Archives

All posts for the month august, 2015

Gode ledere er uddannede (foto se-institute.dk)

Gode ledere er uddannede (foto se-institute.dk)

Det kræver noget helt bestemt af folk, der leder. Om de leder den lokale frivillige organisationer eller 100 ansatte i en stor virksomhed er for så vidt underordnet. Det er de samme egenskaber og færdigheder, der kræves. Det at være leder kan ikke kun læres i en bog, det handler nemlig også om, hvem man er som person. Dog giver faglig dygtighed altid integritet og autoritet som leder. Jo dygtigere man er, jo nemmere kan man opnå sine medarbejderes opbakning – og det er i virkelighed en stor del af det at være leder. Det at kunne samle folk omkring en sag, eller få folk til at gøre, hvad man beder dem om er afgørende. Det er der i princippet to måder, hvorpå man kan gøre. Man kan få folk til at adlyde ved at udstikke hårde ordrer og regler, eller man kan få folk til at ville yde deres bedste, fordi man er en sympatisk og dygtig leder, der forstår sig på mennesker. Det sidste må klart være at foretrække.

Kommunikation er et nøgleord indenfor ledelse

En af de vigtigste ting at være dygtig til som leder er at kommunikere. Kommunikation er alfa og omega, uanset hvor man arbejder. Der kan nemlig gå ikke så lidt information tabt som følge af dårlig kommunikation. Er man derimod en dygtig formidler, og formår man at gøre sine beskeder interessante og forståelige, så er der meget at hente.

Uddannelse i ledelse er et vigtigt skridt på vejen

Det er vigtigt, at man uddanner sig inden for ledelse, hvis det er den vej, man ønsker at gå. Der er altid noget nyt, man kan lære, når det kommer til ledelse. Selvom nogle klarer sig udmærket som ufaglærte, så er det de ledere med uddannelse, som klarer sig bedst. Primært fordi de har fået værktøjerne til dette via uddannelse.

Uddannelse i ledelse her

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Virksomhedsudvikling (foto: hansentoft.dk)

En virksomhed skal udvikles på forskellige måder, før man virkelig kan kalde den for funktionel. Virksomhedsudvikling nytter. Det handler om at have en virksomhed, der formår at arbejde sundt og effektivt. Ligesom det også handler om at have en virksomhed, der formår at sætte sig selv i spil på en måde, der er helstøbt og hensigtsmæssig.

Sikkert arbejde

Det hensigtmæssige kommer af, at virksomheden bliver nødt til at arbejde på en særlig måde, der ligesom altid angiver en slags retningslinje for den. Virksomheden bør nemlig have et formål uden for sig selv. En virksomhed med et formål for sig selv bliver enormt hurtigt uanvendelig og udygtig på et marked, der konstant forandrer og udvikler sig. Det giver afkast af den grund, at virksomheden udvikler sig på alle mulige måder, når den udvikler sig i sammenhold med en struktureret plan. Planen er nemlig med til at angive nogle måder og nogle metoder, hvorpå der kan tænkes ud fra. Hvis ikke tænkningen har et perspektiv, ender den ofte med at være unuanceret og udygtig.

At nuancere

Nuanceringen er nemlig med til at placere virksomheden selv i et felt, der kan siges at være det felt, hvorfra virksomheden skal forsøge at udbygge sin profil. Det giver derfor god mening, at virksomheden af den grund konstant forsøger at forandre og udbygge de grænsområder, der er den givet. Det er her, at planen ligesom rykker ind. Den er ligesom med til at give virksomheden sin helt særlige essens eller definition. I og med definition tænkes som noget, der kan tænkes som et modspil eller en pendant til noget andet, giver det god mening for virksomheden at falde tilbage på planen, når det synes at gå hårdt til. En virksomhed bliver til i og med, at den bliver til som en konstant vekslen imellem positioner.

Få hjælp til virksomhedsudvikling hos Hansen Toft

 

Læs meget mere om virksomhedsudvikling her:

Sikkerhed for vækst i din virksomhed med virksomhedsudvikling

Virksomhedsudvikling med store visioner og mål