Archives

All posts for the month december, 2013

En virksomhed får altid brug for nye ledere (Foto: jobbank.dk)

En virksomhed får altid brug for nye ledere (Foto: jobbank.dk)

Verden ændrer sig konstant, siger man. Man skal følge med for ikke at blive tabt. Man skal kende til ændringer, lære nyt og videreudvikle for at være med, hvor det sker. Det gælder for alle, alle steder. Fra pædagogen til IT-virksomheden til reklamebureauet til chefens kontor. Derfor er det vigtigt at tage nogle kurser, der udvikler de enkelte ansatte. Herunder gælder også lederne. Lederudvikling er en elementær del af en velfungerende virksomhed eller arbejdsplads. For at stedet kan drives med succes, kræver det, at dem der driver det, ved hvad de skal gøre.

Ledere skal være udviklede til at passe til den verden, de lever i. Derfor skal de på kurser, der udvikler deres kompetencer som ledere.

Man har set det tit, med dårligt lederskab går arbejdspladsen i stampe. De ansatte hvisker i krogene og folk er utilfredse med deres arbejdsplads. Med gode ledere bliver sammenholdet bedre.

Det skal være fedt at gå på arbejde

På en arbejdsplads handler det om, at alle føler sig værdsat. At alle føler, de udfylder en vigtig og relevant rolle. Det handler om altid at optimere alle sektioner på jobbet, så det giver mening at lave det, man gør.

For at arbejdsfordelingen er optimal kræver det at dem, der fordeler arbejdet kan se, hvordan ting lykkes bedst. For at de kan det, skal de selv have et godt overblik. Det er som regel lederne, der fordeler denne arbejdsdeling, derfor er det vigtigt, de er rustet til dette, at de har fulgt med i arbejdsudviklingen generelt på markedet såvel som på deres arbejdsplads. Det kalder igen på lederudvikling som et vigtigt led på en succesfuld arbejdsplads.

Når lederne udvikler sig i takt med jobbet, har de meget bedre mulighed for at sørge for, at det er fedt at gå på arbejde. De ved nemlig, hvad de skal gøre, for at det bliver sådan.

Se mere om lederudvikling her eller læs mere om strategi og udvikling nedenfor:

Strategiudvikling – nødvendigt at fokusere på for virksomheder

Styrk kommunikationen med virksomhedsudvikling

Organisationsudvikling handler om mennesker

Vil du have lagt lidt oven på uddannelsen? Så se nærmere på akademiuddannelse  (Foto: campusaccess.com)

Vil du have lagt lidt oven på uddannelsen? Så se nærmere på akademiuddannelse (Foto: campusaccess.com)

Står du og vil gerne videre med din uddannelse? Brænder du for at lære lidt nyt og har mod på at videreuddanne dig? Måske er du stagneret lidt i dit arbejdsliv og trænger til nogle helt nye udfordringer. Det kan man sagtens, for det kan være mange år siden, at man sidst har siddet på skolebænken. Eller måske trænger du bare til lidt fornyelse og inspiration for at komme lidt videre med dit arbejde og forny dig. Eller måske vil du helt sadle om, fordi du ikke ønsker at være inden for det felt mere, som du er i? Hvad enten du er det ene eller det andet, hvad så med at tage en akademiuddannelse? Der er intet at frygte, det er bare om at komme i gang.

Tag en akademiuddannelse på et par år

En akademiuddannelse er en voksenuddannelse, som er erhvervsrettet. Her kan du prøve kræfter med alle mulige ting som ledelse, medier, administration og kommunikation osv. alt afhængigt af, hvilken uddannelse, du har i forvejen, og hvor du ønsker at bevæge dig hen. En akademiuddannelse er for det meste en deltidsuddannelse, så du har masser af mulighed for at have et job ved siden af. Måske skal du gå lidt ned i tid, men nogle kan også godt klare både at tage uddannelsen færdig og samtidig have et fuldtidsjob, selvom det kan være rigtigt hårdt. Det skal du overveje og selvfølgelig også aftale med din arbejdsplads.

Måske vil du føle, at der åbner sig en række nye muligheder, når du har taget sådan en akademiuddannelse, og det kan være en rar følelse også at lære noget nyt, selvom du har rundt de 40 eller 50. Man bliver jo aldrig for gammel til at forny sig og få ny viden indenbords.

Find akademiuddannelser hos viauc.dk

Se hvorfor akademiuddannelser er for alle

Tag en uddannelse eller et kursus i ledelse (foto viauc.dk)

Tag en uddannelse eller et kursus i ledelse (foto viauc.dk)

Der er mange ting, som man skal tage højde for, når man skal have en virksomhed til at fungere. Der er ansatte, økonomi, arbejdsprocesser, kontor, kommunikation, salg og meget mere, som skal koordineres og kontrolleres. Mange af disse ting falder tilbage på ledelsen, både hvis de fungerer, og hvis de ikke fungerer. Derfor er god ledelse så vigtigt at have i et firma.

De senere år har der været mange tilfælde, hvor ledere i større virksomheder er blevet fyret, fordi de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Det kan koste flere millioner kroner at fyre en topleder, og selv i mindre virksomheder kan et lederskift være forbundet med store omkostninger. I alle virksomheder gælder det derfor om at have styr på den ledelse, der bliver udøvet, så hele foretagendet kan fungere optimalt.

Der findes forskellige former for ledelse

Der er ingen tvivl om, at ledelse er et krævende felt at begå sig på. Det kan skyldes ændringer i samfundet, begivenheder på verdensplan eller tilblivelse af nye medier og platforme. Men det skyldes også, at der findes så mange forskellige former for ledelse. Ledelse er ikke en ensrettet disciplin, den har derimod mange ansigter. Projektledelse, forandringsledelse, krisekommunikation og økonomiledelse hører alle ind under én overordnet paraply, men de er alligevel vidt forskellige i praksis.

Du kan uddanne dig inden for ledelse

I Danmark er der uddannelser på stort set alle områder, og ledelse er ingen undtagelse i den forbindelse. Nogle vil måske mene, at man bliver en god leder ved at kæmpe sig op gennem hierarkiet i et firma og gøre sig fortjent til mere og mere ansvar. Det er sandt, at det er én måde at gøre det på, men det er ikke den eneste. Der er masser af kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og lignende, som kan undervise de studerende i ledelse fra både et teoretisk og praktisk standpunkt.

Læs mere om ledelse her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/ledelse-administration-forvaltning/Sider/ledelse-administration-og-forvaltning.aspx