Organisation

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

En virksomhed kan ofte have svært ved at beslutte sig for, hvilken person de skal ansatte. Det har således stor betydning for virksomheden, at de helt rigtige mennesker bliver ansat. Men nogle stillinger er naturligvis vigtigere end andre, og det kommer formentlig ikke som en overraskelse for ret mange, at den vigtigste stilling er lederstillingen. En leder er nemlig den person, der skal have ansvaret for virksomhedens daglige drift. Uden denne person, vil virksomheden ikke kunne klare sig i forhold til at nå de mål, som virksomheden har sat. Derfor bør man også lægge lidt ekstra kræfter i, at få fundet den helt rigtige leder.

Træf det rigtige valg med executive search danmark

Men mange virksomheder ender alligevel med at stå på bar bund, når de skal på jagt efter at få besat en lederstilling. Selvom man måske har nogle gode kandidater, er det svært at vurdere, hvem det er bedst at ansætte. Og har man ikke erfaring med jobsamtaler, kan det være svært at danne sig et indtryk af personen, ud fra nogle få korte samtaler. Vælger man at alliere sig med et firma, der er specialiseret i, at finde den næste leder til virksomheden, kan man dog sikre sig et succesfuldt valg.

Executive search danmark har unikke kontakter

Disse firmaer har nemlig meget tæt kontakt til erhvervslivet, hvorfor de har nogle kontakter, som det ikke er muligt for en normal virksomhed at have. Dette betyder først og fremmest, at de kan finde frem til nogle unikke kandidater, som en almindelig virksomhed aldrig ville være kommet i kontakt med. Men sekundært betyder det også, at de har et unikt kendskab til deres kandidater, hvorfor det bliver lettere for dem, at få fundet den helt rigtige person til stillingen.

Benyt dig af executive search danmark og find den næste leder her.

 

Se også:

Lederkurser letter dit arbejde

Diplomuddannelser er fleksible

Den rette lederuddannelse venter (foto se-institute.dk)

Skab en god virksomhed (foto: hansentoft.dk)

Når en virksomhed har brug for en ny strategi, kan det være en god ide at hyre en konsulent inden for management consulting. Konsulenterne er gode til at analysere virksomhedens problemstillinger og kan dermed komme med gode forslag til en fremtidig strategi.

Få uafhængig rådgivning

En af de store fordele ved at hyre en konsulent inden for management consulting er, at konsulenten kommer udefra. Det betyder, at du får uafhængig rådgivning, og det kan være en fordel i forhold til kun at benytte sig af intern arbejdskraft i virksomheden. Med en konsulent udefra får man friske øjne på problemstillingen, og det kan tit hjælpe virksomheden med at finde den helt rigtige strategi og de bedste mål for fremtiden.

Find den rigtige konsulent

Der findes mange forskellige konsulentvirksomheder inden for management consulting og andre virksomhedsdiscipliner. Derfor er det en god ide at undersøge markedet for konsulenter, inden man beslutter sig, hvem man vil hyre. Først og fremmest gælder det om at finde en konsulent, som har netop de kompetencer, som virksomheden har brug for. De fleste konsulentvirksomheder har en hjemmeside, hvor du kan læser kundeanmeldelser af dem. På den måde får du et bedre fornemmelse af, hvilken konsulent der er helt rigtig at hyre for din virksomhed.

Hvis du er i tvivl om, hvilken konsulent du vil hyre, er det en god ide at aftale et møde med nogle forskellige konsulenter. Når du sidder ansigt til ansigt overfor folk, kan du bedre bedømme, om du sidder overfor den helt rigtige konsulent, som kan hjælpe din virksomhed med lige præcis de udfordringer, du sidder med.

Klik her for at læse mere om mulighederne for management consulting

Læs mere her:

Hold øje: Lederkurser kan variere meget i kvaliteten

Forretningsudvikling er en kunst alle ledere bør mestre

Vær bevidst omkring jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Vær bevidst omkring jeres ledelse (foto: hansentoft.dk)

”Jeg er lederen! Det er mig, der bestemmer, hvornår filmen er slut”. Om du kender Napoleon fra Disneys Aristocats eller ej, så er dette et citat, som egentlig meget godt kan beskrive noget af, hvad ledelse kan bestå af. Dog kommer det også hel an på, hvilken type organisation, der er tale om. Alle organisationer har nemlig behov for en ledelse, men om det er så er e meget tydelig og meget autoritær ledelse, er en helt anden sag. Dette kommer nemlig igen helt an på organisationen.

