Archives

All posts for the month april, 2016

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto formuepleje.dk)

Forretningsudvikling dækker over vigtige overvelejser (foto: hansentoft.dk)

Selv den bedste forretning og virksomhed skal følge med tiden, hvis den skal blive ved med at beholde sin førerposition, og ikke skal blive sejlet agterud af nyere og mere kreative spillere på markedet. For selvom der umiddelbart kan være sorte tal på bundlinjen, så risikerer man pludselig at stå i en situation, hvor man bliver overhalet indenom, og når man først når derud, så kan det nogle gange være for sent. Det oplevede nogle mobilselskaber for eksempel. De nåede ikke at komme med på smartphone bølgen hurtigt nok, og gik på ganske få år fra at være de altdominerende spillere på markedet til at være nicheselskaber og i sidste ende blive opkøbt. Hvis man ikke vil risikere, at den skal ske for ens forretning er det som sagt vigtigt at holde fingeren på pulsen konstant, aktivt svømme med strømmen og dermed udvikle sin forretning, så man også mange år ude i fremtiden står med initiativet. Det er nemlig god forretningssans.

Langsigtede investeringer der betaler sig

Når man taler om forretningsudvikling, skal man se det som en investering på lige fod med alle andre. Som alle andre investeringer, så findes der kortsigtede og langsigtede. De sidstnævnte kræver nogle gange tålmodighed, da det ikke altid er lige til at se afkastet. Det vil ikke desto mindre ofte være der. Meget af den forskning, som man foretog i forbindelse med de tidlige rummissioner i 1960’erne, kunne umiddelbart virke som spild af penge. Men teknologiet bag bliver i dag grundlag for mange dele af vores samfund.
Tænker man dette i forhold til forretningsudvikling, så bør man konstant have et øje på fremtiden, tænke ud af boksen, og heller ikke være bange for at investere nogle midler i det. Der findes heldigvis også fagfolk, der kan hjælpe en med analyser og løsningsforslag, så man også i fremtiden er med i gamet.

Læs mere om forretningsudvikling lige her

Du kan også læse mere om forretningsudvikling her:

God strategisk ledelse giver en god forretningsudvikling

Derfor er forretningsudvikling en god idé

Ledelse! (foto se-institute.dk)

Kig på jeres strategiudvikling i virksomheden! (foto: hansentoft.dk)

Der er ingen tvivl om, at strategiudvikling er vigtig i de fleste virksomheder eller organisationer. Strategiudvikling er noget de fleste organisationer og virksomheder arbejder med, og skal gerne foregå i samspil mellem den administrerende direktør og lederteamet i virksomheden. Strategiudvikling har det formål, at skabe succes og gode resultater for virksomheden eller organisationen ved hele tiden at tænke innovativt. Strategiudviklingen skal sørge for, at man kan forankre og forandre denne innovative nytænkning. Det vil sige at den administrerende direktør og lederteamet skal være i stand til at sætte disse forandringsprocesser i gang ved hjælp af strategiudviklingen, samtidig med at drive virksomhedes daglige gang ordentligt. Kunderne skal gerne vide og kunne se, hvad de får for pengene, og at de får den fulde levering, hvilket ledelsen skal sørge for. Ledelsen skal dermed sørge for at erhverve sin ansatte med de rette værktøjer og kompetencer, og hele tiden tænke ambitiøst og målrettet, så virksomheden hele tiden er i fremgang og udvikling.

Strategiudvikling kan give røde tal på bundlinjen

Det er nødvendigt med en strategiudvikling og forretningsstrategi, der kan fastlægge en virksomheds mål og ambitioner. Hvis målene og ambitionerne kommunikeres klart og tydeligt, vil det også skabe en mere effektiv arbejdsindsats blandt de ansatte. De ansatte skal gerne vide, hvad de arbejder for, og de skal også inkluderes i en sådan grad, at de føler sig medansvarlige og investeret i virksomhedens samlet mål. Det kan være forskelligt fra virksomhed til virksomhed hvilken forretningsstrategi, der er brug for, men det er altid ledelsens opgave at finde ud af, hvillen strategi, der skal sættes i værk. En god forretningsstrategi skal gerne kortlægge en virksomheds langsigtede mål, kortsigtede mål, økonomi, daglig drift, administration, virksomhedens ambitioner og værdier – egentlig skal den dække virksomheden fra top til bund. De fleste virksomheder opnår oftest de bedste resultater, når ansatte, mellemledere, ledere og topledere samarbejde tæt.

Læs mere om strategiudvikling her!

