projektledelse

All posts tagged projektledelse

Vil du være leder indenfor dit område? (foto hansentoft.dk)

Vil du være leder indenfor dit område? (foto hansentoft.dk)

Lige meget hvilket fag man arbejder indenfor er en god og velorienteret leder altid nødvendig. Kvaliteten af ledere varierer desværre meget, Der er mange ting der giver en god leder, men det kan være svært for nogen af møde de krav der kræves af en leder, dog er det aldrig for sent at finde ud af hvordan man kan gøre det helt rigtigt.

Som leder handler det ikke udelukkende om gode resultater, det handler også om at skabe et godt arbejdsmiljø. Ved også at fokusere på dette får man også et bedre resultat. Om ledelse kommer naturligt for en er ikke til at vide, men hvis ikke er der mulighed for at få uddannelse inden for netop ledelse. Der findes bl.a. kurser for hvordan man skaber den gode arbejdsplads, men der findes også længere uddannelse som fx en master i ledelse. Der er mange forskellige muligheder alt efter hvad man foretrækker.

Vant til at være leder i hverdagen?

At være leder, eller at være den der stor i spidsen af en gruppe gør at man har mulighed for at være med i de store og vigtige beslutninger. Derudover er ledelse også en fremragende måde at overholde overblik. Leder handler ikke kun om at være leder af en hel virksomhed, men det handler også om at få arbejde til at fungere godt i mindre grupper. Disse grupper kan ja være på en arbejdsplads, men man oplever mange gange i sin hverdag at man skal lave ting med andre, så det at være den gode leder kan være en fordel i mange sammenhænge.

Så hvis det er at være i spidsen og bestemme tiltaler en så kan ledelse være den passende vej frem. En vej man kan komme på, på mange forskellige måder, så man kan finde den der passer perfekt til ens personlige behov.

Læs mere om ledelse hos VIAUC

 

Se flere indlæg om ledelse:

Ledelse udvikling kan få forretning på sporet igen

Ledelse er fundamentet for alle sunde organisationer

God ledelse er nødvendigt i enhver virksomhed

Du kan også blive projektleder (foto viauc.dk)

Du kan også blive projektleder (foto viauc.dk)

Over hele verden spiller arbejde en stor rolle, da det er her vi får de penge, vi skal bruge for at leve. Men i Danmark har arbejdet en meget større betydning end bare den rent funktionelle. Vi bruger så mange år på enten at uddanne os til en profession eller arbejde os op fra bunden, så når vi endelig har et job, som vi er tilfredse med, er det blevet en del af vores identitet. Derudover er arbejdspladsen et sted, hvor vi tilbringer en stor del af vores liv, og en stor del af vores sociale omgangskreds er også her fra. Netop derfor er det vigtigt at have et godt arbejdsmiljø, og det har især lederen en stor indflydelse på. Er du, eller vil du gerne være leder for en gruppe mennesker, er din rolle som skaber af det gode arbejdsmiljø ikke noget, du skal tage for givet. Et godt arbejdsmiljø har oftest utrolig meget at gøre med en god faglig indsats, og det er ikke nødvendigvis noget, du er født med eller som kommer af sig selv. Ved at tage en projektlederuddannelse kan du lære nogle metoder og redskaber til det projektarbejde, som ligger foran dig.

En projektlederuddannelse giver mere end bare et diplom

Hvis du allerede er leder i en virksomhed eller har prøvet at stå for et projekt, så ved du, at det ikke er så nemt som det lyder. Ledelse kræver ikke bare øvelse, men også erfaring og en god bagage med redskaber, som man kan trække på. Et kursus i projektledelse kan give dig netop denne bagage og dermed klæde dig godt på til fremtidige opgaver. Det er vigtigt at kunne udvikle sig og være villig til at lære nye ting, og et projektledelseskursus er en god måde at se fremad på, og giver dig muligheder for at prøve nye ting.

Læs mere om projektlederuddannelse her!