Ledelsen viser vejen fremad

Den rigtige ledelse driver en virksomhed fremad, hvor at en virksomhed vil blive holdt tilbage, hvis ikke den får den rette ledelse, der måtte være behov for. Ved korrekt ledelse får man det mest optimale ud af medarbejderne, hvor de føler, at de bliver værdsat, samt at de gør en forskel ved at gå på arbejde og yde sit bedste; uden at de får en følelse af, at de bliver udnyttet. Den gode leder fungerer som et godt eksempel og går forrest i virksomheden, så han eller hun kan vise vejen frem. Forstår man som en del af ledelsen at føre rigtigt an, vil alle medarbejdere i organisationen være med på, hvad den står for, og hvor de er på vej hen. Med den rette ledelse, vil der være overensstemmelse mellem organisationens mission, vision og stuktur, og ingen vil være i tvivl om, hvilke værdier der bliver repræsenteret, eller hvad der forventes af medarbejderne i organisationen.

Ledelsen skal være god til at lytte

Her kan det også hjælpe med gennemsigtig og gennemskuelig ledelse, hvor det er tydeligt for medarbejderne, hvem der bestemmer hvad, og hvem de skal henvende sig til med eksempelvis problemer og klager, men naturligvis også roser, som vi jo alle har behov for. Dette er også noget, en god ledelse skal tage hensyn til. Den husker at rose sine medarbejdere, når de gør det godt, og ledelsen er selv god til at tage i mod konstruktiv kritik og tager hånd om dette. En god ledelse skal være god til at delegere, supportere og coache sin virksomhed og sine medarbejdere.

Klik her for at få mere at vide om ledelse

Se mere om ledelse her:

Find din kommende uddannelse i ledelse i dag

Undervurder ikke behovet for korrekt ledelse

Få lagt en strategi (foto hansentoft.dk)

I er stillet godt med en strategi konsulent (foto: hansentoft.dk)

Alle vil være den bedste i dag. Især i det danske erhvervsliv hvor konkurrencen er hård. Og for at få den bedste virksomhed er man nødt til at tage alternative metoder i brug. Derfor er det nødvendigt at lægge en god strategi for jeres virksomhed. Hvad skal gøres, hvad skal ændres og hvornår?

Der skal lægges forskellige strategier for den enkelte virksomhed, og der findes rigtig mange muligheder. Derfor handler det først og fremmest for jer om at dykke ned og kigge på, hvad I er for en virksomhed, hvad jeres værdier er, og i hvilken retning I skal rykke jer.

Men for de fleste virksomheder er det svært at finde overskuddet både økonomisk og tidsmæssigt internt i firmaet til at grave ned i virksomheden og finde ud af, hvad man gør forkert. Derfor kan det være en god idé at hyre en konsulent ude fra til at lægge strategien. Både fordi vedkommende helt sikkert har en viden indenfor området og har prøvet det før, og samtidig kan se jeres virksomhed fra en helt ny side, som måske kan være sundt for jer alle.

Også til kunden

Udover at det er en god idé med en konsulent ude fra til at hjælpes jeres egen virksomheden, kan det også være en fordel at hyre én til at hjælpe jeres kunder, uanset hvem de er, og hvilket felt de arbejder indenfor.

Men hvor får man så fat i en konsulent, som kan hjælpe jeres virksomhed? Der er mange forskellige firmaer ude i Danmark, som tilbyder hjælp. Det handler for jer om at finde den, som passer bedst til jer og som kan rådgive jer og lægge jeres strategi på en måde, så den giver mening. Og som samtidig kan forklare både lederne, direktørerne og ikke mindst medarbejderne, hvordan de skal bruge strategien i det daglige.

