed, der har erfaring inden for området. Dette er en opgave, der kræver mange års erfaring for at opnå det bedst mulige resultat. Til gengæld kan du med den rette mængde af rådgivning sikre, at din virksomhed opnår et vækstmål, der ligger langt over det allerede eksisterende mål.

Kompetent forretningsudvikling til virksomheder i vækst

Virksomheder, der kun beskæftiger sig med forretningsudvikling har en unik evne til at identificere, hvor, der skal sættes ind for at opnå den bedst mulige effekt. Metoderne i en forretningsudvikling er ofte simple, men det er vigtigt, at man ikke overser eller undervurderer den værdi et sæt friske øjne kan tilføre udviklingen i den enkelte virksomhed. Der findes virksomheder, der har specialiseret sig i at beskæftige sig med forretningsudvikling. På linje med at man med de fleste andre elementer af virksomheden søger den rette ekspertise, er dette også en nødvendighed, når det drejer sig om at sikre den fornødne udvikling af virksomheden. Denne udvikling sikres bedst med kompetent assistance inden for forretningsudvikling af den enkelte virksomheds produkter.

Se på forretningsudvikling hos Hansen Toft

Se flere indlæg om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling skaber en sund udvikling fra a til b

Forretningsudvikling kan gavne det brændende erhvervshjerte

Forretningsudvikling fører til styrkelse af din forretning

Forretningsudvikling kommer man aldrig udenom (foto hansentoft.dk)

Forretningsudvikling kommer man aldrig udenom (foto hansentoft.dk)

Mangler der at ske en udvikling i dit firma? Eller hvis du ikke har dit eget firma, så måske bare på din arbejdsplads? Uanset om du er firmaejer eller menig medarbejder, kan der være en god idé at forbedre sig inden for den disciplin, der hedder forretningsudvikling. Det er virkelig en god ting at være dygtig til, uanset om du er ejer eller medarbejder. Som ejer er det selvfølgelig en fed ting, hvis man kan gøre det hårde arbejde med forretningsudvikling selv. Som medarbejder vil man blive værdsat højt, hvis man er dygtig til forretningsudvikling. Sådan er det, og derfor kan det være en god idé for dig at dygtiggøre dig inden for det. Hvordan? Læs videre her for at få svaret.

Du kan blive dygtig til forretningsudvikling snart

Hvordan bliver du så god til forretningsudvikling? Du kan selvfølgelig tage et kursus, hvor andre ligesindede også vil være til stede for at lære mere om forretningsudvikling. Du skal ikke til at gå i skole med unge mennesker eller noget i den stil. Det er mennesker på din alder, som også har været ude på arbejdsmarkedet i mange år. Og et kursus behøver heldigvis heller ikke tage lang tid. Det er også noget, man kan klare ved siden af sit normale job. Heldigvis da! Så går du ikke glip af noget.

Find det bedste kursus i forretningsudvikling ved at søge på nettet

Hvordan finder du så det bedste kursus i forretningsudvikling? Du kan starte med at lede på nettet. På nettet vil der være en masse hjemmesider, som fortæller om disse kurser i forretningsudvikling. Men det er ikke nok at kigge her. Du skal også kigge på andre hjemmesider, hvor de her kurser er blevet tilmeldt af tidligere bruger.

Klik her for at finde mere information om forretningsudvikling

 

Læs mere om forretningsudvikling via disse indlæg:

Forretningsudvikling skaber en sund udvikling fra a til b

Forretningsudvikling kan gavne det brændende erhvervshjerte

Forretningsudvikling fører til styrkelse af din forretning

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Hver dag opstartes nye virksomheder og nye konkurrenter kommer til. Samtidig handler forbrugermarkedet i dag om værdibaseret salg, hvilket også lægger hårdt pres på grossist virksomhederne. Det er derfor enormt vigtigt hele tiden at holde sin virksomhed opdateret og konkurrencedygtigt – og her er der en løsning for dig.

Forretningsudvikling – det er sagen

Når en virksomhed ønsker at målrette et nyt eller eksisterende produkt eller service kan det ofte kræve en ændring i strategien. Forretningsudvikling er dermed relevant idet problemstillingerne blotlægges. Også i forbindelse med optimering af den allerede eksisterende forretningsstrategi, kan det være en fordel at få eksperter til at kigge det hele igennem. Med den voldsomt store konkurrence, som stort set alle virksomheder har i dag dels fra andre virksomheder, men også online shopping mulighederne, er det afgørende for virksomheden at kunne følge med tiden.