Læs mere om strategiudvikling her:

Strategiudvikling åbner op for fremdrift og succes

Strategiudvikling bevæger dig ad succesfulde stier

 

Set fokus på ledelse (foto hansentoft.dk)

Tag et kursus i ledelse, så er du klar til stillingen (foto: se-institute.dk)

Med god ledelse kommer du længst med din virksomhed. De fleste ledere, stræber efter at varetage deres position på en god og kompetent, der samtidig afspejler virksomhedens succes. Der er ingen tvivl om, at en virksomheds succes afhænger af dens ledelse. Der findes mange forskellige ledelsesstrategier, man kan vælge i dag. Hvilken form for ledelsesstrategi man vælger, afhænger meget af ens personlige stil, målene for virksomheden, virksomhedens kundegruppe og målgruppe og virksomhedens brand. I dag er der mange ledere, som investerer sig selv mere personligt. Det er blevet meget populært at være en leder med karakter og personlighed, der godt tør lade sin personlige stil afspejle sig i virksomheden og den daglige gang.

Ledelse kursus kan give dig de rette værktøjer

Inden for forretning og ledelse findes der mange forskellige bud på, hvad god ledelse er. Der er nogle der fokuserer mest på den økonomiske bundlinje som afgørende for den gode ledelse, hvor andre i højere grad fokuserer på virksomhedens brand, filosofi eller værdigrundlag. Man plejer oftest at sige, at en god virksomhed afhænger af en god leder, hvilket der nok er en hel del sandhed i. En god leder skal gerne være opmærksom på sin egen personlige udvikling og være villig til at investere sig selv på en måde, der sætter lederens personlige værdier, styrker og svagheder on the spot. En investeret leder vil også avle investerede medarbejdere, og når man er investeret, så ønsker man også at yde sit bedste hver dag. Det er vigtigt, at der er en følelse af sammenhold og fællesskab blandt ledelsen og sine medarbejdere, næsten ligegyldig hvor stor en virksomhed der er tale om. Der skal være defineret en vision og et mål, som alle både ledere og medarbejdere kan forholde sig til, før end at man får den mest effektive og mest succesfulde virksomhed.

Find ledelses kursus her!

Se flere kurser her:

Kursus i ledelse giver fremtidsmuligheder for den enkelte

Der er fremtid i at dygtiggøre på projektledelse kursus

 

Tag fat i ledelsesudvikling! (foto hansentoft.dk)

Tag et kursus i ledelse! (foto: se-institute.dk)

Udvikling af ens ledelsesevner er vigtig for din virksomheds succes. Man kan sagtens selv sørge for, at man hele tiden udvikler sig, og at ens virksomhed udvikler sig sammen med dig. Men det kan også være nødvendigt, at hente hjælp og inspiration ude fra med for eksempel et ledelses kursus. Et kursus i ledelse vil have fokus på innovation og nytænkning både inden for forretning og ledelse. Der vil være fokus på den enkelte leder, lederteamet og hele direktionen. Der vil være mulighed for at få skræddersyet en proces med forretningskritiske mål, der vil være nødvendige for at få hævet niveauet i din virksomhed. Ofte vil der blive stille spørgsmål som; Hvad ønsker du at opnå med de forretningsmæssige mål? Hvad vil det kræve af dig og resten af ledertemaet at opfylde disse mål? Hvordan vil du og dit lederteam sikre jer at disse mål bliver indfriet? Og hvordan vil I måle resultaterne og succeskriterierne for processen? Disse spørgsmål vil i samarbejde blive besvaret.

Sørg for din virksomheds udvikling med et ledelses kursus

En virksomhed har brug for at udvikle sig, lige såvel som en virksomheds leder har brug for at udvikle sig. De to ting hænger uløseligt sammen. Hvis ikke en leder formår at udvikle sig, vil virksomheden heller ikke, eller også vil virksomheden i værste fald overhale sin leder inden om, og man vil hurtigt blive smidt ud på sidelinjen og miste sin lederstilling. Det gælder om at holde tungen lige i munden på dagens marked, som hele tiden er i rivende udvikling grundet den stigende globalisering og digitalisering. I dag må man nødvendigvis følge med udviklingen, og ikke lade sig begrænse af de mange muligheder, der hele tiden opstår og står til rådighed. Det er ikke en enkel sag at være leder nu om dage, derfor er det helt essentiel, at man hele tiden udvikler sig.

Find ledelses kurser her!

Se flere ledelseskurser her:

Kursus i ledelse giver fremtidsmuligheder for den enkelte

Der er fremtid i at dygtiggøre på projektledelse kursus