Find en strategikonsulent eller rådgivere til netop jeres virksomhed her

Se mere her:

Styrk din ledelse med en ekstern management konsulent

Derfor er rekrutteringsfirmaer også for små virksomheder

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur fremmer virksomhedens vækst (foto: hansentoft.dk)

Hvis kulturen i et firma ikke i tilstrækkelig grad er med til at fremme organisationens måde at fungere på, kan det være nødvendigt at ændre den. Organisationskultur er noget ret stabilt, men det er muligt at ændre på den. Kulturen er et udtryk for den måde, hvorpå vi gør tingene. Man kan sammenligne den med den linse, som dine medarbejdere eller ansatte ser organisationens måde at fungere på igennem. Organisationskultur er som sagt ikke en helt fast størrelse, det er heldigvis muligt at ændre på den, hvis ikke den fungerer. Der er forskellige parametre, der skaber en organisations kultur. Du kan med fordel tage et kursus, der fokuserer på organisationskultur, hvis du vil lære, hvordan du kan skrue på de rette knapper for at påvirke organisationskulturen i den rigtige retning. En af de ting, der spiller en kæmpe rolle for organisationskulturen er måden, hvorpå ledelsen udøves.

Organisationskultur er ikke en fast størrelse, den kan ændres positivt

Ledelse har altså stor betydning for organisationskulturen. For eksempel hvordan succes opfattes i organisationen, og hvordan man opnår denne. En god leder skal respekteres, men vedkommende skal også vide, hvornår det er tid til at belønne eller rose medarbejderne. Derudover kan man arbejde med udvikling af de ansatte – hvordan afvikles et typisk karriereforløb for eksempel? Er der vejledninger, månedlige samtaler, evalueringer? Som leder har man et stort ansvar for at opføre sig ordentlig og sprede god stemning på arbejdspladsen. Derudover kan man kigge på kommunikationen i organisationen. Denne skal være både klar, konstruktiv og løsningsorienteret. Det er for eksempel vigtigt at vide, hvordan man forhindrer konfliktoptrapninger og misforståelser. Som du måske kan læse, er en god organisationskultur ikke noget, man kommer sovende til. Du kan derfor med fordel tage et kursus, der fokuserer på organisationskulturens mange facetter.

Klik her, og lær mere om organisationskultur

Læs mere om organisationskultur her:

Organisationskultur har stor betydning for virksomhedens smidighed

Organisationskultur giver forståelse af virksomheder

 

 

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er mange ting. Organisationsudvikling kan for eksempel ske inden for infrastrukturen af de ansatte, og hvorledes disse tilskyndes til at begå sig med hinanden. Det er en gammel model, den der hedder, at hver mand skal koncentrere sig om sin egen post udelukkende og ellers – som i en eller anden boble – holde sig væk fra den øvrige aktivitet, der foregår omkring ham eller hende. For det første er det ikke særligt inspirerende at være den person, der som beskrevet, bliver sat til at bemande en boble. Det er ensomt og der sker sjælden udvikling, fordi man ikke får mulighed for sparring og dynamisk udvikling, der kræver et nåleprik i boblen og interaktion og samarbejde med andre. Organisationsudvikling fokuserer blandt andet på, hvordan de ansatte bedst muligt bruger hinanden og skaber en dynamisk og inspirerende arbejdsplads, hvor folk yder og vil deres maksimale potentiale.

Organisationsudvikling kræver god ledelse

Organisationsudvikling er som allerede skrevet flere ting. En anden vigtig faktor, der bestemmer succesgraden af et firmas organisationsudvikling er dets lederskab. En god organisation kræver naturligvis også gode ledere. Der er mange ting, der har indflydelse på, hvor godt et lederskab er. For eksempel er det vigtigt, at lederskabet er sat ind i de nyeste strategier og den nyeste viden inden for ledelse. For at sikre sig, at ens ansatte og ikke mindst ledere er ajour med udviklingen på deres områder, så kan man sende dem på efteruddannelse, således at de suger det nyeste til sig. Med den slags kompetencer kan man være med på forreste linje og undgå at blive hægtet af, fordi at man ikke kan følge trop med udviklingen, som hele tiden afkræver et firma og dets ledere nye udfordringer for at holde sig flydende og for at komme i land på ’succesens kyster’.