Skræddersyede løsninger

Når der tales om forretningsudvikling betyder det, at eksperterne indenfor området går ind aktivt og arbejder med din forretning og dens muligheder. Hvert enkelt forløb skræddersyes efter den konkrete situation med henblik på at skabe ændringer ikke kun i det forretningsmæssige aspekt, men også på det organisatoriske og menneskelige aspekt. Alle spiller aktivt ind, når forretningen skal udvikle sig positivt og progressivt. Der tages udgangspunkt i din virksomheds struktur, kerneprocessor og supportprocesser, hvor systematik og fokus påvirker adfærden – og adfærden påvirker resultaterne. Målet er bl.a. at trimme og strømline de forretningskritiske processer, så de præcist afspejler, hvad din virksomhed ønsker at opnå på markedet. Processerne gennemføres altid i tæt samspil med den adm. direktør og lederteamet i virksomheden.

 

Læs mere om forretningsudvikling og dine muligheder her

Hvad kan i gøre? (foto viauc.dk)

Hvad kan i gøre? (foto viauc.dk)

Forretningsudvikling er meget mere end navnet indikerer. Udvikling er meget mere end bare at komme fra a til b. Det er også måden man gør det på. Derfor er det også vigtigt at have en sund kultur i virksomheden. Med en sund virksomhedskultur er det muligt for en virksomhed at udvikle sig sundt og positivt ved at holde fast i de helt rette værdier. Den rette forretningsudvikling har et blik for det særpræg, der præger netop denne forretning, men har samtidig også et blik for de muligheder, der kan inkorporeres i virksomheden.

Værdier og fremdrift

Med en sund forretningsudvikling bliver det altså muligt for en virksomhed at kunne drive frem på en sund måde med benene fast cementerede i dens nuværende kerneværdier. Værdier er det, det egentlig handler om langt hen ad vejen. Værdier er meget mere end, hvad man siger. Det er ligeså meget noget man udtrykker ved at handle. Værdier er derfor elementer, som skinner igennem i virksomhedens hverdag. Med den rette forretningsudvikling bliver det muligt at etablere de rette og mest bæredygtige værdier, der på den måde er rettede mod fremtidens udvikling.

Holistisk tankegang

Det handler om at få hele virksomheden med, når der skal tales værdier og udvikling. På netop denne måde bliver det muligt for en virksomhed at udvikle sig bæredygtigt og stabilt over kort og lang tid. Det handler om at få hele organismen til at være med, så den på den måde oplever en sund og stabil fremgang. Fremgang er meget mere end tal på bundlinjen. Det handler ligeså meget om den kultur, som er blevet etableret i virksomheden. Forretningsudvikling driver virksomheden frem som en sund og selvstændig kultur med fødderne grundet på jorden. Forretningsudvikling har altså både øje for virksomhedens baggrund og samtidig også dens fremtid. På netop denne måde bliver virksomheden udviklet på en sund og bæredygtig måde.

Se mulighederne for forretningsudvikling hos Hansen Toft

Læs meget mere om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling kan gavne det brændende erhvervshjerte

Forretningsudvikling fører til styrkelse af din forretning

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Der er mange, der går ind i erhvervslivet, fordi de har blødende hjerte for at drive handel og skabe forbindelser mellem mennesker. Det er en interessant måde at komme i kontakt med andre mennesker på, og så kan der i det erhvervslige også opleves store og tilfredsstillende successer. Det lader til, at det er noget af det mest menneskelige: Behovet for at drive noget vidt ligger som en fasttømret del af det at være menneske, og det kommer i høj grad til udtryk i den måde, man med hjerte og sjæl driver virksomhed og forretning på. Hvis man gerne vil erfare, hvad der ligger bag driften, kan forretningsudvikling være en langsigtet fordel at drage i driften af en virksomhed. Med forretningsudvikling kan der være mulighed for både omstruktureringer og nyskabelse indenfor firmaets rammer.

Målsætning gennem kommunikation

Forretningsudvikling gavner både firmaet og de ansatte indenfor firmaets rammer. Forretningsudvikling skal kunne gavne kommunikationen internt, således at der bliver drevet efter de samme målsætninger og værdier. En sund og gavnlig kommunikation er essentiel for en sund og effektiv drift og førelse af en virksomhed eller forretning. Derfor er det vigtigt, at der både eksisterer en god kommunikation af målsætninger på et professionelt plan, men det er også vigtigt, at der hersker en vis forståelse for, hvad hvert menneske betyder og forstår ud fra sig selv. Kun ved en forståelse for enkeltdelene og helheden vil man kunne forstå virksomhedens potentiale og langsigtede muligheder.

Åbenhed og professionalitet

Få skabt kommunikation, værdier og målsætning ud fra en professionel og gavnlig forretningsudvikling. Skab den sunde kultur, der skal kunne bære virksomheden frem gennem trivsel, professionalitet og forståelse mellem partere og målsætninger. Forretningsudvikling gavner ikke alene det forretningsmæssige plan, men også det personlige plan af virksomhedsdriften.

Find mere information om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling fører til styrkelse af din forretning