strategiudvikling

All posts tagged strategiudvikling

Få lagt en strategi (foto hansentoft.dk)

Få lagt en strategi (foto: hansentoft.dk)

I en globaliseret verden er alle i konkurrence med hinanden. Det er derfor aldrig godt nok at gøre, som man altid har gjort. Selvom det er et argument, der hyppigt bliver brugt, så holder det ikke. Man skal være i konstant udvikling, hvis man vil overleve. Man kan ikke bare gøre tingene, som man har gjort dem før i tiden.

Hvis man vælger at gøre det, vil der helt sikkert være en anden virksomhed, der overhaler og bliver dygtigere. Man ender i sidste ende med at blive udkonkurreret, hvis man ikke udvikler sig. Det gælder alle aspekter i virksomheden. Fra første til sidste led, fra nederste medarbejder til øverste ledelse.

Det første skridt på vejen er at acceptere, at udvikling er et grundvilkår for at drive virksomhed i dag. Når det er tilfældet, kan man prøve at arbejde aktivt med det. Man kan eksempelvis forsøge at udvikle virksomhedens strategi. Det er dog ikke altid lige nemt, for det kræver en bevidsthed.

Strategiudvikling handler om bevidsthed

Det forholder sig sådan, at det er svært at ændre noget, hvis man ikke ved, hvorfor man gør, som man gør. Hvis man vil ændre noget, skal man først og fremmest prøve at forstå, hvorfor eksempelvis arbejdsgangene er, som de er. På den måde kan man gennemskue, hvilke fordele og ulemper de bringer med sig.

Bevidsthed er med andre ord et skridt på vejen til at ændre noget, så det virker. Det samme gør sig gældende med strategiudvikling. Hvis man vil udvikle strategien positivt, gælder det om at være hyperbevidst om den nuværende strategi.

Man kan altså sige, at når man har accepteret udvikling som grundvilkår, bliver det næste skridt at blive bevidst om virksomhedens gang. Først når der er bevidsthed, kan man udvikle med succes. Og hvis man ikke gør nogen af delene, så overlever virksomheden ikke.

Læs mere om strategiudvikling her

Du kan også læse mere om strategiudvikling her:

Det er vigtigt at fokusere på strategiudvikling i enhver virksomhed

Strategiudvikling åbner op for fremdrift og succes

Ledelse! (foto se-institute.dk)

Kig på jeres strategiudvikling i virksomheden! (foto: hansentoft.dk)

Der er ingen tvivl om, at strategiudvikling er vigtig i de fleste virksomheder eller organisationer. Strategiudvikling er noget de fleste organisationer og virksomheder arbejder med, og skal gerne foregå i samspil mellem den administrerende direktør og lederteamet i virksomheden. Strategiudvikling har det formål, at skabe succes og gode resultater for virksomheden eller organisationen ved hele tiden at tænke innovativt. Strategiudviklingen skal sørge for, at man kan forankre og forandre denne innovative nytænkning. Det vil sige at den administrerende direktør og lederteamet skal være i stand til at sætte disse forandringsprocesser i gang ved hjælp af strategiudviklingen, samtidig med at drive virksomhedes daglige gang ordentligt. Kunderne skal gerne vide og kunne se, hvad de får for pengene, og at de får den fulde levering, hvilket ledelsen skal sørge for. Ledelsen skal dermed sørge for at erhverve sin ansatte med de rette værktøjer og kompetencer, og hele tiden tænke ambitiøst og målrettet, så virksomheden hele tiden er i fremgang og udvikling.

Strategiudvikling kan give røde tal på bundlinjen

Det er nødvendigt med en strategiudvikling og forretningsstrategi, der kan fastlægge en virksomheds mål og ambitioner. Hvis målene og ambitionerne kommunikeres klart og tydeligt, vil det også skabe en mere effektiv arbejdsindsats blandt de ansatte. De ansatte skal gerne vide, hvad de arbejder for, og de skal også inkluderes i en sådan grad, at de føler sig medansvarlige og investeret i virksomhedens samlet mål. Det kan være forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvilken forretningsstrategi, der er brug for, men det er altid ledelsens opgave at finde ud af, hvillen strategi, der skal sættes i værk. En god forretningsstrategi skal gerne kortlægge en virksomheds langsigtede mål, kortsigtede mål, økonomi, daglig drift, administration, virksomhedens ambitioner og værdier – egentlig skal den dække virksomheden fra top til bund. De fleste virksomheder opnår oftest de bedste resultater, når ansatte, mellemledere, ledere og topledere samarbejde tæt.

Læs mere om strategiudvikling her!

Læs mere om strategiudvikling her:

Strategiudvikling åbner op for fremdrift og succes

Strategiudvikling bevæger dig ad succesfulde stier

 

Hvad er planen? (foto hansentoft.dk)

Hvad er planen? (foto hansentoft.dk)

Strategiudvikling er meget mere end tørre tal på et stykke papir. Det handler ligeså meget om at udvikle en bæredygtig form for tænkning, der er kohærent med de værdier, som selskabet er bygget op af. Det kan være en god ide at søge strategiudvikling, hvis man har mod på at ekspandere eller tænke nyt. Det handler ikke så meget om, det går dårligt eller godt. Nærmere sagt er det vigtigt, at man som virksomhed tager stilling til sine resultater i forhold til potentialet.