Styrk din organisationsudvikling her

Læs mere om organisationsudvikling her:

Få dannet grundlaget for en fleksibel virksomhed med organisationsudvikling

Organisationsudvikling er vejen frem, hvis man også vil se frem ad.

Organisationsudvikling  (foto: hansentoft.dk)

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Der er mange muligheder for at udvikle på den enkelte virksomheds potentialer for at opnå vækst. En af de sikre veje er at skabe det bedst mulige grundlag gennem en videreudvikling af det allerede eksisterende potentiale. Når vi snakker vækst kan det være en god ide at slanke den enkelte virksomhed, så den opnår det mest solide grundlag for at bevæge sig på markedet. Hvis du ønsker at opnå vækst i din virksomhed, kan det derfor være en god ide at undersøge markedet for organisationsudvikling. Der findes nemlig et stort marked for organisationsudvikling. Der er rigtig mange muligheder for at udvikle på virksomheden gennem organisationsudvikling. Mange af de virksomheder, som ikke har klaret sig gennem finanskrisen har det til fælles, at de ikke har formået at skabe en tilstrækkelig fleksibel virksomhedskultur, som kan være med til at sikre, at virksomheden er i stand til at opnå konkrete resultater. For mange af disse virksomheder havde det været en god ide, hvis de havde søgt en tidssvarende udvikling gennem en organisationsudvikling. En organisationsudvikling kan gøre meget for at sikre en smidig organisation.

Skab resultater med en organisationsudvikling

Med en organisationsudvikling kan du være sikker på, at din virksomhed hurtigt er i stand til at mønstre solide resultater, der hurtigt i forløbet kan spores på bundlinjen. På den måde kan der være meget at vinde for den enkelte virksomhed ved at arbejde på at skabe den mest smidige organisation, der gør det muligt at agere på et marked, der bærer præg af forandringer, som er vedblivende. Det eneste som er sikkert, er, at alt er usikkert. Her på siden kan du læse mere om organisationsudvikling, som kan skabe resultater.

 

Se flere artikler om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling er nødvendigt i dagens Danmark

Organisationsudvikling handler om mennesker

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

Samfundet som vi i dag er indrettet efter en særlig mentalitet som går ud på, at det er vigtigt at præstere og ikke mindst også, at man er til gavn for andre, sig selv og netop samfundet. Det har også en effekt på os andre, netop fordi at vi også har et behov for at føle at det vi gør er til gavn for noget større. Eksempelvis så betyder det, at vores arbejde har en stor betydning for os selv og hele vores selvopfattelse, og i samme så har det også en betydning hvordan andre opfatter os. Vi skal altså helst have en følelse af, at det vi gør på vores arbejde er en værdifuld indsats, altså vi skal føle at vi byder ind med noget. I samme så skal se dette fokus på virke i et lys af udvikling. Vi lever nemlig også i en tid, hvor der er fokus på progressivitet, og vi skal være med til at tage del i denne udvikling.

Sørg for udvikling og fremskridt på din arbejdsplads ved at fokusere på organisationsudvikling

Man kan her overveje kursus og andre uddannelser som sætter fokus på organisationsudvikling. Det er godt fordi du ved at deltage i sådan noget, udvikler dig og gør dig i stand til at deltage i udviklingen. Med organisationsudvikling får du viden til at sætte tingene i andre perspektiver og tænke kreativt, hvilket er en god ting, når man skal arbejde og ikke mindst være med til at bidrage til kreativiteten. Derudover så bliver du også dygtigere til at tænke over dig selv og andre på arbejdspladsen, hvilket du kan bruge til at forbedre hvordan hele arbejdspladsens fungerer.

Læs meget mere om organisationsudvikling, det er nemlig altid godt få nyt viden til at sætte det hele i et andet perspektiv.

