organisationsudvikling

All posts tagged organisationsudvikling

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er mange ting. Organisationsudvikling kan for eksempel ske inden for infrastrukturen af de ansatte, og hvorledes disse tilskyndes til at begå sig med hinanden. Det er en gammel model, den der hedder, at hver mand skal koncentrere sig om sin egen post udelukkende og ellers – som i en eller anden boble – holde sig væk fra den øvrige aktivitet, der foregår omkring ham eller hende. For det første er det ikke særligt inspirerende at være den person, der som beskrevet, bliver sat til at bemande en boble. Det er ensomt og der sker sjælden udvikling, fordi man ikke får mulighed for sparring og dynamisk udvikling, der kræver et nåleprik i boblen og interaktion og samarbejde med andre. Organisationsudvikling fokuserer blandt andet på, hvordan de ansatte bedst muligt bruger hinanden og skaber en dynamisk og inspirerende arbejdsplads, hvor folk yder og vil deres maksimale potentiale.

Organisationsudvikling kræver god ledelse

Organisationsudvikling er som allerede skrevet flere ting. En anden vigtig faktor, der bestemmer succesgraden af et firmas organisationsudvikling er dets lederskab. En god organisation kræver naturligvis også gode ledere. Der er mange ting, der har indflydelse på, hvor godt et lederskab er. For eksempel er det vigtigt, at lederskabet er sat ind i de nyeste strategier og den nyeste viden inden for ledelse. For at sikre sig, at ens ansatte og ikke mindst ledere er ajour med udviklingen på deres områder, så kan man sende dem på efteruddannelse, således at de suger det nyeste til sig. Med den slags kompetencer kan man være med på forreste linje og undgå at blive hægtet af, fordi at man ikke kan følge trop med udviklingen, som hele tiden afkræver et firma og dets ledere nye udfordringer for at holde sig flydende og for at komme i land på ’succesens kyster’.

Styrk din organisationsudvikling her

Læs mere om organisationsudvikling her:

Få dannet grundlaget for en fleksibel virksomhed med organisationsudvikling

Organisationsudvikling er vejen frem, hvis man også vil se frem ad.

Organisationsudvikling  (foto: hansentoft.dk)

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der er mange muligheder for at udvikle på den enkelte virksomheds potentialer for at opnå vækst. En af de sikre veje er at skabe det bedst mulige grundlag gennem en videreudvikling af det allerede eksisterende potentiale. Når vi snakker vækst kan det være en god ide at slanke den enkelte virksomhed, så den opnår det mest solide grundlag for at bevæge sig på markedet. Hvis du ønsker at opnå vækst i din virksomhed, kan det derfor være en god ide at undersøge markedet for organisationsudvikling. Der findes nemlig et stort marked for organisationsudvikling. Der er rigtig mange muligheder for at udvikle på virksomheden gennem organisationsudvikling. Mange af de virksomheder, som ikke har klaret sig gennem finanskrisen har det til fælles, at de ikke har formået at skabe en tilstrækkelig fleksibel virksomhedskultur, som kan være med til at sikre, at virksomheden er i stand til at opnå konkrete resultater. For mange af disse virksomheder havde det været en god ide, hvis de havde søgt en tidssvarende udvikling gennem en organisationsudvikling. En organisationsudvikling kan gøre meget for at sikre en smidig organisation.

Skab resultater med en organisationsudvikling

Med en organisationsudvikling kan du være sikker på, at din virksomhed hurtigt er i stand til at mønstre solide resultater, der hurtigt i forløbet kan spores på bundlinjen. På den måde kan der være meget at vinde for den enkelte virksomhed ved at arbejde på at skabe den mest smidige organisation, der gør det muligt at agere på et marked, der bærer præg af forandringer, som er vedblivende. Det eneste som er sikkert, er, at alt er usikkert. Her på siden kan du læse mere om organisationsudvikling, som kan skabe resultater.

 

Se flere artikler om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling er nødvendigt i dagens Danmark

Organisationsudvikling handler om mennesker

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

Samfundet som vi i dag er indrettet efter en særlig mentalitet som går ud på, at det er vigtigt at præstere og ikke mindst også, at man er til gavn for andre, sig selv og netop samfundet. Det har også en effekt på os andre, netop fordi at vi også har et behov for at føle at det vi gør er til gavn for noget større. Eksempelvis så betyder det, at vores arbejde har en stor betydning for os selv og hele vores selvopfattelse, og i samme så har det også en betydning hvordan andre opfatter os. Vi skal altså helst have en følelse af, at det vi gør på vores arbejde er en værdifuld indsats, altså vi skal føle at vi byder ind med noget. I samme så skal se dette fokus på virke i et lys af udvikling. Vi lever nemlig også i en tid, hvor der er fokus på progressivitet, og vi skal være med til at tage del i denne udvikling.