 

Se flere af vores indlæg om projektlederuddannelse:

En projektlederuddannelse sørger for alle led i virksomheden

En projektlederuddannelse styrker samarbejdet

Tag en uddannelse eller et kursus i ledelse (foto viauc.dk)

Få hjælp til projektledelse hos VIA (foto viauc.dk)

Det er i dag langt mere udbredt end for blot 10-15 år siden, at ansætte en projektleder udelukkende på et bestemt projekt. På den måde sikrer man sig, at projektlederen på lige netop det projekt man ønsker at starte, også er den mest kvalificerede arbejdskraft. Der er således mange, der ikke ansættes med en fuldtidsstilling, men derimod arbejder fra projekt til projekt. Det er derfor også blevet langt mere nyttigt og moderne at specialisere sine kvalifikationer i en projektorienteret retning. Det kan man gøre på mange måder, hvoraf en af de bedste og mest målrettede er gennem projektledelseskurser. Gennem kurser som projektledelse opnår man både praktisk såvel som teoretisk erfaring med det at arbejde i en projektorienteret retning. Kurserne vil således tage udgangspunkt i at dygtiggøre deltagerne og ikke mindst gøre dem mobile og omstillingsparate. Således at man er i stand til at arbejde på projekter i flere forskellige virksomheder og organisationer.

Projektledelse kurser giver indblik

Når man deltager i projektledelseskurser, får man et naturligt indblik i en række forskellige dynamikker der er på spil i udførelsen af et projekt. På den måde opnår man kendskab til hvad der skal til, for at et projekt succesfuldt kan føres ud i livet. Det er givende som projektleder, ikke kun at have kendskab til det ledelsesmæssige aspekt, men derimod at have så stort et overblik over hele processen som muligt. Det kvalificerer en til at træffe bedre og langt mere holdbare beslutninger. Har man først fået et overblik over hvilke universelle dynamikker der gør sig gældende igennem et projekt, vil man være klædt på til at arbejde med projekter indenfor mange forskellige områder. Det at være en dygtig projektleder forudsætter nemlig ikke nødvendigvis et dybt og indgående kendskab til eksempelvis tekniske specifikationer ved et produkt. Det handler i stedet om at kunne realisere de ønskede mål og skabe et bæredygtigt projekt.

 

Få hjælp til projektledelse hos VIA

Vil du være en god leder? Så kig nærmere på projektlederuddannelsen (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Vil du være en god leder? Så kig nærmere på projektlederuddannelsen (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Når en virksomhed skal implementere nye opgaver eller køre andre områder sikkert videre, er det vigtigt, der er en person, der formår at holde fat på alle tråde. Sådan en kalder man typisk en projektleder.

For at være sikker på, at projektlederen har de bedst mulige kompetencer, er det en god ide løbende at tage på projektlederuddannelser. Disse uddannelser ruster projektledere eller kommende projektledere til at kunne de ting, der fører arbejdspladsens projekter godt fra startfasen og helt til den sidste og afsluttende dag.

For at være en god projektleder, skal man være god til at holde overblik. Man skal være god til at have mange tråde at holde fast i – man skal have styr på forskellige områder, der spiller sammen i projektet, og man skal have overblik over, hvilke personer, der står for, hvordan disses opgaver skal løses.

Derfor er det vigtigt, man har de redskaber, der gør, man løser opgaven bedst muligt. En projektlederuddannelse kan give dig og ledere af projekter i din virksomhed disse redskaber.

Lær mere, det gør dig bedre

Med en uddannelse i projektledelse får du en egenskab, der gør dig til en god leder, men samtidig får du også evnerne til at få virkelige ting at køre i virkeligheden. Det er en blanding af teori og praksis, der vil lære dig at få projekter til at glide.

Uanset hvilken form for uddannelse du har, er der gode muligheder for generelt at efteruddanne eller videreuddanne sig. En videreuddannelse indenfor dit felt vil give dig mulighederne for at få en bredere viden, der kan hjælpe med at få dig i nye retninger eller blive endnu bedre til det job, du allerede har.

