leder

All posts tagged leder

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

En virksomhed kan ofte have svært ved at beslutte sig for, hvilken person de skal ansatte. Det har således stor betydning for virksomheden, at de helt rigtige mennesker bliver ansat. Men nogle stillinger er naturligvis vigtigere end andre, og det kommer formentlig ikke som en overraskelse for ret mange, at den vigtigste stilling er lederstillingen. En leder er nemlig den person, der skal have ansvaret for virksomhedens daglige drift. Uden denne person, vil virksomheden ikke kunne klare sig i forhold til at nå de mål, som virksomheden har sat. Derfor bør man også lægge lidt ekstra kræfter i, at få fundet den helt rigtige leder.

Træf det rigtige valg med executive search danmark

Men mange virksomheder ender alligevel med at stå på bar bund, når de skal på jagt efter at få besat en lederstilling. Selvom man måske har nogle gode kandidater, er det svært at vurdere, hvem det er bedst at ansætte. Og har man ikke erfaring med jobsamtaler, kan det være svært at danne sig et indtryk af personen, ud fra nogle få korte samtaler. Vælger man at alliere sig med et firma, der er specialiseret i, at finde den næste leder til virksomheden, kan man dog sikre sig et succesfuldt valg.

Executive search danmark har unikke kontakter

Disse firmaer har nemlig meget tæt kontakt til erhvervslivet, hvorfor de har nogle kontakter, som det ikke er muligt for en normal virksomhed at have. Dette betyder først og fremmest, at de kan finde frem til nogle unikke kandidater, som en almindelig virksomhed aldrig ville være kommet i kontakt med. Men sekundært betyder det også, at de har et unikt kendskab til deres kandidater, hvorfor det bliver lettere for dem, at få fundet den helt rigtige person til stillingen.

Benyt dig af executive search danmark og find den næste leder her.

 

Se også:

Lederkurser letter dit arbejde

Diplomuddannelser er fleksible

Tag fat i ledelsesudvikling! (foto hansentoft.dk)

Tag et kursus i ledelse! (foto: se-institute.dk)

Udvikling af ens ledelsesevner er vigtig for din virksomheds succes. Man kan sagtens selv sørge for, at man hele tiden udvikler sig, og at ens virksomhed udvikler sig sammen med dig. Men det kan også være nødvendigt, at hente hjælp og inspiration ude fra med for eksempel et ledelses kursus. Et kursus i ledelse vil have fokus på innovation og nytænkning både inden for forretning og ledelse. Der vil være fokus på den enkelte leder, lederteamet og hele direktionen. Der vil være mulighed for at få skræddersyet en proces med forretningskritiske mål, der vil være nødvendige for at få hævet niveauet i din virksomhed. Ofte vil der blive stille spørgsmål som; Hvad ønsker du at opnå med de forretningsmæssige mål? Hvad vil det kræve af dig og resten af ledertemaet at opfylde disse mål? Hvordan vil du og dit lederteam sikre jer at disse mål bliver indfriet? Og hvordan vil I måle resultaterne og succeskriterierne for processen? Disse spørgsmål vil i samarbejde blive besvaret.

Sørg for din virksomheds udvikling med et ledelses kursus

En virksomhed har brug for at udvikle sig, lige såvel som en virksomheds leder har brug for at udvikle sig. De to ting hænger uløseligt sammen. Hvis ikke en leder formår at udvikle sig, vil virksomheden heller ikke, eller også vil virksomheden i værste fald overhale sin leder inden om, og man vil hurtigt blive smidt ud på sidelinjen og miste sin lederstilling. Det gælder om at holde tungen lige i munden på dagens marked, som hele tiden er i rivende udvikling grundet den stigende globalisering og digitalisering. I dag må man nødvendigvis følge med udviklingen, og ikke lade sig begrænse af de mange muligheder, der hele tiden opstår og står til rådighed. Det er ikke en enkel sag at være leder nu om dage, derfor er det helt essentiel, at man hele tiden udvikler sig.

Find ledelses kurser her!

