Archives

All posts for the month juli, 2014

Vil du lede? (foto viauc.dk)

Vil du lede? (foto viauc.dk)

Den rigtige lederuddannelse er afgørende for at opnå succes som leder. At være en god leder kommer ofte til udtryk igennem en leders evne til at generere et økonomisk overskud. Det er imidlertid en snørklet vej at nå til et sådant overskud, og vejen går ofte gennem en leders evne til at motivere sine medarbejdere, evnen til at kommunikere klart og tydeligt samt at give sine medarbejdere de bedste forhold at arbejde under. Så selvom en leder vurderes på tallene på bundlinjen, er vejen dertil altså fyldt med udfordringer i det daglige arbejde. Derfor er det ganske afgørende, som leder, at have de rigtige værktøjer til at lede, samt at være klædt teoretisk på til de udfordringer man må møde. Det kan en lederuddannelse hjælpe med. Med en lederuddannelse kommer man igennem en række ledelsesmæssige problemstillinger og hvordan disse løses på den bedste måde. Samtidig stifter man bekendtskab med forskellige teoretiske retninger og skoler indenfor ledelsesteorien. Det er vigtigt at have kendskab til forskellige ledelsestyper for bedre at kunne reflektere over sin egen ledelse, og de adfærdsmønstre man observerer i løbet af sin arbejdsdag.

En leder skal kunne reflektere og se indad

En god leder skal være i stand til at kigge indad. Gennem refleksion opnår man også en bedre forståelse for sine egne styrker og svagheder, samt hvordan man kan arbejde med disse. Det nytter ikke noget, at tro man er verdensmester til det hele, hvis man ikke er det. En god lederuddannelse kan hjælpe til at sætte fokus på de ting, der er vigtige at arbejde med for den enkelte. Jo mere teoretisk funderet viden man har, jo bedre kan man udføre sin ledergerning i praksis. Dermed ikke sagt at bare fordi man har læst meget teori, er man en god leder fra første dag. Nej, det handler imidlertid om at blive klædt godt på til sit arbejde som leder, og det kan en lederuddannelse hjælpe med.

Læs mere om lederuddannelse:

En projektlederuddannelse – vejen til toppen

EBA er lederuddannelsen til at avancere som ingeniør

Hvad kan i gøre? (foto viauc.dk)

Hvad kan i gøre? (foto viauc.dk)

Forretningsudvikling er meget mere end navnet indikerer. Udvikling er meget mere end bare at komme fra a til b. Det er også måden man gør det på. Derfor er det også vigtigt at have en sund kultur i virksomheden. Med en sund virksomhedskultur er det muligt for en virksomhed at udvikle sig sundt og positivt ved at holde fast i de helt rette værdier. Den rette forretningsudvikling har et blik for det særpræg, der præger netop denne forretning, men har samtidig også et blik for de muligheder, der kan inkorporeres i virksomheden.

Værdier og fremdrift

Med en sund forretningsudvikling bliver det altså muligt for en virksomhed at kunne drive frem på en sund måde med benene fast cementerede i dens nuværende kerneværdier. Værdier er det, det egentlig handler om langt hen ad vejen. Værdier er meget mere end, hvad man siger. Det er ligeså meget noget man udtrykker ved at handle. Værdier er derfor elementer, som skinner igennem i virksomhedens hverdag. Med den rette forretningsudvikling bliver det muligt at etablere de rette og mest bæredygtige værdier, der på den måde er rettede mod fremtidens udvikling.

Holistisk tankegang

Det handler om at få hele virksomheden med, når der skal tales værdier og udvikling. På netop denne måde bliver det muligt for en virksomhed at udvikle sig bæredygtigt og stabilt over kort og lang tid. Det handler om at få hele organismen til at være med, så den på den måde oplever en sund og stabil fremgang. Fremgang er meget mere end tal på bundlinjen. Det handler ligeså meget om den kultur, som er blevet etableret i virksomheden. Forretningsudvikling driver virksomheden frem som en sund og selvstændig kultur med fødderne grundet på jorden. Forretningsudvikling har altså både øje for virksomhedens baggrund og samtidig også dens fremtid. På netop denne måde bliver virksomheden udviklet på en sund og bæredygtig måde.