Med en uddannelse i projektlederskab får du grund redskaberne for at kunne lede projekter og initiativer. Med en efteruddannelse bliver du klogere på dit felt. Alle uddannelser kan specificeres til dine behov.

Se mulighederne for projektlederuddannelse hos http://www.viauc.dk

Projektledelse (Foto: silhouet.dk)

Projektledelse (Foto: silhouet.dk)

De fleste der beskæftiger sig med projektledelse kan blive enige om, at lige så spændende og dynamisk det kan være, lige så uoverskueligt kan det hurtigt blive, hvis ikke man virkelig hanker op i gruppen og kommunikerer, hvilke aftaler der er lavet og hvornår. Samtidig er vi i en tid, hvor både markedet forandrer sig og samtidig også organisationsstrukturerne i mange virksomheder. Derfor kan det også som projektleder hurtigt blive svært at holde tungen lige i munden, når man skal danne sig et overblik over det pågældende projekt, samtidig med at mange andre ting i virksomheden forandres om ørerne på en. Men med overblik og bevidste til- og fravalg kan det selvfølgelig også lade sig gøre for jeres projekt. Her kan det være en kæmpe investering, hvis din virksomhed investerer i uddannelse til projektledere. For ligesom med al mulig anden ledelse gælder det, at hvis ikke der er styr på projektet fra lederens side, så bliver det selvfølgelig også svært for alle andre at danne og skabe overblik. Især i projekter er det vigtigt at lederen formår at skabe den rigtige samarbejdsdynamik, så de forskellige deltagere i projektet bidrager på hver deres måde. Et projekt kan være en intens proces, hvor bølgerne også kan gå højt op til deadline. Derfor er det en kæmpe ballast, hvis man som leder har nogle værktøjer, man kan trække på igen og igen.

En projektlederuddannelse kan tilpasses branchespecifikt

Med en projektlederuddannelse kan man som projektleder tilegne sig en række værktøjer, som er særligt anvendelige i forbindelse med projekter, men selvfølgelig også i andre arbejdssituationer. Alle har en række kompetencer og værktøjer på forhånd, men nogle gange kan det være en kæmpe hjælp, hvis man bliver mere bevidst om, hvordan man bruger dem og hvorfor. Nogle steder kan projektlederuddannelsen også tilpasses specifikt det du står med og altså tilpasse uddannelse til din branche.

Klik her, og find din projektlederuddannelse

Projektledelse (Foto: silhouet.dk)

Projektledelse (Foto: silhouet.dk)

Ledelse er et begreb, der kan være svært at definere, og det er meget forskelligt, hvad folk anser som god ledelse. Nogen kan bedst lide at kunne snakke med chefen om private ting, mens andre mener, at chefen kun skal koncentrere sig om folk indenfor det professionelle felt.

Hvad er det specielle ved projektledelse

I forhold til projektledelse gælder, at lederen er i stand til at have det overordnede og ofte meget store ansvar. Lederen har rollen som den analyserende og styrende og skal kunne uddelegere opgaver i troen på, at de ansatte kan løfte opgaven fuldt ud. Lederen er desuden den, der organiserer og styrer en afgrænset mængde af ressourcer inden for et givent projekt. Der er en række fastlagte mål og formål, som han skal motivere sine ansatte til at arbejde hen i mod. Det kan være en stor udfordring, og guleroden i allersidste ende vil være effektivitet og konkurrencedygtighed.

Der er en del, der tilbyder undervisning i projektledelse med det formål at givet en opkvalificering af de ansattes færdigheder inden for ledelse. På sådanne kurser underviser man i metoder og arbejdsformer, der skal udvikle deltagernes evne til at anvende projektarbejde og kunne håndtere analyseværktøjer og planlægningsværktøjer.

Se mere om en uddannelse i projektledelse her!