lederuddannelse

All posts tagged lederuddannelse

Vælg den bedste uddannelse (foto se-institute.dk)

Vælg den bedste uddannelse (foto se-institute.dk)

God ledelse er ikke en selvfølge i virksomheder og organisationer rundt om i verden. Der er dog ingen tvivl om, hvor vigtigt det er for et godt arbejdsmiljø, for motiverede medarbejdere og for at undgå sygedage blandt sine medarbejdere. Har man i sit daglige virke opgaver som leder, er det derfor altid en god idé at dygtiggøre sig og hele tiden forsøge at blive en bedre leder. Det kan ske gennem efteruddannelse, kurser og andre seminarer med fokus på ledelse, for som leder skal man besidde en række kvalifikationer for at kunne lede på den bedst mulige måde.

En leder bedømmes på sine kommunikative egenskaber

Især en leders kommunikative færdigheder er afgørende for succesen som leder. En leder skal kunne formidle opgaver og klæde folk på til et bestemt arbejde. Samtidig skal man som leder have overblikket over arbejdsopgaverne. Det er et typisk problem, at der går vigtige oplysninger tabt i kommunikationen, hvis en leder ikke er en dygtig nok formidler. Det er en leders opgave at sørge for, at opgaven er forstået. Samtidig bør en leder også gøre en dyd ud af, at skabe et miljø hvor man altid, som medarbejder, kan komme med ris og ros, uden at det er ilde set. Det skaber mulighed for at forbedre forholdene på arbejdspladsen og sine egne evner som leder.

Offentlig ledelse er en udfordrende og spændende karriere

Offentlig ledelse er en spændende vej at gå, hvis man har interesse indenfor ledelse. Det er mange af de samme problemstillinger, man møder i det offentlige som i det private. Begge dele byder dog på forskelligartede problemer og udfordringer, og det er en fornøjelse hver dag at stå op til et så alsidigt og indholdsrigt job, som det er at være leder.

Find ud af mere om offentlig ledelse her

Gode ledere er uddannede (foto se-institute.dk)

Gode ledere er uddannede (foto se-institute.dk)

Det kræver noget helt bestemt af folk, der leder. Om de leder den lokale frivillige organisationer eller 100 ansatte i en stor virksomhed er for så vidt underordnet. Det er de samme egenskaber og færdigheder, der kræves. Det at være leder kan ikke kun læres i en bog, det handler nemlig også om, hvem man er som person. Dog giver faglig dygtighed altid integritet og autoritet som leder. Jo dygtigere man er, jo nemmere kan man opnå sine medarbejderes opbakning – og det er i virkelighed en stor del af det at være leder. Det at kunne samle folk omkring en sag, eller få folk til at gøre, hvad man beder dem om er afgørende. Det er der i princippet to måder, hvorpå man kan gøre. Man kan få folk til at adlyde ved at udstikke hårde ordrer og regler, eller man kan få folk til at ville yde deres bedste, fordi man er en sympatisk og dygtig leder, der forstår sig på mennesker. Det sidste må klart være at foretrække.

Kommunikation er et nøgleord indenfor ledelse

En af de vigtigste ting at være dygtig til som leder er at kommunikere. Kommunikation er alfa og omega, uanset hvor man arbejder. Der kan nemlig gå ikke så lidt information tabt som følge af dårlig kommunikation. Er man derimod en dygtig formidler, og formår man at gøre sine beskeder interessante og forståelige, så er der meget at hente.

Uddannelse i ledelse er et vigtigt skridt på vejen

Det er vigtigt, at man uddanner sig inden for ledelse, hvis det er den vej, man ønsker at gå. Der er altid noget nyt, man kan lære, når det kommer til ledelse. Selvom nogle klarer sig udmærket som ufaglærte, så er det de ledere med uddannelse, som klarer sig bedst. Primært fordi de har fået værktøjerne til dette via uddannelse.