Se flere ledelseskurser her:

Kursus i ledelse giver fremtidsmuligheder for den enkelte

Der er fremtid i at dygtiggøre på projektledelse kursus

 

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

Ledelsen må være helt på toppen (foto: hansentoft.dk)

Vi lever i en tid, hvor udvikling ikke er et fy-ord, men den vigtigste medicin for enhver moderne virksomhed. Dette må dog ikke misforstås. Udvikling er ikke godt i sig selv, men godt når det fungerer. Ledelsesudvikling fungerer, når der bliver tager udgangspunkt i virkeligheden. Derfor skal abstrakte formuleringer og fremmedord fra den akademiske verden også  helst fylde mindst muligt. Det der derimod skal fylde er virksomheden og dens virkelighed.

Ledelsesudvikling skaber forandringer og gode forandringer skal resultater og de bedste resultater giver vækst. Ledelsesudvikling betyder dog ikke kun, at en virksomhed kan se frem til et sundere budget. Det vil også mærkes i hele virksomheden i og med at udviklingen af ledelsen ikke kun er noget, der foregår på powerpoint og papir og senere kan ses i Excel ark. Det foregår også i høj grad på det personlige plan og medarbejdere vil kunne mærke, når en ledelse eller leder har taget udviklingen til sig og er begyndt at ændre adfærd.

Få undervisning i ledelsesudvikling

Ledelsesudvikling kan fungerer på mange planer og kommer i mange former. Det mest populære er ledelsesudvikling gennem uddannelse eller kurser. Ledelsen i en virksomhed skal præcis ligesom medarbejderne udvikle sig og blive bedre ledere, der eksempelvis kan implementere strukturer bedre i deres virksomhed eller blive bedre til at håndtere deres medarbejdere. En forudsætning for, at disse ændringer kan foregå enten på en længere og mere kontinuerlig uddannelse eller på enkle inspirationskurser, er at der bliver taget udgangspunkt i virkeligheden og at der gennem undervisningen bliver brugte konkrete eksempler fra lignende virksomheder samtidig med, at der bliver diskuteret konkrete udfordringer på arbejdspladen.

HansenToft er en konsulentvirksomhed, der prioriterer at kende virksomheden godt, før de sætter ind med undervisning og kurser. De skræddersyer i høj grad et program til den enkelte virksomhed.

Du kan læse mere om, hvad de tilbyder virksomheder i forhold til ledelsesudvikling her

Se mere om ledelsesudvikling her:

Ledelsesudvikling er vejen frem

Tag på ledelsesudvikling og bliv bedre til dit job

Ledelse og uddannelse (foto: se-institute.dk)

Ledelse og uddannelse (foto: hansentoft.dk)

Der er mange forskellige måder, man kan lede en virksomhed eller et firma på. Hvis du sidder som leder af et firma eller en større organisation i Danmark eller i udlandet, så skal du vide, hvad der skal til, og hvad der kræves af dig. Hvis du føler, at du kunne udmærke dig mere inden for enkelte områder af dit fag eller den stilling, du har, så skal du altså blive bedre til at arbejde som leder og med den ledelse, du har på dine skuldre. Der er som førnævnt mange forskellige måder, man kan lede et firma eller en virksomhed på, men hvis du vil blive aktivt bedre til ledelse, så skal du begynde at kigge lidt efter et kursus i ledelse. Et kursus i ledelse kan give dig den nødvendige forståelse og det nødvendige overblik, der kræves af dig, hvis du skal blive den bedste leder. En god leder eller en god ledelse involverer at du skal kunne forstå og samarbejde med dine ansatte og de kolleger, du har på din arbejdsplads – uanset om du er deres chef, deres ligestillede eller noget helt tredje.

Find et kursus i ledelse tæt på dig

Hvis du skal finde et kursus i ledelse, der kan gøre dig klogere på ledelse og de parametre, der spiller ind, når du skal lede et firma eller en virksomhed, så skal du også huske at tænke på, at du jo allerede sidder som leder af det firma, du arbejder i. Derfor skal du finde et kursus i ledelse, som ligger geografisk og fysisk tæt på det sted, du allerede bor. Hvis du finder sådan et kursus i ledelse tæt på din egen bopæl vil du nemlig opleve, at det vil blive nemmere for dig at tage til og fra dit arbejde og dit kursus på samme dag.

