Archives

All posts for the month marts, 2014

Med en akademiuddannelse kan du blive it programmør, projektleder eller noget helt andet (Foto: campusaccess.com)

Med en akademiuddannelse kan du blive it programmør, projektleder eller noget helt andet (Foto: campusaccess.com)

Der kan være mange grunde til, at man gerne vil ud at lære nyt. Det kan være fordi, man keder sig på sit job. Det kan være fordi, man føler, man ikke er god nok til sit job. Og ja, det kan også være fordi, chefen siger, man skal opkvalificere sig eller ændre på, hvilke kompetencer man sidder inde med.

Her er det heldigt, at akademiuddannelser rummer alle typer. Både dem, der trænger til at lære mere om det felt, de allerede arbejder med, og dem, der gerne vil udvide deres evner fra at være IT-programmør til at kunne køre et helt projekt som projektleder.

Der findes et væld af kurser og uddannelser, du kan tage på et akademi. Det handler naturligvis om at finde ud af, hvorfor du gerne vil tage en given akademiuddannelse, og hvordan du ønsker, at den skal være tilrettelagt i forhold til dit nuværende liv.

Akademiuddannelser for alle

Der findes mange forskellige akademiuddannelser. Der findes de uddannelser, der kræver, du kommer med en vis faglig og erhvervsmæssig ballast, før du starter. Og så findes der akademiuddannelser, der er til dig, der gerne vil begynde på noget helt nyt.

Hvis du eksempelvis gerne vil have en akademiuddannelse i socialpædagogik, er det ikke muligt at starte på uddannelsen, hvis ikke du har mindst to års relevant erhvervserfaring samt en uddannelse, der gør dig kompetent nok til at følge med. Det kan for eksempel være en studentereksamen eller anden relevant akademiuddannelse indenfor sundheds- og socialområdet.

Akademiuddannelser kan altså kræve forskellige ting fra dig af, når du starter. Hertil kræver nogle uddannelser også længere tid end andre.

Med nogle akademiuddannelser har du muligheden for at studere hjemmefra og at tilrettelægge timerne, så de passer til din hverdag, din familie og dit arbejde. Andre uddannelser kræver, at du er der dagligt og følger et skema.

Se mulighederne for akademiuddannelse hos VIAUC
Læs mere om akademiuddannelser her:

Akademiuddannelser giver dig relevante kompetencer

Akademiuddannelse: Du er aldrig for gammel til uddannelse

Akademiuddannelser er for alle

Uddannelsen kræver erhvervserfaring (Foto: bupl.dk)

Uddannelsen kræver erhvervserfaring (Foto: bupl.dk)

Drømmer du om at have skolemæssige kompetencer, der gør det muligt for dig at arbejde med mennesker, der har særlige sociale behov? Så er en akademiuddannelse i socialpædagogik en mulig åben dør for dig.

Der er visse krav, du skal opfylde for at blive optaget på uddannelsen, men når først du er inde, får du en uddannelse, der er fleksibelt tilrettelagt, men som giver dig hvad der svarer til et års faglig uddannelse indenfor socialpædagogik. Det vil sige 60 ECTS point.

For at blive optaget på akademiuddannelsen i socialpædagogik skal du have to års relevant erhvervserfaring. Det vil sige, du skal have haft praktisk berøring med området, før du får mulighed for at tage uddannelsen.

Udover den relevante erhvervserfaring skal du også have en skolemæssig baggrund, der gør dig kompetent til at tage uddannelsen i socialpædagogik. Det kan være studentereksamen eller andre relevante erhvervsuddannelser.

Bliv stærkere på dit fagområde

Hvis du arbejder indenfor et socialt område i forvejen, så er denne akademiuddannelse i socialpædagogik en absolut fortrinlig uddannelse, der kan styrke dine evner på arbejdsmarkedet.

Uddannelsen styrker særligt dig, der beskæftiger dig med udsatte børn og voksne, det kan være på opholdssteder, i psykiatrien, i skolesystemet eller lignende. Det er altså en gruppe af mennesker, der med en bred baggrund sammen går på uddannelsen. Fælles for alle er, at man får faglige og professionelle redskaber, der hjælper en i hverdagen.

Når du tager akademiuddannelsen i socialpædagogik er du ikke bundet, som man normalt kender det fra skoletiden. Uddannelsen er for voksne mennesker, der skal have arbejdsliv, familie og så videre til at gå op i en højere enhed. Derfor kan du tilrettelægge uddannelsen, som det passer ind i din hverdag.

I sammenhæng med ovenstående er det blandt andet også muligt at have fjernundervisning. Det vil sige, du læser, afleverer opgaver og lignende hjemmefra uden at møde op i et lokale et vist antal dage i ugen.

Klik her for at læse mere om akademiuddannelsen i socialpædagogik

Læs mere om akademiuddannelser her på bloggen:

Akademiuddannelse: Du er aldrig for gammel til uddannelse

Akademiuddannelser er for alle

Akademiuddannelser giver dig relevante kompetencer

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Der er mange, der går ind i erhvervslivet, fordi de har blødende hjerte for at drive handel og skabe forbindelser mellem mennesker. Det er en interessant måde at komme i kontakt med andre mennesker på, og så kan der i det erhvervslige også opleves store og tilfredsstillende successer. Det lader til, at det er noget af det mest menneskelige: Behovet for at drive noget vidt ligger som en fasttømret del af det at være menneske, og det kommer i høj grad til udtryk i den måde, man med hjerte og sjæl driver virksomhed og forretning på. Hvis man gerne vil erfare, hvad der ligger bag driften, kan forretningsudvikling være en langsigtet fordel at drage i driften af en virksomhed. Med forretningsudvikling kan der være mulighed for både omstruktureringer og nyskabelse indenfor firmaets rammer.

Målsætning gennem kommunikation

Forretningsudvikling gavner både firmaet og de ansatte indenfor firmaets rammer. Forretningsudvikling skal kunne gavne kommunikationen internt, således at der bliver drevet efter de samme målsætninger og værdier. En sund og gavnlig kommunikation er essentiel for en sund og effektiv drift og førelse af en virksomhed eller forretning. Derfor er det vigtigt, at der både eksisterer en god kommunikation af målsætninger på et professionelt plan, men det er også vigtigt, at der hersker en vis forståelse for, hvad hvert menneske betyder og forstår ud fra sig selv. Kun ved en forståelse for enkeltdelene og helheden vil man kunne forstå virksomhedens potentiale og langsigtede muligheder.

Åbenhed og professionalitet

Få skabt kommunikation, værdier og målsætning ud fra en professionel og gavnlig forretningsudvikling. Skab den sunde kultur, der skal kunne bære virksomheden frem gennem trivsel, professionalitet og forståelse mellem partere og målsætninger. Forretningsudvikling gavner ikke alene det forretningsmæssige plan, men også det personlige plan af virksomhedsdriften.

Find mere information om forretningsudvikling her:

Forretningsudvikling fører til styrkelse af din forretning