Archives

All posts for the month april, 2013

Sundhedsplejeske (Foto: colourbox.dk)

Sundhedsplejeske (Foto: colourbox.dk)

Er du sygeplejerske, og har du lyst til at arbejde med unge mennesker, børn og børnefamilier, så kan sundhedsplejerske meget vel være noget for dig. Her kommer du i daglig kontakt med småbørn, børn, gravide, unge mennesker og familier ude i kommunerne.

Uddannelsen tager halvandet år, hvor af et år er teoretisk undervisning på skolebænken, og det sidste halve år er praktik i kommunerne. Under skoleforløbet vil du være SU-lønnet, mens du i praktikken vil modtage løn af arbejdsgiveren.

Uddannelsen er delt på tre niveauer. Første niveau er almen sundhedspleje til børn og voksne, mens andet niveau er sundhedspleje til børn og voksne med specielle behov. Når man kommer ud i virkelighedens verden, vil man opdage, at mange mennesker kæmper med sit, og her kan du gøre en forskel. Tredje niveau omhandler forskning og udvikling.

Sundhedsplejerske uddannelsen har visse krav

Der er visse krav, du skal opfylde, hvis du vil videreuddanne dig med speciale i sundhedspleje i kommunerne. Du skal selvfølgelig have overstået din sygeplejerske uddannelse, fordi det er her, du har fået din basisforståelse for sygdom, sundhed og omgang med mennesker.

Du skal have dansk sygeplejerske autorisation, fordi du også skal have praktisk erfaring med faget, inden du kan videreuddanne dig. Det er vigtigt, at du har snuset til faget, fordi det kan være svært at overskue virkeligheden og dine muligheder og kompetencer alene fra skolebænken.

Du skal have mindst otte måneders fuld ansættelsestid på et af følgende afdelinger: barselspleje, neonatologi, pædiatri, ungdomspsykiatri, hjemmesygepleje eller lægekonsultation.

Læs mere om sundhedsplejerske uddannelse her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/sundhed/Sider/sundhed.aspx

Ledelsesudvikling (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Ledelsesudvikling (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Mange ledere bruger flittigt ordsproget: “Der er altid plads til forbedring!” om virksomheden og dens medarbejdere. Det er dog vigtigt at huske på, at en leder også altid kan blive bedre til sit arbejde. Ledelsesudvikling er relevant for mange forskellige ledere. De har alle dét til fælles, at de altid kan blive bedre til at gøre deres arbejde, og at de hurtigt kan komme ind i en rutine, hvor de ikke længere er helt skarpe på virksomheden og medarbejdernes behov.

Ledelsesudvikling skal ikke forstås som noget, der automatisk kritiserer en leder eller devaluerer dennes betydning for en virksomhed. Mange topledere har erkendt, at der stadig var plads til forbedringer, hvilket har fået dem til at tage imod ledelsesudvikling.

Denne form for uddannelse er ikke en beskæftigelse på fuldtid, men derimod en form for kursus, der ofte vil gøre sideløbende med den normale arbejdsgang. Det er altid godt at få nogle andre øjne på, der kan slå ned på en leders konkrete styrker og svagheder, og optimere lidt på det hele.

Ledelsesudvikling – hvordan?

Ofte vil ledelsesudvikling blive varetage af en eller flere coaches. Mange ledelsesprogrammer tager endda udgangspunkt i hele lederteam, og forbedrer både individuelle og kollektive kompetencer. I sidste ende handler det jo om, at et lederteam fungerer som et stort samarbejde. Derfor kan både kendte og ukendte problemer løses med ledelsesudvikling.

Som leder har man også mulighed for at blive udviklet gennem 1 til 1 coaching. Det er en mere personlig form for ledelsesudvikling, der kræver både gåpåmod og ydmyghed fra lederen. Hvad enten det er virksomheden eller medarbejderen selv, der beslutter at ledelsesudvikling er nødvendigt, så vil det helt sikkert vise sig sig at være en god idé på længere sigt.

Ledelsesudvikling kan give konkrete økonomiske fordele for en virksomhed, idet ledelse og arbejdsgang bliver optimeret og løfter hele forretningen.

Se mere til ledelsesudvikling her: http://www.hansentoft.dk/vi-tilbyder/lederudvikling/

Projektledelse (Foto: silhouet.dk)

Projektledelse (Foto: silhouet.dk)

De fleste der beskæftiger sig med projektledelse kan blive enige om, at lige så spændende og dynamisk det kan være, lige så uoverskueligt kan det hurtigt blive, hvis ikke man virkelig hanker op i gruppen og kommunikerer, hvilke aftaler der er lavet og hvornår. Samtidig er vi i en tid, hvor både markedet forandrer sig og samtidig også organisationsstrukturerne i mange virksomheder. Derfor kan det også som projektleder hurtigt blive svært at holde tungen lige i munden, når man skal danne sig et overblik over det pågældende projekt, samtidig med at mange andre ting i virksomheden forandres om ørerne på en. Men med overblik og bevidste til- og fravalg kan det selvfølgelig også lade sig gøre for jeres projekt. Her kan det være en kæmpe investering, hvis din virksomhed investerer i uddannelse til projektledere. For ligesom med al mulig anden ledelse gælder det, at hvis ikke der er styr på projektet fra lederens side, så bliver det selvfølgelig også svært for alle andre at danne og skabe overblik. Især i projekter er det vigtigt at lederen formår at skabe den rigtige samarbejdsdynamik, så de forskellige deltagere i projektet bidrager på hver deres måde. Et projekt kan være en intens proces, hvor bølgerne også kan gå højt op til deadline. Derfor er det en kæmpe ballast, hvis man som leder har nogle værktøjer, man kan trække på igen og igen.

En projektlederuddannelse kan tilpasses branchespecifikt

Med en projektlederuddannelse kan man som projektleder tilegne sig en række værktøjer, som er særligt anvendelige i forbindelse med projekter, men selvfølgelig også i andre arbejdssituationer. Alle har en række kompetencer og værktøjer på forhånd, men nogle gange kan det være en kæmpe hjælp, hvis man bliver mere bevidst om, hvordan man bruger dem og hvorfor. Nogle steder kan projektlederuddannelsen også tilpasses specifikt det du står med og altså tilpasse uddannelse til din branche.

Klik her, og find din projektlederuddannelse