Archives

All posts for the month december, 2015

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

En executive mba ruster en med de rette kvalifikationer

En executive mba er en uddannelse for alle dem, der gerne  vil være ledere i en professionel virksomhed. Med en executive mba får man med andre ord læring, teori og erfaring med det at eksekvere. For i al enkelhed er en executive en, der får lov til at eksekvere beslutningerne og gøre dem til realiteter. Der er i mange virksomheder et ganske hierarkisk system, der dog med nutiden teoretiske vendinger indenfor new management teorien har forsøgt at bløde op for den stringense hierarkisering. Man kan dog være sikker på, at man med en executive mba alligevel får lov til at stå med ansvaret for de aktiviteter, som virksomheden har ingået i. For med en executive mba får man en indgang til, hvad det vil sige at planlægge strategier og etablere både langsigtede og kortsigtede mål for virksomheden.

Mere af det hele

En uddannelse i executive mba er den perfekte indgang til en erhvervsverden, der i disse dage bliver mere og mere teoretiseret. Teorier er en god og hensigtsmæssig indgang til erhvervsverdenen, men slår ikke den praktiske erfaring, der kan deles imellem kursister og lærere. Derfor garanteres et særdeles engageret miljø, hvor det er muligt i et åbent forum både at skabe netværk og forbindelser på tværs af etablerede profiler. En virksom karriere som beslutningstager bør altså gerne kunne stå på flere forskellige ben, det teoretiske, det praktiske og det sociale. De forskellige opdelinger spiller ligesom op imod hinanden og er med til at skabe et hensigtsmæssigt og lærerigt miljø under kurset.

God forberedelse

På nettet er man så heldig at kunne få en masse information omkring, hvad det helt præcist vil sige at arbejde indenfor det erhvervslige, og alt hvad der hører med hertil. Her kan man finde udtalelser, pensum, erfaringer fra både lærere og kursister, der vil gøre beslutningen nemmere at tage.

Læs meget mere om executive mba her

Læs mere om MBA og andre uddannelser her:

MBA rankings sikrer dig den bedste uddannelsesinstitution

Uddannelse i ledelse er et vigtigt skridt på vejen

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er mange ting. Organisationsudvikling kan for eksempel ske inden for infrastrukturen af de ansatte, og hvorledes disse tilskyndes til at begå sig med hinanden. Det er en gammel model, den der hedder, at hver mand skal koncentrere sig om sin egen post udelukkende og ellers – som i en eller anden boble – holde sig væk fra den øvrige aktivitet, der foregår omkring ham eller hende. For det første er det ikke særligt inspirerende at være den person, der som beskrevet, bliver sat til at bemande en boble. Det er ensomt og der sker sjælden udvikling, fordi man ikke får mulighed for sparring og dynamisk udvikling, der kræver et nåleprik i boblen og interaktion og samarbejde med andre. Organisationsudvikling fokuserer blandt andet på, hvordan de ansatte bedst muligt bruger hinanden og skaber en dynamisk og inspirerende arbejdsplads, hvor folk yder og vil deres maksimale potentiale.

Organisationsudvikling kræver god ledelse

Organisationsudvikling er som allerede skrevet flere ting. En anden vigtig faktor, der bestemmer succesgraden af et firmas organisationsudvikling er dets lederskab. En god organisation kræver naturligvis også gode ledere. Der er mange ting, der har indflydelse på, hvor godt et lederskab er. For eksempel er det vigtigt, at lederskabet er sat ind i de nyeste strategier og den nyeste viden inden for ledelse. For at sikre sig, at ens ansatte og ikke mindst ledere er ajour med udviklingen på deres områder, så kan man sende dem på efteruddannelse, således at de suger det nyeste til sig. Med den slags kompetencer kan man være med på forreste linje og undgå at blive hægtet af, fordi at man ikke kan følge trop med udviklingen, som hele tiden afkræver et firma og dets ledere nye udfordringer for at holde sig flydende og for at komme i land på ’succesens kyster’.

Styrk din organisationsudvikling her

Læs mere om organisationsudvikling her:

Få dannet grundlaget for en fleksibel virksomhed med organisationsudvikling

Organisationsudvikling er vejen frem, hvis man også vil se frem ad.

