lederkursus

All posts tagged lederkursus

Ledelse! (foto se-institute.dk)

Ledelse! (foto se-institute.dk)

Synes du det er på tide at dine medarbejdere bliver lidt mere kompetente, da branchen ændrer sig hele tiden i disse nye digitale tider, så er det vigtigt at du har fokus på udvikling af medarbejdere. Det gør både virksomheden bedre og stærkere, og så giver det også tilfredse medarbejdere, fordi de godt kan lide at udvikle sig. Et godt sted at starte er i ledelsesteamet og give lederne korrekte ledelses kurser, som styrker deres viden inden for forskellige områder, og som giver dem mulighed for at sprede deres viden ned i rækkerne, til deres teams. Derfor er det vigtigt at bruge tid på at undersøge de forskellige ledelses kurser, og undersøge hvilke der passer bedst til din virksomhed og til den branche virksomheden er i. Dernæst er det vigtigt at kigge på hver enkelt forretningsområde for de forskellige ledere, da ikke alle ledelses kurser er den samme og de henvender sig alle til forskellige type ledere. Derfor gælder det om at være grundig med at undersøge mulighederne.

Søg på nettet efter gode muligheder for uddannelseskurser

Når du ønsker at styrke virksomheden, så er det informationerne der er vigtige, og kan uddannelsesstederne ikke levere grundig info om ledelses kurser, så er det ikke det sted du skal sende dine medarbejdere hen. Derfor er det en god ide, at bruge tid på at søge nettet, og se, hvad mulighederne er i de forskellige byer, der er rundt i landet, og som er bedst tilgængelig for dine medarbejdere, så de ikke skal køre langt på det. De fleste ledelses kurser ligger i storbyerne og timerne ligger oftest om aftenen, derfor går det ikke ud over arbejdstiden og de kan passe deres arbejde mens de går til disse ledelses kurser.

Læs meget mere om ledelses kurser hos et bestemt institut som er kendt for at levere stærke lederprofiler.

Læs mere om flere slags ledelse her:

En projektlederuddannelse – vejen til toppen

Offentlig ledelse er en udfordrende og spændende karriere

Lær hvordan du leder projekter i mål, eller organiserer hele afdelinger (foto viauc.dk)

Lær hvordan du leder projekter i mål, eller organiserer hele afdelinger (foto viauc.dk)

Når man snakker om, hvad god ledelse er, kan man kun være sikker på en ting – at man ikke snakker ud fra de samme præmisser, uanset hvem man snakker med. Det skal forstås på den måde, at god ledelse er et plausibelt begreb, således at man opfatter det forskelligt, alt afhængig af hvem man er, og hvilke ledelsestyper man har oplevet. På den måde er der altså intet facit for, hvad god ledelse er. Er man leder, er der dog en række ting, hvor man kan være sikker på, at det ikke bliver betragtet som dårlig ledelse.

Alle mennesker har forskellige behov

Som leder bør man altid være opmærksom på, at det er mennesker man har med at gøre. Er man ikke opmærksom på det, kan man være sikker på, at der vil være nogen som med tiden vil komme til at føle sig overset. Som leder er det nemlig vigtigt at forstå, at alle ens ansatte er mennesker med forskellige behov – det betyder, at alle mennesker har forskellige måder at tackle forskellige situationer og problemstillinger på, hvorfor der er også er behov for, at en leder kan gå forskelligt til værks, alt afhængig af hvilken ansat der er tale om.

Et lederkursus sikrer et godt arbejdsmiljø

Problemet ved en dårligt fungerende ledelse er, at arbejdsmiljøets kvalitet daler betydeligt, når de ansatte ikke er tilfredse med ledelsen. Et dårligt arbejdsmiljø har nemlig en selvforstærkende effekt, således at der ikke skal mere end en eller to utilfredse medarbejdere til for at sænke miljøets kvalitet. Som leder er det yderst vigtigt at huske på, at man altid kan blive en bedre leder. Det kan man gøre, hvis man tager et lederkursus – på et lederkursus får man redskaberne til at se sine enkelte medarbejderes behov, men måske mere vigtigt, at efterkomme disse behov. På den måde kan en leder sikre sig, at arbejdsmiljøets kvalitet altid er høj for de ansatte på stedet.