 

Se flere indlæg om organisationsudvikling:

Køb Frontline og få styr på lopperne

Organisationsudvikling handler om mennesker

Vær bevidst omkring jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Vær bevidst omkring jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Det moderne marked stiller store krav til den enkelte virksomheds organisationskultur. Før det postindustrielle samfund, var virksomheder kendetegnet ved store, tunge organisationer, der på ingen måde var smidige. På et moderne marked, der særligt er kendetegnet ved omskifteklighed, er den enkelte virksomheds organisationskultur af enorm betydning for dens muligheder for at overleve. Moderne virksomheder er nødt til at indrette sig, så de bliver så smidige som muligt. Smidigheden kan opnås på mange forskellige måder. En metode er, at man gennemgår den enkelte virksomheds organisationskultur. I alle virksomheder er det muligt at finde led, der kan gøres mere rationelt. Hvis man analyserer grundigt på den enkelte virksomheds arbejdsgange, er det muligt at finde mange steder, hvor der kan stammes op og effektiviseres. Effektivisering kan frigøre en masse ressourcer. Og når vi snakker virksomheders organisationskultur, er det altid muligt at finde led, der kan effektiviseres.

Få rationaliseret organisationskulturen

Moderne virksomheder skal være fleksible. Et marked, der er i konstant udvikling, stiller store krav til den enkelte virksomheds evner til at følge med denne udvikling. Her er det vigtigt at både ansatte og ledelse spiller på samme hold. Hvis din virksomhed står overfor en rationaliseringsproces i organisationskulturen, kan det være en god idé at finde en samarbejdspartner ude fra, der har erfaring med sådanne processer. Medarbejderne i den enkelte virksomhed sidder på en masse viden, der kan bruges til at optimere arbejdsgangene. Det er derfor vigtigt at få medarbejderne inkluderet i rationaliseringsprocessen af organisationskulturen. Inkludering er ikke altid lige til. Det kan derfor være en stor fordel at hente hjælp ind ude fra. Hvis du trækker på de rette kompetencer, kan der være store gevinster ved at give organisationskulturen et grundigt eftersyn. På den måde kan der frigives ressourcer, der i sidste ende kommer virksomheden til gode.

Læs mere om organisationskultur:

Organisationskultur – Hvad består din virksomhed af?

Organisationskultur giver forståelse af virksomheder

Din virksomheds organisationskultur kan ændres

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Det er aldrig lige meget, hvordan man driver sin forretning eller sin organisation for den sags skyld. Der er nogle ting, der skal være velovervejet og man er nødt til at følge med tiden, derfor er organisationsudvikling rigtig vigtig.

Organisationsudvikling er ikke noget nyt fænomen, for det kendes fra tilbage i tiden, og det er stadig meget værdifuldt og brugt, ganske enkelt fordi det er uundværligt, man er hele tiden nødt til at udvikle sig.

Organisationsudvikling styrker samarbejdet

Det du putter i et samarbejde, kommer som regel også ud på den anden side. Hvis man ikke er i stand til at samarbejde, er det ikke godt, for hvordan skal man så kunne fungere på et arbejdsmarked? Det kan man jo faktisk ikke.

Nogle gange kan det være svært at se sine egne fejl og sine mangler, derfor kan det være godt at få nogen udefra til at hjælpe en med det, og derefter kan man målrettet arbejde på at forbedre det sammen, og sådanne mennesker findes heldigvis, så det er bare med at finde dem, så man kan komme i gang med organisationsudviklingen.

Forbliv den gode leder gennem organisationsudvikling

En leder skal have nogle særlige egenskaber på forhånd, men i løbet af ens arbejde skal man også gerne udvikle nogle kompetencer og i særdeleshed videreudvikle sine kompetencer, så man fortsat er den gode leder, der får noget for hånden, og som kan sit kram, her er det også en god idé med hjælp udefra, det kan være i form af kurser eller efteruddannelse, hvor man sigter mod organisationsudvikling. Man er hele tiden nødt til at se på, hvad der er aktuelt for ens organisation eller virksomhed. Derudover er det også vigtigt, at man gennem organisatoriskudvikling har fokus på kommunikation, for det er et vigtigt område. Organisationsudvikling kan foregå på mange måder, men det kan man få hjælp til fra professionelle.

Klik her og få gang i organisationsudviklingen

 

Læs mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling handler om mennesker