At udfrie sit potentiale

Føler man, at der er et uforløst potentiale, som kunne være med til at bibringe yderligere succes til foretagendet, er det en god og spændende ide at søge rådgivning. Med den helt rigtige rådgivning, kan man nemlig få klargjort, hvad det er for nogle værdier, som man synes bedst om. Som virksomhed er det en god ide at have fremtiden planlagt i en række etaper. Så er der ikke noget, er kommer tilfældigt eller pludseligt. Er man forberedt, er man også velberedt på det, der nu engang skulle ske i fremtiden, uanset om planer lykkes eller ej.

Den perfekte rådgivning

Det er også vigtigt at få den helt rigtige rådgivning. Med den rigtige rådgivning gives nemlig en sikkerhed, som kan være med til at give en mere blod på tanden. Det er nemlig med rådgivning, at man får et bedre overblik over den situation, som nu engang er ens egen. Strategiudvikling er med til at åbne ens eget blik for de potentialer, der ligger gemt i de situationer, der kan opstå. Man føler sig derfor mere modig og mere konfronterende som leder, når man først har været med til at sætte ord på den professionelle situation.

Se mulighederne for strategiudvikling her:

http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/consulting/strategiudvikling/

Få lagt en strategi (foto hansentoft.dk)

Få lagt en strategi (foto hansentoft.dk)

Har din virksomhed en konkret strategi? Hvis nej, så er det en rigtig god ide at få det i forhold til alt, I foretager jer i virksomheden. Hvis I har en konkret strategi, udvikler I så tit på den? Hvis ja, så er det godt – hvis I ellers gør det på en bæredygtig måde. Hvis nej, så er der hjælp at hente.

Det er meget vigtigt, at man som virksomhed har fokus på sin strategiudvikling. Jo bedre man er til at rette sig mod sin strategi i form af handlingsplaner, delmål og mål, jo mere succesfuld ender man også ud som. Det er bevist. Det er vigtigt at holde sig til en konkret strategiudvikling.

Samtidig er det som nævnt også meget vigtigt, at man ikke blot holder sig til en strategi. Man skal huske at udvikle på sin strategi, ellers tæller den ikke meget. Strategier skal holdes op mod virksomheden såvel som omverdenen.

Lær at lægge en konkret virksomhedsstrategi

På arbejdspladsen er der mange former for strategier, man kan lægge, der er relevante for, hvordan det går på et specifikt område.

Strategier brede sig fra økonomi til marketing til interne anliggender. Det er derfor et bredt område, der ikke kun kan dækkes af en overordnet strategi. Hvis ikke man er bevidst om dette, så ender man hurtigt som overfladisk og upræcis.

Upræcise strategier leder til upræcise resultater. Måske er resultaterne gode, men man kan ikke være helt sikker på, hvorfor man når dem, og om man kan gøre det bedre. Hvis du laver en konkret virksomhedsstrategi, så har du også konkrete mål, du kan arbejde ud fra. Når en strategi ikke længere er aktuel eller af anden grund trænger til at opdateres, er det vigtigt, man som virksomhed også arbejder med strategiudviklinger.

Der er hjælp at hente, hvis I trænger til en vejledende hånd i at udvikle strategier.

Se mulighederne for strategiudvikling hos Hansen Toft

 

Læs mere om strategiudvikling:

Strategiudvikling – nødvendigt at fokusere på for virksomheder

Virksomheden behøver en strategi (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Virksomheden behøver en strategi (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Der er mange ting, der skal fungere, for at en virksomhed kan være succesfuld. Som virksomhedsleder har man hver dag et stort ansvar for at kontrollere og udvikle virksomheden, så der ikke pludselig opstår udfordringer, som kan vise sig at være uoverkommelige. Det kan man blandt andet gøre gennem strategiudvikling. Planlægning lang tid i forvejen er en af de bedste metoder til at undgå uforudsete udgifter, lavkonjunkturer og andre udfordringer, selvom det selvfølgelig er umuligt at tage højde for alting på forhånd.

Strategiudvikling er en disciplin, som kun de bedste ledere mestrer. Den kan først og fremmest varetages i forbindelse med virksomhedens generelle virke. Det kan for eksempel være i forbindelse med intern og ekstern kommunikation, overordnet markedsføringsarbejde og lignende.

Ligeså vigtigt bliver strategiudvikling dog i det øjeblik, at det skal ske i forbindelse med bestemte projekter. Det kunne være en reklamekampagne, en serie af pressemeddelelser, lancering af nye produkter eller ydelser, og så videre. Alt dette kræver planlægning, og man vil opnå større succes med sine forehavender, hvis man opgør konkurrenter og forhindringer i forvejen, så man også kan slå fast, hvordan man overkommer dem.

Få hjælp til strategiudvikling

Det er klart, at en så bred og svær disciplin som strategiudvikling ikke er noget, som man er nødt til at stå alene med. I mange tilfælde kan det, også selvom man umiddelbart har styr på tingene, være en god idé at få nogle uafhængige øjne, ører og hjerner med på råd. Det kan man blandt andet gøre ved at hyre et coaching bureau til at give en hjælpende hånd. Et sådant kan være med til at rådgive i forhold til selve strategierne, men også i forhold til de ledere, der skal sørge for at udføre dem.

Lær mere om strategiudvikling her