Archives

All posts for the month december, 2014

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Forretningsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Hver dag opstartes nye virksomheder og nye konkurrenter kommer til. Samtidig handler forbrugermarkedet i dag om værdibaseret salg, hvilket også lægger hårdt pres på grossist virksomhederne. Det er derfor enormt vigtigt hele tiden at holde sin virksomhed opdateret og konkurrencedygtigt – og her er der en løsning for dig.

Forretningsudvikling – det er sagen

Når en virksomhed ønsker at målrette et nyt eller eksisterende produkt eller service kan det ofte kræve en ændring i strategien. Forretningsudvikling er dermed relevant idet problemstillingerne blotlægges. Også i forbindelse med optimering af den allerede eksisterende forretningsstrategi, kan det være en fordel at få eksperter til at kigge det hele igennem. Med den voldsomt store konkurrence, som stort set alle virksomheder har i dag dels fra andre virksomheder, men også online shopping mulighederne, er det afgørende for virksomheden at kunne følge med tiden.

Skræddersyede løsninger

Når der tales om forretningsudvikling betyder det, at eksperterne indenfor området går ind aktivt og arbejder med din forretning og dens muligheder. Hvert enkelt forløb skræddersyes efter den konkrete situation med henblik på at skabe ændringer ikke kun i det forretningsmæssige aspekt, men også på det organisatoriske og menneskelige aspekt. Alle spiller aktivt ind, når forretningen skal udvikle sig positivt og progressivt. Der tages udgangspunkt i din virksomheds struktur, kerneprocessor og supportprocesser, hvor systematik og fokus påvirker adfærden – og adfærden påvirker resultaterne. Målet er bl.a. at trimme og strømline de forretningskritiske processer, så de præcist afspejler, hvad din virksomhed ønsker at opnå på markedet. Processerne gennemføres altid i tæt samspil med den adm. direktør og lederteamet i virksomheden.

 

Læs mere om forretningsudvikling og dine muligheder her

Vær bevidst omkring jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Vær bevidst omkring jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Det moderne marked stiller store krav til den enkelte virksomheds organisationskultur. Før det postindustrielle samfund, var virksomheder kendetegnet ved store, tunge organisationer, der på ingen måde var smidige. På et moderne marked, der særligt er kendetegnet ved omskifteklighed, er den enkelte virksomheds organisationskultur af enorm betydning for dens muligheder for at overleve. Moderne virksomheder er nødt til at indrette sig, så de bliver så smidige som muligt. Smidigheden kan opnås på mange forskellige måder. En metode er, at man gennemgår den enkelte virksomheds organisationskultur. I alle virksomheder er det muligt at finde led, der kan gøres mere rationelt. Hvis man analyserer grundigt på den enkelte virksomheds arbejdsgange, er det muligt at finde mange steder, hvor der kan stammes op og effektiviseres. Effektivisering kan frigøre en masse ressourcer. Og når vi snakker virksomheders organisationskultur, er det altid muligt at finde led, der kan effektiviseres.

Få rationaliseret organisationskulturen

Moderne virksomheder skal være fleksible. Et marked, der er i konstant udvikling, stiller store krav til den enkelte virksomheds evner til at følge med denne udvikling. Her er det vigtigt at både ansatte og ledelse spiller på samme hold. Hvis din virksomhed står overfor en rationaliseringsproces i organisationskulturen, kan det være en god idé at finde en samarbejdspartner ude fra, der har erfaring med sådanne processer. Medarbejderne i den enkelte virksomhed sidder på en masse viden, der kan bruges til at optimere arbejdsgangene. Det er derfor vigtigt at få medarbejderne inkluderet i rationaliseringsprocessen af organisationskulturen. Inkludering er ikke altid lige til. Det kan derfor være en stor fordel at hente hjælp ind ude fra. Hvis du trækker på de rette kompetencer, kan der være store gevinster ved at give organisationskulturen et grundigt eftersyn. På den måde kan der frigives ressourcer, der i sidste ende kommer virksomheden til gode.

Læs mere om organisationskultur:

Organisationskultur – Hvad består din virksomhed af?

Organisationskultur giver forståelse af virksomheder

Din virksomheds organisationskultur kan ændres