Meld dig til et lederkursus her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/ledelse-administration-forvaltning/Sider/ledelse-administration-og-forvaltning.aspx

 

Læs mere om ledelse:

Ledelse kan være en svær opgave, men ikke umulig

Ledelse udvikling kan få forretning på sporet igen

Ledelse er fundamentet for alle sunde organisationer

Gør din drøm til virkelighed med lederuddannelse (foto viauc.dk)

Gør din drøm til virkelighed med lederuddannelse (foto viauc.dk)

Det er måske længe, du har været på skolebænken. Hvad med at komme tilbage på den? Det lyder måske ikke så tiltalende? Du tænker måske strenge lærer, der ikke værdsætter din viden og erfaring og dårlig kaffe i kantinen?

Sådan behøver det ikke være. På VIA University College kan du tage en lederuddannelse uden at være tunget til at følge et skoleskema. Du kan selv tilrettelægge og designe uddannelsen, som du lyster, og det er kutyme, at man fortsætter på sit arbejde, mens man tager sin lederuddannelse på deltid.

På lederuddannelsen på VIA University College tilrettelægger du uddannelsen ud fra nogle faste moduler, som du i princippet kan tage som du vil. VIA University College opfordrer dog en rækkefølge, og du skal også slutte hele forløbet med et afgangsprojekt. Derudover er der valgfag, og da VIA University College er stor, så kan du nemt finde valgfag, der passer dig.

Danmarks største professionshøjskole

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole og der er 2000 ansatte og 18000 studerende. Du får altså et solidt studiemiljø, hvor der bliver taget hånd om både elever og lærer. Skolen ligger rundt om i Danmark. For eksempel i Århus, Silkeborg og Holstebro.

Lederuddannelsen på VIA University College er tilrettelagt sådan, at den bygger videre på din erfaring. Det vil sige, at underviserne vil bruge casehirstorier fra din hverdag, hvilket gør uddannelsen meget brugbar og realistisk i forhold til de arbejdsopgaver, du skal kunne udføre.

En stor del af ledelsesuddannelsen er at gøre de studerende omstillingsparate og klar til de udfordringer, der kommer i fremtiden.

Er du interesseret i en lederuddannelse – så se her
Læs flere indlæg om ledelse og ledelsesudvikling via disse links:
Bliv en god leder på VIA University College

Diplom i ledelse – bliv en kompetent leder

Lederudvikling som en del af virksomhedsstrategien

Tag en uddannelse eller et kursus i ledelse (foto viauc.dk)

Tag en uddannelse eller et kursus i ledelse (foto viauc.dk)

Der er mange ting, som man skal tage højde for, når man skal have en virksomhed til at fungere. Der er ansatte, økonomi, arbejdsprocesser, kontor, kommunikation, salg og meget mere, som skal koordineres og kontrolleres. Mange af disse ting falder tilbage på ledelsen, både hvis de fungerer, og hvis de ikke fungerer. Derfor er god ledelse så vigtigt at have i et firma.

De senere år har der været mange tilfælde, hvor ledere i større virksomheder er blevet fyret, fordi de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Det kan koste flere millioner kroner at fyre en topleder, og selv i mindre virksomheder kan et lederskift være forbundet med store omkostninger. I alle virksomheder gælder det derfor om at have styr på den ledelse, der bliver udøvet, så hele foretagendet kan fungere optimalt.

Der findes forskellige former for ledelse

Der er ingen tvivl om, at ledelse er et krævende felt at begå sig på. Det kan skyldes ændringer i samfundet, begivenheder på verdensplan eller tilblivelse af nye medier og platforme. Men det skyldes også, at der findes så mange forskellige former for ledelse. Ledelse er ikke en ensrettet disciplin, den har derimod mange ansigter. Projektledelse, forandringsledelse, krisekommunikation og økonomiledelse hører alle ind under én overordnet paraply, men de er alligevel vidt forskellige i praksis.

