Archives

All posts for the month februar, 2014

Gør din drøm til virkelighed med lederuddannelse (foto viauc.dk)

Gør din drøm til virkelighed med lederuddannelse (foto viauc.dk)

Det er måske længe, du har været på skolebænken. Hvad med at komme tilbage på den? Det lyder måske ikke så tiltalende? Du tænker måske strenge lærer, der ikke værdsætter din viden og erfaring og dårlig kaffe i kantinen?

Sådan behøver det ikke være. På VIA University College kan du tage en lederuddannelse uden at være tunget til at følge et skoleskema. Du kan selv tilrettelægge og designe uddannelsen, som du lyster, og det er kutyme, at man fortsætter på sit arbejde, mens man tager sin lederuddannelse på deltid.

På lederuddannelsen på VIA University College tilrettelægger du uddannelsen ud fra nogle faste moduler, som du i princippet kan tage som du vil. VIA University College opfordrer dog en rækkefølge, og du skal også slutte hele forløbet med et afgangsprojekt. Derudover er der valgfag, og da VIA University College er stor, så kan du nemt finde valgfag, der passer dig.

Danmarks største professionshøjskole

VIA University College er Danmarks største professionshøjskole og der er 2000 ansatte og 18000 studerende. Du får altså et solidt studiemiljø, hvor der bliver taget hånd om både elever og lærer. Skolen ligger rundt om i Danmark. For eksempel i Århus, Silkeborg og Holstebro.

Lederuddannelsen på VIA University College er tilrettelagt sådan, at den bygger videre på din erfaring. Det vil sige, at underviserne vil bruge casehirstorier fra din hverdag, hvilket gør uddannelsen meget brugbar og realistisk i forhold til de arbejdsopgaver, du skal kunne udføre.

En stor del af ledelsesuddannelsen er at gøre de studerende omstillingsparate og klar til de udfordringer, der kommer i fremtiden.

Er du interesseret i en lederuddannelse – så se her
Læs flere indlæg om ledelse og ledelsesudvikling via disse links:
Bliv en god leder på VIA University College

Diplom i ledelse – bliv en kompetent leder

Lederudvikling som en del af virksomhedsstrategien

Organisationskultur er værd at tænke over (foto viauc.dk)

Organisationskultur er værd at tænke over (foto viauc.dk)

Mennesket har gennem tiderne altid været et socialt dyr. Således siger Aristoteles om mennesket, at det er det eneste dyr, der udmærker sig ved at koge sin mad og have sociale anlæg. Mennesket er på dette punkt ret unik. Det kan godt være, at myrer også har anlæg til at arbejde sammen og fungere socialt. Men det er ikke på samme måde, for der mangler ligesom et bevidsthedsmæssigt perspektiv i deres socialitet. De er mere tvungne til at gøre det, fordi at det gavner det fælles bedste, nemlig myredronningen. Derfor gør de det. Der findes ikke andre muligheder. Men for mennesket findes der altid muligheder. I kraft af vores bevidsthed finder vi altid på muligheder for at slippe for at gøre en ting. Mennesket er refleksivt men samtidig også social anlagt, hvilket til tider betyder, at det agerer med inspiration over for hinanden.

Kommunikation og potentialeudfrielse

Organisationskultur er vigtig. Hvis man som virksomhed gerne vil kunne skabe effektivt og rette mindst ligeså effektivt, er det vigtigt, at man tager bestik af hinandens forskellige evner. Således at virksomheden som helhed får gavn af de enkelte elementer, det indgår i på det individuelle plan. En virksomhed vil kun kunne vokse støt, hvis det sker med dialog, kommunikation af potentiale og værdier.

Organisationskultur er essentielt

Hvis man derfor forstår sig på organisationskultur, vil der være grobund for en sund udvikling og drift på kort og langt sigt. En virksomhed vil bedre kunne trives, hvis den forholder sig til, hvilke værdier, der bliver præsenteret på det individuelle og organisationsmæssige plan. For at kunne udvikle sig, skal der skabes og knyttes en sund dialogkultur, der etableres ved at forstå organisationskulturen. En forståelse af denne er essentiel for en videre sund drift af enhver virksomhed i denne refleksive og selvbevidste tidsalder.

Få mere information om organisationsudvikling her:

Organisationsudvikling handler om mennesker

Man kan sagtens lære at blive en leder (foto viauc.dk)

Man kan sagtens lære at blive en leder (foto viauc.dk)

En god ledelse skaber en god arbejdsplads. Det hele begynder og ender i toppen. Hvis ledelsen for eksempel ikke har styr på deres interne kommunikation, opstår der ofte spild. Den splid forplanter sig ned igennem virksomhedens hierarki og påvirker alle medarbejderne negativ på en arbejdsplads. Det betyder dårlige arbejdsforhold, som giver minimeret produktion. Der er derfor vigtigt, at ledelsen er god.

Når du tager en diplom i ledelse eller en akademiuddannelse i ledelse på VIA University college, så går bliver du kompetent til at varetaget jobbet som leder. Du kommer til at arbejde med teori og praksis, og eftersom det er et krav at du har erhvervserfaring, vil der i undervisningen indgå virkelige cases, som du vil skulle arbejde med og forholde dig til.

Både diplom- og akademiuddannelsen i ledelse på VIA University College henvender sig til folk, der er klar på at få nogle flere udfordringer og gerne vil være leder. Du kan derfor tilrettelægge uddannelserne således, at du kan arbejde ved siden af, du tager uddannelse.

Tilrettelæg din uddannelse, som det passer dig

VIA University College er damarks største professionshøjskole og har blandt andet campus i Århus, Holstebro og Silkeborg.

Akademiuddannelsen i ledelse på VIA University College er en videregående voksenuddannelse, som består af fire unikke fagmoduler. De er delt op sådan, at tre af dem er obligatoriske og en er et valgfag, hvor der er mange muligheder at vælge. Der er også et specialforløb og et afgangsprojekt.

Tager du diplom i ledelse på VIA University College, så kommer du til at arbejde med
ledelse rent teoretisk. Du vil skulle binde teorien op på virkelige begivenheder. Du kommer eksempelvis til at arbejde med ledelses- og læringsteori.

Læs mere om ledelse hos VIAUC

Få mere information om ledelse her:

Diplom i ledelse – bliv en kompetent leder

God ledelse er nødvendigt i enhver virksomhed

God ledelse er altafgørende for din virksomheds succes