uddannelser

All posts tagged uddannelser

Vælg den bedste uddannelse (foto se-institute.dk)

Vælg den bedste uddannelse (foto se-institute.dk)

God ledelse er ikke en selvfølge i virksomheder og organisationer rundt om i verden. Der er dog ingen tvivl om, hvor vigtigt det er for et godt arbejdsmiljø, for motiverede medarbejdere og for at undgå sygedage blandt sine medarbejdere. Har man i sit daglige virke opgaver som leder, er det derfor altid en god idé at dygtiggøre sig og hele tiden forsøge at blive en bedre leder. Det kan ske gennem efteruddannelse, kurser og andre seminarer med fokus på ledelse, for som leder skal man besidde en række kvalifikationer for at kunne lede på den bedst mulige måde.

En leder bedømmes på sine kommunikative egenskaber

Især en leders kommunikative færdigheder er afgørende for succesen som leder. En leder skal kunne formidle opgaver og klæde folk på til et bestemt arbejde. Samtidig skal man som leder have overblikket over arbejdsopgaverne. Det er et typisk problem, at der går vigtige oplysninger tabt i kommunikationen, hvis en leder ikke er en dygtig nok formidler. Det er en leders opgave at sørge for, at opgaven er forstået. Samtidig bør en leder også gøre en dyd ud af, at skabe et miljø hvor man altid, som medarbejder, kan komme med ris og ros, uden at det er ilde set. Det skaber mulighed for at forbedre forholdene på arbejdspladsen og sine egne evner som leder.

Offentlig ledelse er en udfordrende og spændende karriere

Offentlig ledelse er en spændende vej at gå, hvis man har interesse indenfor ledelse. Det er mange af de samme problemstillinger, man møder i det offentlige som i det private. Begge dele byder dog på forskelligartede problemer og udfordringer, og det er en fornøjelse hver dag at stå op til et så alsidigt og indholdsrigt job, som det er at være leder.

Find ud af mere om offentlig ledelse her

Gode ledere er uddannede (foto se-institute.dk)

Gode ledere er uddannede (foto se-institute.dk)

Det kræver noget helt bestemt af folk, der leder. Om de leder den lokale frivillige organisationer eller 100 ansatte i en stor virksomhed er for så vidt underordnet. Det er de samme egenskaber og færdigheder, der kræves. Det at være leder kan ikke kun læres i en bog, det handler nemlig også om, hvem man er som person. Dog giver faglig dygtighed altid integritet og autoritet som leder. Jo dygtigere man er, jo nemmere kan man opnå sine medarbejderes opbakning – og det er i virkelighed en stor del af det at være leder. Det at kunne samle folk omkring en sag, eller få folk til at gøre, hvad man beder dem om er afgørende. Det er der i princippet to måder, hvorpå man kan gøre. Man kan få folk til at adlyde ved at udstikke hårde ordrer og regler, eller man kan få folk til at ville yde deres bedste, fordi man er en sympatisk og dygtig leder, der forstår sig på mennesker. Det sidste må klart være at foretrække.

Kommunikation er et nøgleord indenfor ledelse

En af de vigtigste ting at være dygtig til som leder er at kommunikere. Kommunikation er alfa og omega, uanset hvor man arbejder. Der kan nemlig gå ikke så lidt information tabt som følge af dårlig kommunikation. Er man derimod en dygtig formidler, og formår man at gøre sine beskeder interessante og forståelige, så er der meget at hente.

Uddannelse i ledelse er et vigtigt skridt på vejen

Det er vigtigt, at man uddanner sig inden for ledelse, hvis det er den vej, man ønsker at gå. Der er altid noget nyt, man kan lære, når det kommer til ledelse. Selvom nogle klarer sig udmærket som ufaglærte, så er det de ledere med uddannelse, som klarer sig bedst. Primært fordi de har fået værktøjerne til dette via uddannelse.