Find et kursus i ledelse eller læs mere om ledelse her

Du kan også læse mere om kurser i ledelse her:

Kursus i ledelse giver fremtidsmuligheder for den enkelte

Der er fremtid i at dygtiggøre på projektledelse kursus

 

Vil du lede? (foto viauc.dk)

Vil du lede? (foto viauc.dk)

Den rigtige lederuddannelse er afgørende for at opnå succes som leder. At være en god leder kommer ofte til udtryk igennem en leders evne til at generere et økonomisk overskud. Det er imidlertid en snørklet vej at nå til et sådant overskud, og vejen går ofte gennem en leders evne til at motivere sine medarbejdere, evnen til at kommunikere klart og tydeligt samt at give sine medarbejdere de bedste forhold at arbejde under. Så selvom en leder vurderes på tallene på bundlinjen, er vejen dertil altså fyldt med udfordringer i det daglige arbejde. Derfor er det ganske afgørende, som leder, at have de rigtige værktøjer til at lede, samt at være klædt teoretisk på til de udfordringer man må møde. Det kan en lederuddannelse hjælpe med. Med en lederuddannelse kommer man igennem en række ledelsesmæssige problemstillinger og hvordan disse løses på den bedste måde. Samtidig stifter man bekendtskab med forskellige teoretiske retninger og skoler indenfor ledelsesteorien. Det er vigtigt at have kendskab til forskellige ledelsestyper for bedre at kunne reflektere over sin egen ledelse, og de adfærdsmønstre man observerer i løbet af sin arbejdsdag.

En leder skal kunne reflektere og se indad

En god leder skal være i stand til at kigge indad. Gennem refleksion opnår man også en bedre forståelse for sine egne styrker og svagheder, samt hvordan man kan arbejde med disse. Det nytter ikke noget, at tro man er verdensmester til det hele, hvis man ikke er det. En god lederuddannelse kan hjælpe til at sætte fokus på de ting, der er vigtige at arbejde med for den enkelte. Jo mere teoretisk funderet viden man har, jo bedre kan man udføre sin ledergerning i praksis. Dermed ikke sagt at bare fordi man har læst meget teori, er man en god leder fra første dag. Nej, det handler imidlertid om at blive klædt godt på til sit arbejde som leder, og det kan en lederuddannelse hjælpe med.

Læs mere om lederuddannelse:

En projektlederuddannelse – vejen til toppen

EBA er lederuddannelsen til at avancere som ingeniør

Takket være ledelse kan arbejdet skride fornuftigt frem Ellers skal du tage et kig på search and selection (foto hansentoft.dk)

Takket være ledelse kan arbejdet skride fornuftigt frem Ellers skal du tage et kig på search and selection (foto hansentoft.dk)

Uden en ledelse er det svært at forestille sig resultater. Det er svært at forestille sig en målsætning. Ledelse er noget helt naturligt i samfundet, i organisationer og i privatlivet. Ledelse driver tilværelsen fremad. Giver mening og skaber forståelse for nye dimensioner. Ledelse er ikke kun noget medfødt. Det er i høj grad noget man lærer i praksis, men også på skolebænken. Den rette ledelse kan være svær at finde. Derfor kan det være en god ide med fagligt input omkring ledelse. Det kan være med til at skabe fremdrift i en virksomhed, at den helt rigtige ledelse er blevet valgt på ekstern vis. Ofte er det svært at se indefra, hvad det er, man præcist står og mangler. Med en grundig selektion kan valget være nemmere at foretage, og det kan lette en masse besværlige processer.

Ledelse skaber dagsorden og kommunikation

En virksomhed bevæger sig som regel fremad. Fremad mod nye mål, hvorefter der sættes nye dagsordner. Derfor er det også vigtigt, at man kommer godt fra start med den rigtige ledelse. En ledelse, der både passer godt til de kortsigtede og de langsigtede perspektiver, vil være med til at give et godt flow indenfor organisationen. En organisation lever ikke kun på sine medarbejdere, men også på den måde, dagsordenen bliver kommunikeret ud. En dagsorden skal kommunikeres fuldt forståeligt og ved at skabe en fornuftig dialog gennem en sund ledelse, kan organisationen trives bedre i længere tid.

