Archives

All posts for the month april, 2015

Set fokus på ledelse (foto hansentoft.dk)

Set fokus på ledelse (foto hansentoft.dk)

Du er stoppet op, fordi du gerne vil frem og derfor har brug for at reflektere over status og muligheder. Du tager nogle skridt tilbage og stiller dig på afstand af din virksomhed. Du vil gerne se dens struktur og interne virke i sin helhed og således forstå dens sammenhangskraft de enkelte afdelinger og ansatte imellem. Desværre får du ikke meget mere ud af at betragte strukturen på denne måde end man gør, når man betragter en myretue. Det hele drukner i mylder. Man kan ikke være alvidende og omnipotent. En velfungerende virksomhed kræver gode folk fordelt ud på strukturen, så man sikrer sig at enkeltdelene fungerer. Derudover skal der være et system, der målretter afdelingernes virke mod et større projekt der for eksempel kunne hedde, at man gerne vil udvide og indgå samarbejder med Tokyo-markedet. Overblikket skal være i selve systemets design og pålideligheden af de mennesker, man har ansat til at varetage de forskellige afdelinger i virksomheden.

Ledelsesudvikling er essentiel

Du skynder dig frem igen, nu hvor du har sandet nødvendigheden af, at dine ledere skal være de bedste ledere, de kan være, fordi ens virksomhed aldrig er bedre end sine ledere. Derfor handler du på denne erkendelse og beslutter at sende dine ledere på lederudvikling hurtigst muligt. Måske sender du kun nogle af dem, hvorefter de ved hjemkomst i virksomheden skal uddanne ledere i andre afdelinger, så man både sparer penge og ikke skal have hele sin virksomhed af sted på én gang. Når først lederne har færdiggjort deres ledelsesudvikling, kan man arrangere ledermøder, hvor man snakker sammen om, hvordan kommunikationen og samarbejdet bedst effektiveres afdelingerne imellem. Det vil uden tvivl være en lettere opgave at gå til, når samtlige ledere er på samme side, fordi de har været eksponerede for den samme, moderne viden i ledelsesudvikling i forbindelse med kurserne direkte eller andenhånds gennem videreformidling fra virksomhedens hjemvendte kursister.

Find ledelsesudvikling hos Hansen Toft

Ledelse og uddannelse  (foto: se-institute.dk)

Ledelse og uddannelse (foto: se-institute.dk)

Ledelse og uddannelse skaber rammerne for den perfekte virksomhed. Det handler om at have styr på termerne og teorierne. Det kan i hvert fald have noget at sige, hvis man gerne vil føre en virksomhed på en måde, som er hensigtsmæssig og sund. Det kan give mening, at man investerer sundt og fornuftigt. Det har simpelthen noget at gøre med den måde, som vi tænker på. Vi tænker kategorisk, ligesom vi ofte også tænker i bokse. Der skal være et element af genkendelse, når vi møder faretruende situationer. Her kan teorier og termer gøre sig gældende som sunde muligheder. De kan skabe et fundament, hvorpå vi træffer vores beslutninger. Det her element af genkendelse skaber en sund indstilling til tingene. Det skaber for så vidt en mulighed. Og det er med denne mulighed, at mennesker indgår beslutningerne. Erfaring og teori hænger ikke uløseligt sammen. Men har man praktisk erfaring, kan det være en sund ide at føje et sundt fundament til denne. Et fundament af teori, der er funderet i vores sprog. Erfaringer sætter sig nærmest sprogløst vores bevidsthed. De lagrer og skaber et latent spor, som er muligt at følge. Med teorier gøres der noget ud af dem. De besjæles.

At gøre erfaring sproglig

Det er altså med sprogliggørelsen og billedgørelsen, at ledelse og uddannelse hænger sammen. Der bliver skabt sammenhænge, der giver dagligdagen mening. En sund ledelse er ikke alene funderet i teorier, men har også en forbindelse hertil. Der bliver skabt en særlig forbindelse imellem sprog og erfaring, når bare man har fået indsigt i forbindelsen mellem ledelse og uddannelse.

