Archives

All posts for the month oktober, 2014

Lær hvordan du leder projekter i mål, eller organiserer hele afdelinger (foto viauc.dk)

Lær hvordan du leder projekter i mål, eller organiserer hele afdelinger (foto viauc.dk)

Når man snakker om, hvad god ledelse er, kan man kun være sikker på en ting – at man ikke snakker ud fra de samme præmisser, uanset hvem man snakker med. Det skal forstås på den måde, at god ledelse er et plausibelt begreb, således at man opfatter det forskelligt, alt afhængig af hvem man er, og hvilke ledelsestyper man har oplevet. På den måde er der altså intet facit for, hvad god ledelse er. Er man leder, er der dog en række ting, hvor man kan være sikker på, at det ikke bliver betragtet som dårlig ledelse.

Alle mennesker har forskellige behov

Som leder bør man altid være opmærksom på, at det er mennesker man har med at gøre. Er man ikke opmærksom på det, kan man være sikker på, at der vil være nogen som med tiden vil komme til at føle sig overset. Som leder er det nemlig vigtigt at forstå, at alle ens ansatte er mennesker med forskellige behov – det betyder, at alle mennesker har forskellige måder at tackle forskellige situationer og problemstillinger på, hvorfor der er også er behov for, at en leder kan gå forskelligt til værks, alt afhængig af hvilken ansat der er tale om.

Et lederkursus sikrer et godt arbejdsmiljø

Problemet ved en dårligt fungerende ledelse er, at arbejdsmiljøets kvalitet daler betydeligt, når de ansatte ikke er tilfredse med ledelsen. Et dårligt arbejdsmiljø har nemlig en selvforstærkende effekt, således at der ikke skal mere end en eller to utilfredse medarbejdere til for at sænke miljøets kvalitet. Som leder er det yderst vigtigt at huske på, at man altid kan blive en bedre leder. Det kan man gøre, hvis man tager et lederkursus – på et lederkursus får man redskaberne til at se sine enkelte medarbejderes behov, men måske mere vigtigt, at efterkomme disse behov. På den måde kan en leder sikre sig, at arbejdsmiljøets kvalitet altid er høj for de ansatte på stedet.

Meld dig til et lederkursus her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/ledelse-administration-forvaltning/Sider/ledelse-administration-og-forvaltning.aspx

 

Læs mere om ledelse:

Ledelse kan være en svær opgave, men ikke umulig

Ledelse udvikling kan få forretning på sporet igen

Ledelse er fundamentet for alle sunde organisationer

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Det er aldrig lige meget, hvordan man driver sin forretning eller sin organisation for den sags skyld. Der er nogle ting, der skal være velovervejet og man er nødt til at følge med tiden, derfor er organisationsudvikling rigtig vigtig.

Organisationsudvikling er ikke noget nyt fænomen, for det kendes fra tilbage i tiden, og det er stadig meget værdifuldt og brugt, ganske enkelt fordi det er uundværligt, man er hele tiden nødt til at udvikle sig.

Organisationsudvikling styrker samarbejdet

Det du putter i et samarbejde, kommer som regel også ud på den anden side. Hvis man ikke er i stand til at samarbejde, er det ikke godt, for hvordan skal man så kunne fungere på et arbejdsmarked? Det kan man jo faktisk ikke.

Nogle gange kan det være svært at se sine egne fejl og sine mangler, derfor kan det være godt at få nogen udefra til at hjælpe en med det, og derefter kan man målrettet arbejde på at forbedre det sammen, og sådanne mennesker findes heldigvis, så det er bare med at finde dem, så man kan komme i gang med organisationsudviklingen.

Forbliv den gode leder gennem organisationsudvikling

En leder skal have nogle særlige egenskaber på forhånd, men i løbet af ens arbejde skal man også gerne udvikle nogle kompetencer og i særdeleshed videreudvikle sine kompetencer, så man fortsat er den gode leder, der får noget for hånden, og som kan sit kram, her er det også en god idé med hjælp udefra, det kan være i form af kurser eller efteruddannelse, hvor man sigter mod organisationsudvikling. Man er hele tiden nødt til at se på, hvad der er aktuelt for ens organisation eller virksomhed. Derudover er det også vigtigt, at man gennem organisatoriskudvikling har fokus på kommunikation, for det er et vigtigt område. Organisationsudvikling kan foregå på mange måder, men det kan man få hjælp til fra professionelle.

Klik her og få gang i organisationsudviklingen

 

Læs mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling handler om mennesker

Uddannelse er vejen til det gode job (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Akademiuddannelsen i ledelse (Foto: smallbusinessadvice.org.au)

Det er aldrig for sent at videruddanne sig. Det handler om at videruddanne sig, hvis man gerne vil spise de søde frugter af karrierelivets hårde arbejde. Ved at efteruddanne sig, bliver man lært op i nye kvalifikationer og teorier, som kan være med til at gavne en på et professionelt og et personligt plan. Al læring er god læring siger man, men den bedste læring er dog den læring, som man selv synes er den mest anvendelige for en selv. En efteruddannelse har gerne ofte noget at gøre med ens professionelle liv. På den måde er uddannelsen meget anvendelig. Ved på den måde at gøre brug af de muligheder, som en efteruddannelse giver, kan man få et mere frugtbart liv på jobbet. Det er noget, som det er få mennesker forundt. For mange er det fedt at have udfordringer at stå op til hver morgen, og så må det også gerne være nye udfordringer. Det er først i kraft af udfordringerne, at man selv synes, at man vokser med noget.

Terperi og resultater

Efteruddannelse er altså med til at udvikle en. I en eller anden retning bevæger man sig altid, men har man et mål eller en slags målsætning, som man gerne vil nå hen til, kan efteruddannelse være særligt gavnligt. Det er simpelthen noget, som man høster frugterne af. Hårdt arbejde er lig med en stor fortjeneste. Et godt stykke arbejde kan være med til at åbne op for nye døre. Det samme gælder studierne på efteruddannelse.

Åbningen i at uddanne sig

Man er aldrig for erfaren til at uddanne sig. Derfor er efteruddannelse også en god ting at overveje. Der bliver simpelthen stillet en masse muligheder til rådighed, som kan være med til at bidrage til sunde fremskridt i en professionelle liv. Efteruddannelse retter sig efter at gøre mulighederne større og mere tilgængelige.

Se flere bud på efteruddannelse her

Læs også disse indlæg om emnet:

Efteruddannelse giver dig gode fremtidsforudsætninger

Efteruddannelse pædagog – lad dit arbejde betale for det

Efteruddannelse lærer – opdater din viden