Ledelse for fremtiden

Med konsulenthjælp og vejledning kan valget indenfor ledelse gøre lettere. Der kan skabes nye relationer, som gerne være ubrydelige, fordi de er gavnlige for både ledelse og medarbejdere. Der skal skabes potentiale med en ledelse. En ledelse, der kan give en organisation nye og gode betingelser for en fremtidig fremdrift, vil komme til at hænge godt i de næste mange år frem.

Se på ledelse hos Hansen Toft

Læs mere om ledelse her:

Diplom i ledelse – bliv en kompetent leder

God ledelse er nødvendigt i enhver virksomhed

God ledelse er altafgørende for din virksomheds succes

Gør din drøm til virkelighed med lederuddannelse (foto viauc.dk)

Gør din drøm til virkelighed med lederuddannelse (foto viauc.dk)

Det er måske længe, du har været på skolebænken. Hvad med at komme tilbage på den? Det lyder måske ikke så tiltalende? Du tænker måske strenge lærer, der ikke værdsætter din viden og erfaring og dårlig kaffe i kantinen?

Sådan behøver det ikke være. På VIA University College kan du tage en lederuddannelse uden at være tunget til at følge et skoleskema. Du kan selv tilrettelægge og designe uddannelsen, som du lyster, og det er kutyme, at man fortsætter på sit arbejde, mens man tager sin lederuddannelse på deltid.

På lederuddannelsen på VIA University College tilrettelægger du uddannelsen ud fra nogle faste moduler, som du i princippet kan tage som du vil. VIA University College opfordrer dog en rækkefølge, og du skal også slutte hele forløbet med et afgangsprojekt. Derudover er der valgfag, og da VIA University College er stor, så kan du nemt finde valgfag, der passer dig.

Danmarks største professionshøjskole

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole og der er 2000 ansatte og 18000 studerende. Du får altså et solidt studiemiljø, hvor der bliver taget hånd om både elever og lærer. Skolen ligger rundt om i Danmark. For eksempel i Århus, Silkeborg og Holstebro.

Lederuddannelsen på VIA University College er tilrettelagt sådan, at den bygger videre på din erfaring. Det vil sige, at underviserne vil bruge casehirstorier fra din hverdag, hvilket gør uddannelsen meget brugbar og realistisk i forhold til de arbejdsopgaver, du skal kunne udføre.

En stor del af ledelsesuddannelsen er at gøre de studerende omstillingsparate og klar til de udfordringer, der kommer i fremtiden.

Er du interesseret i en lederuddannelse – så se her
Læs flere indlæg om ledelse og ledelsesudvikling via disse links:
Bliv en god leder på VIA University College

Diplom i ledelse – bliv en kompetent leder

Lederudvikling som en del af virksomhedsstrategien

Ingenting står fast for tiden - Forbered jer med forandringsledelse (foto viauc.dk)

Ingenting står fast for tiden – Forbered jer med forandringsledelse (foto viauc.dk)

Hvis der er noget, som de seneste år har præget erhvervslivet og hele den finansielle sektor, så er det ustabilitet. Senest finanskrisen, som først lige er døjet af, har lært virksomheder, at markedet hele tiden er i forandring, og at det kan ændre sig på et kort øjeblik. Derfor er forandringsledelse en disciplin, der er mere oppe i tiden end nogensinde før.

Det er dog ikke kun økonomiske kriser, der gør forandringsledelse så værdifuldt. Nye medieplatforme har også gjort det vanskeligt for virksomheder at nå ud til deres målgrupper og interessenter, hvis de ikke bliver ledet af én, som sørger for at tage højde for forbrugernes forandrende vaner og tankegang.

Forandringsledelse kommer ikke af sig selv

Ledelse i sig selv er noget, som man kan lære gennem mange års erhvervserfaring. Der er dog visse former for ledelse, som man ikke uden videre kan lære af sig selv, og en af dem er forandringsledelse. Det skyldes, at det netop er en ledelsesform, som er helt ny, og som kan have mange facetter. Derfor er det en god idé at ty til uddannelse, hvis man gerne vil arbejde med ledelse og forandringer kombineret i denne unikke disciplin.