Uddannelse i ledelse her

Valget af uddannelse er vigtigt (foto se-institute.dk)

Valget af uddannelse er vigtigt (foto se-institute.dk)

Samfundet er i rivende udvikling. Man kan ikke sammenligne den verden, vi lever i, med den verden vi levede i for eksempelvis 30 år siden. Der er sket så utrolig meget, at man dårligt selv kan følge med. Det er der mange, der lider under. Nogle opgiver ganske enkelt at følge med i den teknologiske udvikling, Det er en skam, for selvom det kan virke svært og uoverskueligt med alt den nye teknologi, der hele tiden bliver introduceret, så rummer selvsamme også en helt masse hidtil usete og ukendte muligheder. En stor del af vores samfund er blevet digitaliseret, og vi skal i dag på nettet for at tjekke alt fra vores tider ved lægen til vores feriepenge. Der er mange ting, der er rigtig spændende og praktiske ved netop dette. Den teknologiske udvikling er på mange måder den overordnede kickstarter af den generelle udvikling i samfundet. Globaliseringen ville for eksempel ikke være mulig, hvis internettet ikke var blevet opfundet. Sådan kan man komme med mange eksempler, for når man bor i Danmark, køber varer på nettet fra USA, har konferenceopkald til Kina, og Skyper med familien i Frankrig så må man sige, at den teknologiske udvikling har meget at sige.

MBA rankings sikrer dig den bedste uddannelsesinstitution

En af de ting der er utrolig vigtige i samfundet i dag, er uddannelse. Det er blevet et buzzword, og alle snakker om vigtigheden af det. Det er dog også super vigtigt, og vi kan ganske enkelt ikke klare os internationalt, hvis vi ikke uddanner os. Det er dog også vigtigt som individ, at ens intelligens stimuleres løbende igennem livet. Det er sjovt at lære, og det er utrolig givende at få ny viden. Hvis du vil finde den bedste økonomi uddannelse, så skal du tjekke MBA rankings. Det giver dig et overblik over, hvor du finder den bedste uddannelse.

MBA rankings finder du her

Uddannelse er vejen til det gode job (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Akademiuddannelsen i ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Det er aldrig for sent at videruddanne sig. Det handler om at videruddanne sig, hvis man gerne vil spise de søde frugter af karrierelivets hårde arbejde. Ved at efteruddanne sig, bliver man lært op i nye kvalifikationer og teorier, som kan være med til at gavne en på et professionelt og et personligt plan. Al læring er god læring siger man, men den bedste læring er dog den læring, som man selv synes er den mest anvendelige for en selv. En efteruddannelse har gerne ofte noget at gøre med ens professionelle liv. På den måde er uddannelsen meget anvendelig. Ved på den måde at gøre brug af de muligheder, som en efteruddannelse giver, kan man få et mere frugtbart liv på jobbet. Det er noget, som det er få mennesker forundt. For mange er det fedt at have udfordringer at stå op til hver morgen, og så må det også gerne være nye udfordringer. Det er først i kraft af udfordringerne, at man selv synes, at man vokser med noget.

Terperi og resultater

Efteruddannelse er altså med til at udvikle en. I en eller anden retning bevæger man sig altid, men har man et mål eller en slags målsætning, som man gerne vil nå hen til, kan efteruddannelse være særligt gavnligt. Det er simpelthen noget, som man høster frugterne af. Hårdt arbejde er lig med en stor fortjeneste. Et godt stykke arbejde kan være med til at åbne op for nye døre. Det samme gælder studierne på efteruddannelse.

Åbningen i at uddanne sig

Man er aldrig for erfaren til at uddanne sig. Derfor er efteruddannelse også en god ting at overveje. Der bliver simpelthen stillet en masse muligheder til rådighed, som kan være med til at bidrage til sunde fremskridt i en professionelle liv. Efteruddannelse retter sig efter at gøre mulighederne større og mere tilgængelige.