Uddannelse i ledelse her

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

Lederuddannelser er uddannelser for fremtidige ledere. Ledere bliver ikke bare skabt. Ligesom den ældgamle forestilling om kunstnergeniet er dødt ud, er forestillingen om den i-sig-selv-skabte leder efterhånden også noget, der mere rimer på autokratiske regimer, end det egentlig har relevans for det postmoderne samfund. Moderne ledelse afhænger af fornemmelse, diskussion og forståelse. Moderne ledelse tager udgangspunkt i en dialektik imellem beslutninger og omstændigheder. På den måde har moderne ledelse mere til fælles med en biolog, der undersøger klimaet, end det har til fælles med en kriger, der kæmper i rustning. Det har noget at gøre med at kunne forholde sig analytisk, skarpt og præcist til de reelle omstændigheder, der truer regimet. Det har noget at gøre med de mange eller få muligheder, der lader sig vise, når man træffer en beslutning og derved åbner op for et rum.

Forståelse og analyse

Lederuddannelser er alså med til at skabe et rum for fornemmelse og analytik. Moderne lederuddannelser tager fat i teori, der kan anvendes i praksis, og praksis, der kan teoretiseres. Der er en iboende refleksion over de personligt gjorte erfaringer, som enhver, der har været på arbejdsmarkedet, har gjort sig. Det handler om at kunne sætte ord på sagerne. Ligesom det også handler om at sætte sagerne i orden. Her kommer sammenspillet imellem teori og praksis ind. Det er gavnligt, idet det kan være med til at illustrere nogle vigtige pointer i den moderne virksomhedsføring. Lederuddannelser er ligeså meget en organisering af tanker og perspektiver, som det er organisering af arbejdskraft.

Sprogets ræsonans

Lederuddannelser åbner døre op for muligheder på arbejdsmarkedet. Ord har større ræsonansrum, når de er blevet udtalt. Derfor kan det være gavnligt at tage sig en lederuddannelse, der gør det muligt at tilføre lidt ekstra til uddannelsen. Lederuddannelser skaber muligheder og potentiale.

Find en lederuddannelse her: SE-INSTITUTE.dk

 

Læs meget mere om lederuddannelser:

Bliv klædt på til et job som leder med en lederuddannelse

EBA er lederuddannelsen til at avancere som ingeniør

Måske ville du være en god leder? (foto viauc.dk)

Måske ville du være en god leder? (foto via.dk)

Hvis du er leder for en større virksomhed eller et firma, der virkelig stryger til tops, så skal du sikre dig, at dit personale yder deres bedste, og det er der rigtig mange måder, du kan sikre dig, at det sker, på. En af dem er at du kan tage en lederuddannelse. Det kan være en rigtig fornuftig og god idé at tage en lederuddannelse, fordi der som regel altid er noget, som du kan blive bedre til. Du kan i hvert fald effektivisere dig selv og hele din arbejdsplads, hvis du tager en lederuddannelse. Du bliver bedre til dit arbejde i at lede andre mennesker, og samtidig kan du, hvis du tager en lederuddannelse, blive mere eftertragtet som leder på din arbejdsplads – du vil opnå en større respekt, og du vil kunne mærke, at det sociale spiller en stor rolle i forhold til, hvor effektive din stab er. Det er en fordel for alle ledere at tage en lederuddannelse, fordi du kan blive en bedre og mere respektabel sparringspartner for alle parter i dit firma. En lederuddannelse gør dig altså både bedre på arbejdsfronten, men ikke mindst lige så meget bedre på det sociale plan og i det sociale hierarki, som enhver arbejdsplads besidder.

Find den lederuddannelse, der passer dig bedst

Der findes tusindvis af forskellige slags lederuddannelser, og det er helt essentielt for dig, at du finder den lederuddannelse, som passer bedst til det erhverv, som du er i. Det kan også tit være et spørgsmål om, hvor lang tid en lederuddannelse tager, der kan være med til at træffe dit valg for dig, og det er derfor vigtigt, at du finder en lederuddannelser, der tager den mængde tid, som du har ”råd” til at investere i en lederuddannelse. Nogle steder er en lederuddannelser ikke længere end nogle uger, og du kan med sikkerhed også mærke forskel, når du er tilbage på din arbejdsplads selv efter nogle uger og noget, der måske minder mere om et kursus end om en egentlig lederuddannelse

Læs mere om mulighederne for en lederuddannelse hos VIA

 

Læs mere om ledelse her:

EBA er lederuddannelsen til at avancere som ingeniør

God ledelse er altafgørende for din virksomheds succes

Lederuddannelse (foto: via.dk)