Du kan uddanne dig inden for ledelse

I Danmark er der uddannelser på stort set alle områder, og ledelse er ingen undtagelse i den forbindelse. Nogle vil måske mene, at man bliver en god leder ved at kæmpe sig op gennem hierarkiet i et firma og gøre sig fortjent til mere og mere ansvar. Det er sandt, at det er én måde at gøre det på, men det er ikke den eneste. Der er masser af kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og lignende, som kan undervise de studerende i ledelse fra både et teoretisk og praktisk standpunkt.

Læs mere om ledelse her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/ledelse-administration-forvaltning/Sider/ledelse-administration-og-forvaltning.aspx

Vil du være en god leder? Så kig nærmere på projektlederuddannelsen (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Vil du være en god leder? Så kig nærmere på projektlederuddannelsen (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Når en virksomhed skal implementere nye opgaver eller køre andre områder sikkert videre, er det vigtigt, der er en person, der formår at holde fat på alle tråde. Sådan en kalder man typisk en projektleder.

For at være sikker på, at projektlederen har de bedst mulige kompetencer, er det en god ide løbende at tage på projektlederuddannelser. Disse uddannelser ruster projektledere eller kommende projektledere til at kunne de ting, der fører arbejdspladsens projekter godt fra startfasen og helt til den sidste og afsluttende dag.

For at være en god projektleder, skal man være god til at holde overblik. Man skal være god til at have mange tråde at holde fast i – man skal have styr på forskellige områder, der spiller sammen i projektet, og man skal have overblik over, hvilke personer, der står for, hvordan disses opgaver skal løses.

Derfor er det vigtigt, man har de redskaber, der gør, man løser opgaven bedst muligt. En projektlederuddannelse kan give dig og ledere af projekter i din virksomhed disse redskaber.

Lær mere, det gør dig bedre

Med en uddannelse i projektledelse får du en egenskab, der gør dig til en god leder, men samtidig får du også evnerne til at få virkelige ting at køre i virkeligheden. Det er en blanding af teori og praksis, der vil lære dig at få projekter til at glide.

Uanset hvilken form for uddannelse du har, er der gode muligheder for generelt at efteruddanne eller videreuddanne sig. En videreuddannelse indenfor dit felt vil give dig mulighederne for at få en bredere viden, der kan hjælpe med at få dig i nye retninger eller blive endnu bedre til det job, du allerede har.

Med en uddannelse i projektlederskab får du grund redskaberne for at kunne lede projekter og initiativer. Med en efteruddannelse bliver du klogere på dit felt. Alle uddannelser kan specificeres til dine behov.

Se mulighederne for projektlederuddannelse hos http://www.viauc.dk

Bliv bedre til ledelse med et kursus (foto viauc.dk)

Bliv bedre til ledelse med et kursus (foto viauc.dk)

I det offentlige er der stor tradition for, at man bliver længe i sine stillinger. Der betyder dog også, at det typisk der den samme leder, der styrer ledelsen i en lang årrække. Det kan både være godt og skidt, men behovet for fornyelse kan være stort efter noget tid med den samme leder. Lederen behøver dog ikke blive skiftet ud. Det er en helt forkert opfattelse, at en leder ikke kan ændre på sine evner til at lede. Det, som virksomheden skal gøre, er at investere i kursus, så ledelsen og lederen kan forny sine evner. På denne måde hjælper det både virksomheden eller institutionen med at løfte taget en anelse.

Forny ledelsen med et kursus

Måden hvorpå din leder kan forbedre sig eller forny sin viden, kan være med et leder kursus. Hvis du selv er leder i institutionen, så er det ikke pinligt at indrømme, at du har brug for lidt ekstra viden eller nye måder at se tingene på. Der er rigtig mange steder, der efteruddanner, men findes også stedet, hvor det blot er et par dage eller aftener på kursus. Derfor behøver man ikke få orlog eller afspadsere alt for meget for at komme på lederkursus, og det ødelægger ikke muligheden for at komme på arbejde. Ledelse er en vigtig del ar hverdagen på arbejdspladsen, og hvad enten det er en offentlig eller privat virksomhed, så er der altid brug for et nyt pust, uden det betyder fyringer.

Her kan du finde viden om god ledelse!