Se flere bud på efteruddannelse her

Læs også disse indlæg om emnet:

Efteruddannelse giver dig gode fremtidsforudsætninger

Efteruddannelse pædagog – lad dit arbejde betale for det

Efteruddannelse lærer – opdater din viden

Med en akademiuddannelse kan du blive it programmør, projektleder eller noget helt andet (Foto: campusaccess.com)

Med en akademiuddannelse kan du blive it programmør, projektleder eller noget helt andet (Foto: campusaccess.com)

Der kan være mange grunde til, at man gerne vil ud at lære nyt. Det kan være fordi, man keder sig på sit job. Det kan være fordi, man føler, man ikke er god nok til sit job. Og ja, det kan også være fordi, chefen siger, man skal opkvalificere sig eller ændre på, hvilke kompetencer man sidder inde med.

Her er det heldigt, at akademiuddannelser rummer alle typer. Både dem, der trænger til at lære mere om det felt, de allerede arbejder med, og dem, der gerne vil udvide deres evner fra at være IT-programmør til at kunne køre et helt projekt som projektleder.

Der findes et væld af kurser og uddannelser, du kan tage på et akademi. Det handler naturligvis om at finde ud af, hvorfor du gerne vil tage en given akademiuddannelse, og hvordan du ønsker, at den skal være tilrettelagt i forhold til dit nuværende liv.

Akademiuddannelser for alle

Der findes mange forskellige akademiuddannelser. Der findes de uddannelser, der kræver, du kommer med en vis faglig og erhvervsmæssig ballast, før du starter. Og så findes der akademiuddannelser, der er til dig, der gerne vil begynde på noget helt nyt.

Hvis du eksempelvis gerne vil have en akademiuddannelse i socialpædagogik, er det ikke muligt at starte på uddannelsen, hvis ikke du har mindst to års relevant erhvervserfaring samt en uddannelse, der gør dig kompetent nok til at følge med. Det kan for eksempel være en studentereksamen eller anden relevant akademiuddannelse indenfor sundheds- og socialområdet.

Akademiuddannelser kan altså kræve forskellige ting fra dig af, når du starter. Hertil kræver nogle uddannelser også længere tid end andre.

Med nogle akademiuddannelser har du muligheden for at studere hjemmefra og at tilrettelægge timerne, så de passer til din hverdag, din familie og dit arbejde. Andre uddannelser kræver, at du er der dagligt og følger et skema.

Se mulighederne for akademiuddannelse hos VIAUC
Læs mere om akademiuddannelser her:

Akademiuddannelser giver dig relevante kompetencer

Akademiuddannelse: Du er aldrig for gammel til uddannelse

Akademiuddannelser er for alle

Vil du være en god leder? Så kig nærmere på projektlederuddannelsen (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Vil du være en god leder? Så kig nærmere på projektlederuddannelsen (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Når en virksomhed skal implementere nye opgaver eller køre andre områder sikkert videre, er det vigtigt, der er en person, der formår at holde fat på alle tråde. Sådan en kalder man typisk en projektleder.

For at være sikker på, at projektlederen har de bedst mulige kompetencer, er det en god ide løbende at tage på projektlederuddannelser. Disse uddannelser ruster projektledere eller kommende projektledere til at kunne de ting, der fører arbejdspladsens projekter godt fra startfasen og helt til den sidste og afsluttende dag.

For at være en god projektleder, skal man være god til at holde overblik. Man skal være god til at have mange tråde at holde fast i – man skal have styr på forskellige områder, der spiller sammen i projektet, og man skal have overblik over, hvilke personer, der står for, hvordan disses opgaver skal løses.

Derfor er det vigtigt, man har de redskaber, der gør, man løser opgaven bedst muligt. En projektlederuddannelse kan give dig og ledere af projekter i din virksomhed disse redskaber.

