executive mba

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

En executive mba ruster en med de rette kvalifikationer

En executive mba er en uddannelse for alle dem, der gerne  vil være ledere i en professionel virksomhed. Med en executive mba får man med andre ord læring, teori og erfaring med det at eksekvere. For i al enkelhed er en executive en, der får lov til at eksekvere beslutningerne og gøre dem til realiteter. Der er i mange virksomheder et ganske hierarkisk system, der dog med nutiden teoretiske vendinger indenfor new management teorien har forsøgt at bløde op for den stringense hierarkisering. Man kan dog være sikker på, at man med en executive mba alligevel får lov til at stå med ansvaret for de aktiviteter, som virksomheden har ingået i. For med en executive mba får man en indgang til, hvad det vil sige at planlægge strategier og etablere både langsigtede og kortsigtede mål for virksomheden.

Mere af det hele

En uddannelse i executive mba er den perfekte indgang til en erhvervsverden, der i disse dage bliver mere og mere teoretiseret. Teorier er en god og hensigtsmæssig indgang til erhvervsverdenen, men slår ikke den praktiske erfaring, der kan deles imellem kursister og lærere. Derfor garanteres et særdeles engageret miljø, hvor det er muligt i et åbent forum både at skabe netværk og forbindelser på tværs af etablerede profiler. En virksom karriere som beslutningstager bør altså gerne kunne stå på flere forskellige ben, det teoretiske, det praktiske og det sociale. De forskellige opdelinger spiller ligesom op imod hinanden og er med til at skabe et hensigtsmæssigt og lærerigt miljø under kurset.

God forberedelse

På nettet er man så heldig at kunne få en masse information omkring, hvad det helt præcist vil sige at arbejde indenfor det erhvervslige, og alt hvad der hører med hertil. Her kan man finde udtalelser, pensum, erfaringer fra både lærere og kursister, der vil gøre beslutningen nemmere at tage.

Læs meget mere om executive mba her

Læs mere om MBA og andre uddannelser her:

MBA rankings sikrer dig den bedste uddannelsesinstitution

Uddannelse i ledelse er et vigtigt skridt på vejen