Lederuddannelse (foto: via.dk)

Er du leder for en større virksomhed og føler du, at du kan yde mere, end du gør nu? Så kan det være en rigtig god og fornuftig idé at tage en lederuddannelse, som kan hjælpe dig og effektivisere dig i dit arbejde. Du kan både blive bedre til det, som du egentlig laver – nemlig at lede andre mennesker – men du kan også blive bedre til at blive en langt mere eftertragtet og respekteret sparringspartner og støtte blandt dine mange hundrede eller måske endda tusinde kollegaer. En lederuddannelse kan både gøre dig bedre på arbejdsfronten, men ikke mindst også bedre på det sociale plan.

Forskellige typer af den samme lederuddannelse

Der mange steder, der tilbyder alle mulige forskellige former for den stort set samme lederuddannelse, og det er derfor vigtigt først at kigge på det økonomiske aspekt, inden du vil tage dig en lederuddannelse – det kan for eksempel være en rigtig god idé at kigge på, hvor det er billigst i forhold til, hvor du bor – for det er klart, at transport også koster noget, hvis du skal til at køre til Jylland, når du selv bor på Sjælland, hvis bare du skal tage en lederuddannelse.

Desuden vil det være en god idé at kigge lidt på, hvilke af de steder, der tilbyder en lederuddannelse, der specialiserer sig i netop det felt, som du føler, at du kan blive bedre til. Hvis dine kollegaer allerede har din respekt, og du har et godt socialt samspil med dem, så er der jo ingen grund til at blive bedre til det. Tværtimod – så skal du måske lede lidt efter en lederuddannelse, der kan hjælpe dig med at effektivisere dine kollegaer eller ansatte mere. Selvom det er så hyggeligt, så kan det jo ikke altid bare være en legestue, vel?

 

Læs mere om mulighederne for at tage en lederuddannelse her

Vil du lede? (foto viauc.dk)

Vil du lede? (foto viauc.dk)

Den rigtige lederuddannelse er afgørende for at opnå succes som leder. At være en god leder kommer ofte til udtryk igennem en leders evne til at generere et økonomisk overskud. Det er imidlertid en snørklet vej at nå til et sådant overskud, og vejen går ofte gennem en leders evne til at motivere sine medarbejdere, evnen til at kommunikere klart og tydeligt samt at give sine medarbejdere de bedste forhold at arbejde under. Så selvom en leder vurderes på tallene på bundlinjen, er vejen dertil altså fyldt med udfordringer i det daglige arbejde. Derfor er det ganske afgørende, som leder, at have de rigtige værktøjer til at lede, samt at være klædt teoretisk på til de udfordringer man må møde. Det kan en lederuddannelse hjælpe med. Med en lederuddannelse kommer man igennem en række ledelsesmæssige problemstillinger og hvordan disse løses på den bedste måde. Samtidig stifter man bekendtskab med forskellige teoretiske retninger og skoler indenfor ledelsesteorien. Det er vigtigt at have kendskab til forskellige ledelsestyper for bedre at kunne reflektere over sin egen ledelse, og de adfærdsmønstre man observerer i løbet af sin arbejdsdag.

En leder skal kunne reflektere og se indad

En god leder skal være i stand til at kigge indad. Gennem refleksion opnår man også en bedre forståelse for sine egne styrker og svagheder, samt hvordan man kan arbejde med disse. Det nytter ikke noget, at tro man er verdensmester til det hele, hvis man ikke er det. En god lederuddannelse kan hjælpe til at sætte fokus på de ting, der er vigtige at arbejde med for den enkelte. Jo mere teoretisk funderet viden man har, jo bedre kan man udføre sin ledergerning i praksis. Dermed ikke sagt at bare fordi man har læst meget teori, er man en god leder fra første dag. Nej, det handler imidlertid om at blive klædt godt på til sit arbejde som leder, og det kan en lederuddannelse hjælpe med.