Lær mere, det gør dig bedre

Med en uddannelse i projektledelse får du en egenskab, der gør dig til en god leder, men samtidig får du også evnerne til at få virkelige ting at køre i virkeligheden. Det er en blanding af teori og praksis, der vil lære dig at få projekter til at glide.

Uanset hvilken form for uddannelse du har, er der gode muligheder for generelt at efteruddanne eller videreuddanne sig. En videreuddannelse indenfor dit felt vil give dig mulighederne for at få en bredere viden, der kan hjælpe med at få dig i nye retninger eller blive endnu bedre til det job, du allerede har.

Med en uddannelse i projektlederskab får du grund redskaberne for at kunne lede projekter og initiativer. Med en efteruddannelse bliver du klogere på dit felt. Alle uddannelser kan specificeres til dine behov.

Se mulighederne for projektlederuddannelse hos http://www.viauc.dk

diplomuddannelser sikrer dig stort set et job (foto viauc.dk)

diplomuddannelser sikrer dig stort set et job (foto viauc.dk)

Diplomuddannelserne er erhvervsrettet, hvilket betyder, at din uddannelse altid vil være brugbar for dig. Du ved, hvad arbejdsmarkedet forventer af dig, og du har en klar ide om, hvor du vil ende, og hvilke kompetencer du mangler eller ønsker.

Netop fordi, du er på arbejdsmarkedet er uddannelserne fleksible, hvilket betyder, at du oftest vil kunne kombinere arbejde og uddannelse. Du kan gå i skole i en kortere periode på fuld tid, eller du kan gå i skole på bestemte ugedage, mens du arbejder på andre. På enkelte forløb kan du muligvis dele de enkelte dage op, så du for eksempel kan bruge din morgen på skolebænken og din eftermiddag på kontorstolen.

Desuden tilbyder uddannelserne dig en grundig viden indenfor en lang række af specifikke områder i lige netop dit fag og din branche. Du kan sammensætte de fag, du, din arbejdsgiver og markedet finder relevante.

Diplomuddannelser giver specifikke kompetencer

Er du for eksempel pædagog, kan du målrette din diplomuddannelse, så du bliver for eksempel får kernekompetencer inden for socialisering eller indlæring. Du kan også specialisere dig i humanistiske fag, naturvidenskabelige eller æstetiske fag for eksempel.

Er du journalist, så befinder du dig i en branche, der i disse år er i hastig udvikling. Ingen ved endnu, hvor branchen er på vej hen, men sikkert er det, at mere og mere journalistik fordrives på internettet. Med en diplomuddannelse i webstrategier vil du kunne ruste dig bedre til fremtidens arbejdsmarked. Du kan også mere konkret forbedre dine formidlingsmæssige kvalifikationer.

Find diplomuddannelser her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/Diplomuddannelser.aspx

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Akademiuddannelserne tages sideløbende med dit arbejdsliv, og niveauet er på højde med erhvervsuddannelserne. Fordi uddannelsen tages sideløbende med dit arbejdsliv, er forløbet også planlagt der efter. Det kan være hårdt at uddanne sig, mens man arbejder, men derfor kan forløbet oftest deles op, så du ikke behøver tage alle moduler i streg. En hel uddannelse består som hovedregel oftest af fem moduler. Desuden ligger undervisningstiden uden for arbejdstiden, så du for eksempel kan sidde på skolebænken om aftenen, mens du knokler på arbejdet om dagen. På den måde mister du hverken arbejde eller løn, men du får til gengæld en bedre uddannelse.

Det smarte med akademiuddannelsen er, at du efter år på arbejdsmarkedet oftest vil have en klar ide om, hvad din branche, arbejdsmarkedet eller din arbejdsgiver forventer og kræver af dig, ligesom du selv vil have bestemte interesser i at specialisere dig i specifikke fagområder. Din uddannelse vil derfor aldrig være ubrugelig.