Se mulighederne for forretningsudvikling hos Hansen Toft

Læs meget mere om forretningsudvikling:

Forretningsudvikling kan gavne det brændende erhvervshjerte

Forretningsudvikling fører til styrkelse af din forretning

Du kan også blive projektleder (foto viauc.dk)

Du kan også blive projektleder (foto viauc.dk)

Over hele verden spiller arbejde en stor rolle, da det er her vi får de penge, vi skal bruge for at leve. Men i Danmark har arbejdet en meget større betydning end bare den rent funktionelle. Vi bruger så mange år på enten at uddanne os til en profession eller arbejde os op fra bunden, så når vi endelig har et job, som vi er tilfredse med, er det blevet en del af vores identitet. Derudover er arbejdspladsen et sted, hvor vi tilbringer en stor del af vores liv, og en stor del af vores sociale omgangskreds er også her fra. Netop derfor er det vigtigt at have et godt arbejdsmiljø, og det har især lederen en stor indflydelse på. Er du, eller vil du gerne være leder for en gruppe mennesker, er din rolle som skaber af det gode arbejdsmiljø ikke noget, du skal tage for givet. Et godt arbejdsmiljø har oftest utrolig meget at gøre med en god faglig indsats, og det er ikke nødvendigvis noget, du er født med eller som kommer af sig selv. Ved at tage en projektlederuddannelse kan du lære nogle metoder og redskaber til det projektarbejde, som ligger foran dig.

En projektlederuddannelse giver mere end bare et diplom

Hvis du allerede er leder i en virksomhed eller har prøvet at stå for et projekt, så ved du, at det ikke er så nemt som det lyder. Ledelse kræver ikke bare øvelse, men også erfaring og en god bagage med redskaber, som man kan trække på. Et kursus i projektledelse kan give dig netop denne bagage og dermed klæde dig godt på til fremtidige opgaver. Det er vigtigt at kunne udvikle sig og være villig til at lære nye ting, og et projektledelseskursus er en god måde at se fremad på, og giver dig muligheder for at prøve nye ting.

Læs mere om projektlederuddannelse her!

 

Se flere af vores indlæg om projektlederuddannelse:

En projektlederuddannelse sørger for alle led i virksomheden

En projektlederuddannelse styrker samarbejdet

Der er altid nye ting der skal læres (foto viauc.dk)

Der er altid nye ting der skal læres (foto viauc.dk)

Et af de fagområder, man må anse som vigtigst med videreuddannelse indenfor, er sundhedsområdet. Som læge eller sygeplejerske påtager man sig et stort ansvar for andre menneskers helbred og forgodtbefindende. Selvom man er en dygtig sygeplejerske, bør man altid bestræbe sig på at blive bedre. Det kommer ikke kun en selv til gode, men også de patienter man omgås med. Når man videreuddanner sig, starter man jo ikke forfra med at lære de basale færdigheder, man har med fra grunduddannelsen. Når man videreuddanner sig, bygger man derimod videre på den praktiske viden, og de erfaringer man har gjort sig indenfor sit virke. Som sygeplejerske bliver man konfronteret med mange forskellige mennesker, situationer og udfordringer i løbet af få år i sit job, og får derfor hurtigt megen erfaring. Sundhedsområdet er imidlertid også et område, hvor der hele tiden bliver forsket. Resultatet af den megen ny viden, er nye tiltag, teknikker og teknologier. Når disse bliver implementeret på arbejdspladsen, vil det være nødvendigt med både teoretisk viden såvel som praktisk erfaring for at lære disse nye teknikker at kende. Netop derfor er videreuddannelse en god idé, så man fortsat kan holde sig opdateret og yde den bedste og mest professionelle behandling til patienterne. Især som sygeplejerske, hvor det kræves at man hele tiden er omstillingsparat.

Videreuddannelse giver jobs

I dag er videreuddannelse næsten et krav indenfor en række sektorer, der tæller både det pædagogiske samt social- og sundhedsområdet. Videreuddannelse er vigtigt for at fastholde sig selv som en attraktiv og nødvendig arbejdskraft. I dag er der stor konkurrence om de ledige jobs, der i kraft at recessionen er blevet reduceret betydeligt. Så for ledige er videreuddannelse altid en god idé. For ansatte er det dog også attraktivt for at fastholde sit job. Som sygeplejerske er der i hvert fald ingen tvivl om incitamenterne til fortsat at dygtiggøre sig.

Se mere om videreuddannelse sygeplejerske her

 

Læs meget mere om videreuddannelse:

Videreuddannelse styrker ikke kun dit CV

Er du parat til en videreuddannelse?

En videreuddannelse giver nye muligheder