Måske ville du være en god leder? (foto viauc.dk)

Tag et kursus i ledelse (foto: se-institute.dk)

Hvordan udvikler du strategien i din virksomhed – og fører den ud i livet? Hvad kræver det at kommunikere klart på alle niveauer i organisationen? Et kursus i ledelse giver dig viden og kompetencer til at finde svar på disse spørgsmål, som optager de fleste ledere i moderne virksomheder. Som leder skal du være med til at bygge bro mellem på den ene side ønsket om tryghed og på den anden side nødvendige, ønskelige eller påtvungne forandringer. Du kommer til at arbejde med temaer indenfor lederskab, strategi og eksekvering, herunder hvordan du tackler udfordringer, kommunikerer effektivt og håndterer forandringer, hvordan du bidrager du til at definere og formulere den rigtige strategi i din virksomhed og  hvordan du implementerer du strategien og skaber de bedste rammer for innovation og udvikling. I virkeligheden handler alt nemlig om udvikling og forandring. Vi sætter mål og udarbejder strategier, fordi vi ønsker en ændring. Måske i forhold til markedsandele, produkter og priser. Eller internt i forhold til arbejdsopgaver, rollefordeling, ledelse og kultur. Det ligger i vores natur at ville udvikle og forbedre os selv og den organisation, vi er en del af. Paradokset er, at vi samtidigt har en indbygget modstand mod forandring, da det udfordrer det trygge og velkendte. Succesfulde forandringsprocesser handler om at have den rette strategi – og rette ledelse til at føre det ud i livet. Til dette har du brug for at udvikle en virksomhedsstrategi og omsætte det til konkrete resultater.

Lær at implementere dine visioner

Viden om basale ledelseskompetencer hjælper dig til, hvordan du kan implementere og anvende dine visioner. Et kursus i strategi og ledelse giver dig kompetencer i, hvordan du tackler du udfordringer, kommunikerer effektivt og håndterer forandringer. Det giver dig indsigt i, hvordan du kan definere og formulere den rigtige strategi i netop din virksomhed!

Læs mere om kurser i ledelse her!

Du kan også finde mere information om kurser i ledelse her:

Et lederkursus er en gave til både ledere og ansatte

Kursus i ledelse giver fremtidsmuligheder for den enkelte

Set fokus på ledelse (foto hansentoft.dk)

Set fokus på ledelse (foto hansentoft.dk)

For enhver virksomhed som som har 2+ ansatte, kræver det at der findes en leder, som kan styre de ansatte og de projekter virksomheden arbejder med. Det er uanset om man er chefen, direktøren eller lederen, så er det et must at de har styr på nogle grundlæggende ledelsesstile, som kan bruges i hverdagen, således at hverdagens opgaver kan klares i forhold til forskellige strukturelle arbejdsgange.

Få en uddannelse inden for ledelse

Det er vigtigt at man får en uddannelse, og altid bliver ved med at uddanne sig selv og sine medarbejdere i ledelse. Der findes et stort antal uddannelser, som tilbyder store lederuddannelser, men også mindre, som er delt op i kurser og lignende. Uanset om du er chefen eller medarbejderen, så er det en god ide, at uddanne sig løbende. Det er et godt råd at tage den lange uddannelse først og så kan man følge op med små uddannelser og kurser løbende, for at holde sig opdateret på nye trends og metoder, så man kan stå stærkest når metoderne forandrer sig. Dette sker da verdenen forandrer sig, så nye redskaber er altid vigtigt at prioritere så man ikke kommer bagud, hvad angår sine konkurrenter. Det handler om at have fordel over for sine konkurrenter. At have en god ledelse er nøglen for at være forrest og komme bedst fra land, når det handler om at vinde kunder over til sig fra sine konkurrenter.

Du kan med fordel finde diverse ledelsesuddannelser via nettet. Her kan du via Google finde nogle der ligger tæt på dig og virksomheden, og læse endnu mere om, hvad de indeholder og hvordan de er struktureret, så du og dine medarbejdere kan tage kurser ug uddannelser ved siden af arbejdet.

Se et af de steder som er målrettet inden for ledelse.

Du kan læse mere om ledelse her:

Ledelse er en virksomheds fundament

Bliv klogere på strategi og ledelse