Akademiuddannelser i mange fag

Akademiuddannelsen kan tages i utallige fag og afskygninger. For eksempel i informationsteknologi, ledelse, økonomi, transport og logistik, reteil og gastronomi.

Du kan for eksempel tage en akademiuddannelse som merkonom i to år. Undervisningstiden vil ligge om aftenen, så du kan passe dit arbejde om dagen. Adgangskravene er en endt gymnasieeksamen og to års relevant erhvervserfaring. På akademiuddannelsen kan du for eksempel målrette uddannelsen finansiel rådgivning, og du vil få en grundkursus i matematiske færdigheder med henblik på økonomisk rådgivning. Du vil blive undervist i ligninger, funktionsanalyse, rentes regning, differentiering og sandsynlighedsregning.

Find akademiuddannelser her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/Sider/Akademiuddannelser.aspx

Diplomuddannelse i vedligehold (Foto: klimadebat.dk)

Diplomuddannelse i vedligehold (Foto: klimadebat.dk)

I et samfund som Danmark, er det vores viden, vi skal leve af. Det siger sig selv, fordi vi er et lille land, som ikke har de store naturressourcer, som vi kan score kassen på. Derfor skal vi være dygtige til vores job, fordi det er netop det, der skal få vores samfund til at køre rundt i stedet. At vi er flittige og hele tiden tildrager os mere viden. Du kan også være en af dem, der bliver ved med at få ny viden, selv om du måske egentlig har været på arbejdsmarkedet i flere år. Du kan nemlig tage en af de eftertragtede diplomuddannelser, der er at vælge imellem i Danmark. Og der er heldigvis ikke så få. Så der skulle være mulighed for, at der er en af disse diplomuddannelser, som vækker din interesse.

Diplomuddannelser er vejen frem

Hvis du gerne vil have en af disse diplomuddannelser, er der en række krav, du skal opfylde for at kunne begynde på den. Men sådan er det jo altid. Jeg vil ikke kede dig med kravene, men blot opfordre dig til at gå ind og læse om de specifikke krav på de specifikke uddannelsers hjemmesider. Det kan være forskellige krav, der er på forskellige uddannelser rundt om i landet. Du kan også starte med at lave en geografisk søgning, så du hurtigt får et overblik over, hvor i landet du kan tage en af disse diplomuddannelser.

Klik her for at læse om f.eks. en diplomuddannelse i vedligehold

Akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Akademiuddannelse (Foto: phmetropol.dk)

Hvis du gerne vil forøge dine muligheder på jobmarkedet, så er der flere forskellige måder, som du kan gøre det på. En af de allerbedst måder at gøre det på er at tage en akademiuddannelse. En uddannelse, der ruster dig til at få endnu mere ud af din karriere. En akademiuddannelse kan være noget for dig, der er løbet lidt træf i dit normale job og som på en eller anden måde gerne vil avancere lidt inden for dit fag. Men det kan også være for dig, der ikke har noget job lige nu enten på grund af finanskrisen eller en helt andet grund. Så er du klar til at søge et nyt job, og du har pludselig meget mere at byde på.

Få hjælp til at finde den rigtige akademiuddannelse

Hvis du er i tvivl om, hvilken akademiuddannelse der passer bedst til dig, så kan du få en masse hjælpe, der kan guide dig på det rigtige spor. Du kan for eksempel starte med at læse om de forskellige uddannelser på nettet. Det giver dig en god grundviden, som du kan tage med dig videre i din søgen efter den rigtige akademiuddannelse. Dernæst kan du ringe til de forskellige skoler, som tilbyder en akademiuddannelse. Her kan du selvfølgelig også få en masse information om skolen og uddannelsen. Men ring til flere end én skole, så du har noget af sammenligne imellem. De forskellige skoler mener jo altid, at de er de bedste selv.

Klik og se f.eks. en akademiuddannelsen i beskæftigelse