Sørg for udvikling og fremskridt på din arbejdsplads ved at fokusere på organisationsudvikling

Man kan her overveje kursus og andre uddannelser som sætter fokus på organisationsudvikling. Det er godt fordi du ved at deltage i sådan noget, udvikler dig og gør dig i stand til at deltage i udviklingen. Med organisationsudvikling får du viden til at sætte tingene i andre perspektiver og tænke kreativt, hvilket er en god ting, når man skal arbejde og ikke mindst være med til at bidrage til kreativiteten. Derudover så bliver du også dygtigere til at tænke over dig selv og andre på arbejdspladsen, hvilket du kan bruge til at forbedre hvordan hele arbejdspladsens fungerer.

Læs meget mere om organisationsudvikling, det er nemlig altid godt få nyt viden til at sætte det hele i et andet perspektiv.

 

Se flere indlæg om organisationsudvikling:

Køb Frontline og få styr på lopperne

Organisationsudvikling handler om mennesker

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Det er aldrig lige meget, hvordan man driver sin forretning eller sin organisation for den sags skyld. Der er nogle ting, der skal være velovervejet og man er nødt til at følge med tiden, derfor er organisationsudvikling rigtig vigtig.

Organisationsudvikling er ikke noget nyt fænomen, for det kendes fra tilbage i tiden, og det er stadig meget værdifuldt og brugt, ganske enkelt fordi det er uundværligt, man er hele tiden nødt til at udvikle sig.

Organisationsudvikling styrker samarbejdet

Det du putter i et samarbejde, kommer som regel også ud på den anden side. Hvis man ikke er i stand til at samarbejde, er det ikke godt, for hvordan skal man så kunne fungere på et arbejdsmarked? Det kan man jo faktisk ikke.

Nogle gange kan det være svært at se sine egne fejl og sine mangler, derfor kan det være godt at få nogen udefra til at hjælpe en med det, og derefter kan man målrettet arbejde på at forbedre det sammen, og sådanne mennesker findes heldigvis, så det er bare med at finde dem, så man kan komme i gang med organisationsudviklingen.

Forbliv den gode leder gennem organisationsudvikling

En leder skal have nogle særlige egenskaber på forhånd, men i løbet af ens arbejde skal man også gerne udvikle nogle kompetencer og i særdeleshed videreudvikle sine kompetencer, så man fortsat er den gode leder, der får noget for hånden, og som kan sit kram, her er det også en god idé med hjælp udefra, det kan være i form af kurser eller efteruddannelse, hvor man sigter mod organisationsudvikling. Man er hele tiden nødt til at se på, hvad der er aktuelt for ens organisation eller virksomhed. Derudover er det også vigtigt, at man gennem organisatoriskudvikling har fokus på kommunikation, for det er et vigtigt område. Organisationsudvikling kan foregå på mange måder, men det kan man få hjælp til fra professionelle.

Klik her og få gang i organisationsudviklingen

 

Læs mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling handler om mennesker

Har jeres organisation en plan for fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Har jeres organisation en plan for fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Når man taler om en virksomheds vækst, taler man ofte om at skabe mest mulig vækst og mindst mulig røde tal på bndlinjen. Man taler om vækstrater, aktier og fremtidige handler. Og det giver selvfølgelig god mening. For det, at drive en virksomhed, handler i sidste ende om at skabe profit, så det hele kan betale sig. Så de ansatte i virksomheden kan få deres løn, betale deres skat og i sidste ende bidrage til statskassen. Men når det er sagt, så må man aldrig glemme, at en virksomhed består af mennesker. Det kan lyde tarveligt banalt, men ikke desto mindre er det en vigtig erkendelse. Især hvis man gerne vil udvikle sin virksomhed til det bedre. For når man arbejder med mennesker, så er det svært at strømline alle processer. Mennesker handler og tænker forskelligt. Heldigvis for det. Men det er også noget af det, der nogle gange kan skabe nogle knuder i en virksomhed. Det kan være mangel på dialog, eller det kan ganske enkelt være indgroede vaner, der i sidste ende betyder, at virksomhedens processer ikke er så effektive, som de kunne være og profitten dermed også mindre. Derfor kan det være en stor hjælp at investere i professionel organisationsudvikling.

Organisationsudvikling handler også om dialog

Når man arbejder med mennesker, så kan der også ind i mellem opstå knuder i processerne. De knuder kan bl.a. skyldes mangel på dialog. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at kommunikationen i en virksomhed fungerer. At de mange forskellige led kan tale sammen og sammen skabe de bedste løsninger. Det er ikke altid let, og her kan professionel hjælp inden for organisationsudvikling være guld værd.

Klik her, og få hjælp til organisationsudvikling