Læs mere om lederuddannelse:

En projektlederuddannelse – vejen til toppen

EBA er lederuddannelsen til at avancere som ingeniør

Vil du sidde i spidsen? (foto hansentoft.dk)

Vil du sidde i spidsen? (foto hansentoft.dk)

Har du været igennem de første år ingeniøruddannelsen byder på? Har du endda flere år på bagen i en verden af byggerier og konstruktioner? Så er det måske tid til, at du skal tage et nyt skridt i retningen mod nye muligheder. Ingeniøruddannelsen lægger måske ikke som udgangspunkt grundstenene for at blive leder en dag, men det er vigtigt, at der også er ingeniører blandt danske ledere. Derfor er der en helt særlig uddannelse til dig, der gerne vil avancere indenfor ingeniørfaget. Den hedder EBA. Engineering Business Administration.

Den handler om at styrke dine evner til ikke blot at være en dygtig ingeniør, men også til at kunne styre en større virksomhed til succes.

Det er ikke alle, der har evnerne til at være ledere. Men flere har. Også dem, der måske ikke umiddelbart tror det. Du skal ikke være bange for at udleve dine drømme. Der er rig mulighed for, at de kan indfries med en EBA.

Til dig, der gerne vil prøve nye muligheder af

Hvis man sidder i en bestemt stilling, kan det være svært at se, hvordan man kan prøve nye områder af. Måske kan man godt se, at der er uprøvede områder, men så ved man måske ikke, hvordan man kommer i en position, hvor man er manden, der bliver ansat i dette område.

Med en EBA bliver du klædt på til at tage nye ansvarsområder på dine skuldre. Med en EBA har du de skolemæssige kompetencer, der sætter dig i en position, hvor du kan have indflydelse – og måske endda ved nok til, at du også kan drive en selvstændig ingeniørforretning.

EBA er til dig, der gerne vil gå ad ledervejen. EBA giver dig vidensmæssige kvalifikationer, der styrker dig på vej op ad karrierestigen. Bliv en stærk leder – tag en EBA.

Se mulighederne for EBA her

 

Læs mere om lederuddannelser her:

En projektlederuddannelse sørger for alle led i virksomheden

God ledelse er altafgørende for din virksomheds succes

Gør din drøm til virkelighed med lederuddannelse (foto viauc.dk)

Gør din drøm til virkelighed med lederuddannelse (foto viauc.dk)

Det er måske længe, du har været på skolebænken. Hvad med at komme tilbage på den? Det lyder måske ikke så tiltalende? Du tænker måske strenge lærer, der ikke værdsætter din viden og erfaring og dårlig kaffe i kantinen?

Sådan behøver det ikke være. På VIA University College kan du tage en lederuddannelse uden at være tunget til at følge et skoleskema. Du kan selv tilrettelægge og designe uddannelsen, som du lyster, og det er kutyme, at man fortsætter på sit arbejde, mens man tager sin lederuddannelse på deltid.

På lederuddannelsen på VIA University College tilrettelægger du uddannelsen ud fra nogle faste moduler, som du i princippet kan tage som du vil. VIA University College opfordrer dog en rækkefølge, og du skal også slutte hele forløbet med et afgangsprojekt. Derudover er der valgfag, og da VIA University College er stor, så kan du nemt finde valgfag, der passer dig.

Danmarks største professionshøjskole

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole og der er 2000 ansatte og 18000 studerende. Du får altså et solidt studiemiljø, hvor der bliver taget hånd om både elever og lærer. Skolen ligger rundt om i Danmark. For eksempel i Århus, Silkeborg og Holstebro.

Lederuddannelsen på VIA University College er tilrettelagt sådan, at den bygger videre på din erfaring. Det vil sige, at underviserne vil bruge casehirstorier fra din hverdag, hvilket gør uddannelsen meget brugbar og realistisk i forhold til de arbejdsopgaver, du skal kunne udføre.

En stor del af ledelsesuddannelsen er at gøre de studerende omstillingsparate og klar til de udfordringer, der kommer i fremtiden.

Er du interesseret i en lederuddannelse – så se her
Læs flere indlæg om ledelse og ledelsesudvikling via disse links:
Bliv en god leder på VIA University College

Diplom i ledelse – bliv en kompetent leder

Lederudvikling som en del af virksomhedsstrategien

Med en diplomuddannelse kan du blive lederen som finder vej (foto viauc.dk)

Med en diplomuddannelse kan du blive lederen som finder vej (foto viauc.dk)

På VIAUC.dk kan du finde en masse forskellige diplomuddannelser inden for VIAs fagområder. VIA er et University College, som er ”højskolen for videreuddannelse og kompetenceudvikling”.

