Archives

All posts for the month juli, 2015

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

Lederuddannelser er uddannelser for fremtidige ledere. Ledere bliver ikke bare skabt. Ligesom den ældgamle forestilling om kunstnergeniet er dødt ud, er forestillingen om den i-sig-selv-skabte leder efterhånden også noget, der mere rimer på autokratiske regimer, end det egentlig har relevans for det postmoderne samfund. Moderne ledelse afhænger af fornemmelse, diskussion og forståelse. Moderne ledelse tager udgangspunkt i en dialektik imellem beslutninger og omstændigheder. På den måde har moderne ledelse mere til fælles med en biolog, der undersøger klimaet, end det har til fælles med en kriger, der kæmper i rustning. Det har noget at gøre med at kunne forholde sig analytisk, skarpt og præcist til de reelle omstændigheder, der truer regimet. Det har noget at gøre med de mange eller få muligheder, der lader sig vise, når man træffer en beslutning og derved åbner op for et rum.

Forståelse og analyse

Lederuddannelser er alså med til at skabe et rum for fornemmelse og analytik. Moderne lederuddannelser tager fat i teori, der kan anvendes i praksis, og praksis, der kan teoretiseres. Der er en iboende refleksion over de personligt gjorte erfaringer, som enhver, der har været på arbejdsmarkedet, har gjort sig. Det handler om at kunne sætte ord på sagerne. Ligesom det også handler om at sætte sagerne i orden. Her kommer sammenspillet imellem teori og praksis ind. Det er gavnligt, idet det kan være med til at illustrere nogle vigtige pointer i den moderne virksomhedsføring. Lederuddannelser er ligeså meget en organisering af tanker og perspektiver, som det er organisering af arbejdskraft.

Sprogets ræsonans

Lederuddannelser åbner døre op for muligheder på arbejdsmarkedet. Ord har større ræsonansrum, når de er blevet udtalt. Derfor kan det være gavnligt at tage sig en lederuddannelse, der gør det muligt at tilføre lidt ekstra til uddannelsen. Lederuddannelser skaber muligheder og potentiale.

Find en lederuddannelse her: SE-INSTITUTE.dk

 

Læs meget mere om lederuddannelser:

Bliv klædt på til et job som leder med en lederuddannelse

EBA er lederuddannelsen til at avancere som ingeniør

Dysleksi  (foto: via.dk)

Dysleksi (foto: via.dk)

Der findes mange lærere, som dagligt føler, at de kunne genvinde deres arbejdsglæde ved at udvikle på deres kompetencer inden for undervisningen. Der kan være mange fordele ved at opsøge en opkvalificering af sine personlige kompetencer inden for moderne undervisning. Gennem dysleksi er det muligt at finde efteruddannelse for lærere, som søger nye udfordringer til den travle hverdag. Det kan være yderst tilfredsstillende at finde disse nye kompetencer gennem dysleksi, som kan være med til at åbne en ny verden med en lang række af nye udfordringer på det faglige område for lærere, som gerne vil have en mere udfordrende hverdag. På dysleksi er de specialiserede i at se, hvor den enkeltes behov for udvikling ligger. Det handler om på dysleksi at arbejde med ens allerede eksisterende kompetencer på en måde, hvor de bliver sat i perspektiv for den enkelte. På den måde er det muligt at opnå en udvikling, som kan være med til at få den enkelte til at genfinde sin arbejdsglæde. Det kan have en uvurderlig værdi for den enkelte, som igen vil opleve at være værdsat.

Få styrket kompetencerne inden for moderne læring på dysleksi

På dysleksi arbejdes der med mange forskellige metoder, som alle handler om moderne læring. Her er der nemlig tale om et område, som har undergået en stor udvikling i løbet af de seneste år. Der er mange muligheder for at udvikle sine kompetencer gennem moderne læring. Hvis du vil lære mere om moderne muligheder i undervisningen, så er dysleksi det helt rette sted. Der er nemlig gode muligheder for personlig udvikling i forhold til den enkeltes kompetencer i forhold til undervisningen på dysleksi. Du kan læse mere om de mange muligheder på dysleksi lige her

 

Se flere indlæg om dysleksi:

Har du dysleksi, så er der masser af hjælp at hente

Virksomheden er stærkere når folk påtager sig ansvar (foto se-institute.dk)

Virksomheden er stærkere når folk påtager sig ansvar (foto se-institute.dk)

Uanset hvor du er ansat, er det vigtigt, at der findes noget ordentligt bestyrelsesarbejde. Det er i og for sig ligegyldigt, om du selv er en del af bestyrelsen eller er leder af virksomheden, eller om du blot er ansat. Bestyrelsesarbejde er enormt vigtigt og er med til at udforme en virksomhed, så den bliver så funktionsdygtig som overhovedet muligt. Der er nemlig mange måder, hvorpå en virksomhed kan optimeres, men det meste af det helt hårde arbejde der sker, for at optimere en virksomhed, det sker faktisk i takt med bestyrelsesarbejdet, der bliver udført af den udnævnte bestyrelse.

Hvor kan bestyrelsesarbejde styrkes?

Bestyrelsesarbejde finder hovedsagligt sted i bestyrelsen hos en større virksomhed eller forening, og desuden bliver bestyrelsens medlemmer valgt af resten af de ansatte i den bestyrelse eller virksomhed, som bestyrelsen findes i. Det bliver bestemt, hvem der skal sidde med det hårde bestyrelsesarbejde ud fra, hvor kvalificerede og dygtige de udvalgte er til netop bestyrelsesarbejde.

Den bestyrelse, som udfører bestyrelsesarbejdet skal desuden stå for at sætte nogle klare retningslinjer for bestyrelsen og samtidig træffe beslutninger, der har stor betydning hos firmaet, virksomheden, selskabet eller foreningen.

Hvad er det vigtigste bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesarbejde betyder som udgangspunkt en masse forskellige ting, men det vigtigste og mest væsentlige, som man kan sige om bestyrelsesarbejde i en virksomhed, et selskab eller en forening er, at der skal herske noget direktion og nogen, der bestemmer mere end andre og på den måde skal kunne bestemme, i hvilken retning ovennævnte virksomhed, forening eller selskab skal gå. Efter der er udvalgt en bestyrelse til at sidde med det noget hårde og vanskelige bestyrelsesarbejde, handler det blot om, at der i bestyrelsen er mulighed for, at folk kan komme til enighed, så der kan udrettes resultater og så det hårde, vanskelige og til tider ubehagelige bestyrelsesarbejde ikke bare bliver en kaffeklub.

Læs mere om bestyrelsesarbejde hos SE-INSTITUTE