Tag en uddannelse inden for forandringsledelse

Faktisk er der i Danmark mange måder, hvorpå man kan uddanne sig i forandringsledelse. Èn af dem kunne være gennem et kursus, der slår ned på nogle konkrete ting, som vil være lige til at tage i brug efterfølgende. Ofte vil det være en fordel, hvis man tidligere har uddannet sig inden for, eller arbejdet med, ledelse, men der er også kurser, hvor man kan lære forandringsledelse helt fra bunden.

Et erhvervsakademi er et af de mange steder, hvor man kan uddanne sig inden for forandringsledelse. Det kunne også være på en forretningskole eller en højskole. Det vigtigeste er, at uddannelsen er praktisk anvendelig og tidssvarende!

Læs mere om forandringsledelse

Ledelsesudvikling (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Ledelsesudvikling (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Mange ledere bruger flittigt ordsproget: “Der er altid plads til forbedring!” om virksomheden og dens medarbejdere. Det er dog vigtigt at huske på, at en leder også altid kan blive bedre til sit arbejde. Ledelsesudvikling er relevant for mange forskellige ledere. De har alle dét til fælles, at de altid kan blive bedre til at gøre deres arbejde, og at de hurtigt kan komme ind i en rutine, hvor de ikke længere er helt skarpe på virksomheden og medarbejdernes behov.

Ledelsesudvikling skal ikke forstås som noget, der automatisk kritiserer en leder eller devaluerer dennes betydning for en virksomhed. Mange topledere har erkendt, at der stadig var plads til forbedringer, hvilket har fået dem til at tage imod ledelsesudvikling.

Denne form for uddannelse er ikke en beskæftigelse på fuldtid, men derimod en form for kursus, der ofte vil gøre sideløbende med den normale arbejdsgang. Det er altid godt at få nogle andre øjne på, der kan slå ned på en leders konkrete styrker og svagheder, og optimere lidt på det hele.

Ledelsesudvikling – hvordan?

Ofte vil ledelsesudvikling blive varetage af en eller flere coaches. Mange ledelsesprogrammer tager endda udgangspunkt i hele lederteam, og forbedrer både individuelle og kollektive kompetencer. I sidste ende handler det jo om, at et lederteam fungerer som et stort samarbejde. Derfor kan både kendte og ukendte problemer løses med ledelsesudvikling.

Som leder har man også mulighed for at blive udviklet gennem 1 til 1 coaching. Det er en mere personlig form for ledelsesudvikling, der kræver både gåpåmod og ydmyghed fra lederen. Hvad enten det er virksomheden eller medarbejderen selv, der beslutter at ledelsesudvikling er nødvendigt, så vil det helt sikkert vise sig sig at være en god idé på længere sigt.

Ledelsesudvikling kan give konkrete økonomiske fordele for en virksomhed, idet ledelse og arbejdsgang bliver optimeret og løfter hele forretningen.

Se mere til ledelsesudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/lederudvikling/

Ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Hvis du er leder, ved du allerede godt, hvor svært ledelse kan være. Det er ikke nogen dans på roser at være leder. Selv om mange tror, at det er let at være leder, så er det en helt forkert opfattelse. Jovist, nogle mennesker er bare født til at lede, mens andre følger med. Men det er faktisk de færreste, der finder det helt naturligt at være leder. Derfor kan ledelse også være en disciplin, hvor vi må indrømme, at vi skal have hjælp, før at det kommer til at gå helt op i sidste ende. For eksempel kan det være en god idé at tage på nogle leder kurser, hvis du gerne vil blive en bedre leder på dit job. Det er ikke noget falliterklæring at indrømme, at man måske ikke er den bedste leder. Uanset hvad kan man altid blive bedre.

Få hjælp til ledelse

Som sagt kan du tage på et kursus, hvis du gerne vil blive bedre til ledelse. Du kan finde en masse forskellige kurser rundt om i landet, hvor du kan styrke dine kompetencer, så du bliver en bedre leder. En leder, der formår at sætte sig i respekt hos sine ansatte, og en leder, der formår at tage de svære beslutninger. For det er ikke lutter lagkage at være leder. Det kan gøre ondt, og det kan være ekstremt hårdt. Derfor er det godt at have nogle værktøjer, du kan bruge i disse situationer. Og det kan du netop lære på disse kurser.

Klik her for at blive klogere på ledelse.