En diplomuddannelse er kun for dig, der i forvejen har en kort- eller mellemlang uddannelse. Mange af diplomuddannelserne på VIA varer to år på deltid. Det er også muligt at tage et eller flere diplommoduler helt selvstændigt. Diplomuddannelserne er nemlig fleksible og kan ofte kombineres på forskellige måder for, at du kan ende med den uddannelse, du har behov for.

Diplomuddannelsen i ledelse er relevant for både for dig, der er leder og for dig, der drømmer om at blive det. Et diplomuddannelse i ledelse vil give dig mulighed for at sætte dine praksiserfaringer i spil med relevant teori.

Teori og praksis går hånd i hånd

En diplomuddannelse har mange muligheder. Gennem valgmodulerne og afgangsprojekt kan du målrette din uddannelse. Du skal blot vælge de emner og problemstillinger, som er mest interessante for dig. Du kan vælge alt fra ”Ledelse og filosofi” og ”Økonomisk ledelse” til ”Strategisk ledelse” og ”Pædagogisk ledelse”.

Når du tager en diplomuddannelse i ledelse, vil du komme til at analysere og drøfte forskellige ledelsesproblemstillinger, der tager udgangspunkt i cases fra dig og dine medstuderenes virkelighed. Teorierne bliver derfor gjort virkelighedsnære og dermed relevante for dig.

På uddannelsen vil du opbygge både personlige og faglige kompetencer, som vil gøre dig i stand til at varetage store og komplicerede opgaver indenfor ledelse. Det gælder både i private og i offentlige virksomheder og institutioner.

Læs mere om diplom i ledelse hos VIAUC og hvordan det kan hjælpe dig her

Få mere information om ledelse her:

God ledelse er nødvendigt i enhver virksomhed

God ledelse er altafgørende for din virksomheds succes

Forandringsledelse – en moderne ledelsesdisciplin

En virksomhed får altid brug for nye ledere (Foto: jobbank.dk)

En virksomhed får altid brug for nye ledere (Foto: jobbank.dk)

Verden ændrer sig konstant, siger man. Man skal følge med for ikke at blive tabt. Man skal kende til ændringer, lære nyt og videreudvikle for at være med, hvor det sker. Det gælder for alle, alle steder. Fra pædagogen til IT-virksomheden til reklamebureauet til chefens kontor. Derfor er det vigtigt at tage nogle kurser, der udvikler de enkelte ansatte. Herunder gælder også lederne. Lederudvikling er en elementær del af en velfungerende virksomhed eller arbejdsplads. For at stedet kan drives med succes, kræver det, at dem der driver det, ved hvad de skal gøre.

Ledere skal være udviklede til at passe til den verden, de lever i. Derfor skal de på kurser, der udvikler deres kompetencer som ledere.

Man har set det tit, med dårligt lederskab går arbejdspladsen i stampe. De ansatte hvisker i krogene og folk er utilfredse med deres arbejdsplads. Med gode ledere bliver sammenholdet bedre.

Det skal være fedt at gå på arbejde

På en arbejdsplads handler det om, at alle føler sig værdsat. At alle føler, de udfylder en vigtig og relevant rolle. Det handler om altid at optimere alle sektioner på jobbet, så det giver mening at lave det, man gør.

For at arbejdsfordelingen er optimal kræver det at dem, der fordeler arbejdet kan se, hvordan ting lykkes bedst. For at de kan det, skal de selv have et godt overblik. Det er som regel lederne, der fordeler denne arbejdsdeling, derfor er det vigtigt, de er rustet til dette, at de har fulgt med i arbejdsudviklingen generelt på markedet såvel som på deres arbejdsplads. Det kalder igen på lederudvikling som et vigtigt led på en succesfuld arbejdsplads.

Når lederne udvikler sig i takt med jobbet, har de meget bedre mulighed for at sørge for, at det er fedt at gå på arbejde. De ved nemlig, hvad de skal gøre, for at det bliver sådan.

Se mere om lederudvikling her eller læs mere om strategi og udvikling nedenfor:

Strategiudvikling – nødvendigt at fokusere på for virksomheder

Styrk kommunikationen med virksomhedsudvikling

Organisationsudvikling handler om mennesker