Viden gjort videnskabelig

Det handler om viden. Viden er det, som gør en ledelse god. Og med en uddannelse i ledelse kan man sikre sig en uvurderlig viden ud fra andres og sin egen erfaring. Teori er erfaring gjort videnskabelig, og med denne teori har man et forspring.

 

Læs meget mere om ledelse og uddannelse her

Lederuddannelse (foto: via.dk)

Lederuddannelse (foto: via.dk)

Er du leder for en større virksomhed og føler du, at du kan yde mere, end du gør nu? Så kan det være en rigtig god og fornuftig idé at tage en lederuddannelse, som kan hjælpe dig og effektivisere dig i dit arbejde. Du kan både blive bedre til det, som du egentlig laver – nemlig at lede andre mennesker – men du kan også blive bedre til at blive en langt mere eftertragtet og respekteret sparringspartner og støtte blandt dine mange hundrede eller måske endda tusinde kollegaer. En lederuddannelse kan både gøre dig bedre på arbejdsfronten, men ikke mindst også bedre på det sociale plan.

Forskellige typer af den samme lederuddannelse

Der mange steder, der tilbyder alle mulige forskellige former for den stort set samme lederuddannelse, og det er derfor vigtigt først at kigge på det økonomiske aspekt, inden du vil tage dig en lederuddannelse – det kan for eksempel være en rigtig god idé at kigge på, hvor det er billigst i forhold til, hvor du bor – for det er klart, at transport også koster noget, hvis du skal til at køre til Jylland, når du selv bor på Sjælland, hvis bare du skal tage en lederuddannelse.

Desuden vil det være en god idé at kigge lidt på, hvilke af de steder, der tilbyder en lederuddannelse, der specialiserer sig i netop det felt, som du føler, at du kan blive bedre til. Hvis dine kollegaer allerede har din respekt, og du har et godt socialt samspil med dem, så er der jo ingen grund til at blive bedre til det. Tværtimod – så skal du måske lede lidt efter en lederuddannelse, der kan hjælpe dig med at effektivisere dine kollegaer eller ansatte mere. Selvom det er så hyggeligt, så kan det jo ikke altid bare være en legestue, vel?

 

Læs mere om mulighederne for at tage en lederuddannelse her

Bliv klar til fremtiden ved at tage et kursus i ledelsesudvikling i nutiden

Tag et kritisk blik på jeres ledelse og ret kursen, eller hold den (foto hansentoft.dk)

Tag et kritisk blik på jeres ledelse og ret kursen, eller hold den (foto hansentoft.dk)

Vi lever i en tid, hvor man er nødt til at være parat på lidt af hvert. Det handler om at man er nødt til at være omstillingsparat, det gælder særligt på arbejdsmarkedet. Netop dette med at man skal være omstillingsparat er noget som er specifikt ved den tid, vi lever i i dag. Det drejer først og fremmest om den massive udvikling, som vores samfund og arbejdsmarkedet er i i dag. Der sker hele tiden en udvikling og alting er i en proces, og derfor skal man være klar på hele tiden, at kunne omstille sig i forhold til de nye situationer, der end måtte opstå. Derudover så er man også nødt til at tage hensyn situationen på fremtidens arbejdsmarked. Hermed menes det faktum, at der i fremtiden vil være væsentlig flere ældre end før i tiden. Det betyder blandt andet at folk skal være i længere tid på arbejdsmarkedet. Derudover er der også en tendens til, at vi mennesker ikke har lyst til at være det samme sted hele livet rent arbejdsmæssigt. Vi kan godt lide at der sker lidt og at udvikle os.

Tag et spændende kursus i ledelsesudvikling og udvikle dine kompetencer inden for lederskab

Alt i alt så kan vi konkludere, at der sker noget i fremtiden, samt at det er fordelagtigt at tage det med i sine overvejelser vedrørende fremtiden. En måde på at klæde sig på til fremtiden er ved at tage et kursus, så man udvikler egne færdigheder. Det kan eksempelvis være et kursus i ledelsesudvikling. Med et kursus i ledelsesudvikling har du den oplagte mulighed at udvikle dine egne kompetencer og hermed blive dygtigere, samt blive klar til fremtidens arbejdsmarked.

Klik videre hér for at læse mere om ledelsesudvikling