kultur

All posts tagged kultur

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur fremmer virksomhedens vækst (foto: hansentoft.dk)

Hvis kulturen i et firma ikke i tilstrækkelig grad er med til at fremme organisationens måde at fungere på, kan det være nødvendigt at ændre den. Organisationskultur er noget ret stabilt, men det er muligt at ændre på den. Kulturen er et udtryk for den måde, hvorpå vi gør tingene. Man kan sammenligne den med den linse, som dine medarbejdere eller ansatte ser organisationens måde at fungere på igennem. Organisationskultur er som sagt ikke en helt fast størrelse, det er heldigvis muligt at ændre på den, hvis ikke den fungerer. Der er forskellige parametre, der skaber en organisations kultur. Du kan med fordel tage et kursus, der fokuserer på organisationskultur, hvis du vil lære, hvordan du kan skrue på de rette knapper for at påvirke organisationskulturen i den rigtige retning. En af de ting, der spiller en kæmpe rolle for organisationskulturen er måden, hvorpå ledelsen udøves.

Organisationskultur er ikke en fast størrelse, den kan ændres positivt

Ledelse har altså stor betydning for organisationskulturen. For eksempel hvordan succes opfattes i organisationen, og hvordan man opnår denne. En god leder skal respekteres, men vedkommende skal også vide, hvornår det er tid til at belønne eller rose medarbejderne. Derudover kan man arbejde med udvikling af de ansatte – hvordan afvikles et typisk karriereforløb for eksempel? Er der vejledninger, månedlige samtaler, evalueringer? Som leder har man et stort ansvar for at opføre sig ordentlig og sprede god stemning på arbejdspladsen. Derudover kan man kigge på kommunikationen i organisationen. Denne skal være både klar, konstruktiv og løsningsorienteret. Det er for eksempel vigtigt at vide, hvordan man forhindrer konfliktoptrapninger og misforståelser. Som du måske kan læse, er en god organisationskultur ikke noget, man kommer sovende til. Du kan derfor med fordel tage et kursus, der fokuserer på organisationskulturens mange facetter.

Klik her, og lær mere om organisationskultur

Læs mere om organisationskultur her:

Organisationskultur har stor betydning for virksomhedens smidighed

Organisationskultur giver forståelse af virksomheder

 

 

Vær bevidst omkring jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Vær bevidst omkring jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Det moderne marked stiller store krav til den enkelte virksomheds organisationskultur. Før det postindustrielle samfund, var virksomheder kendetegnet ved store, tunge organisationer, der på ingen måde var smidige. På et moderne marked, der særligt er kendetegnet ved omskifteklighed, er den enkelte virksomheds organisationskultur af enorm betydning for dens muligheder for at overleve. Moderne virksomheder er nødt til at indrette sig, så de bliver så smidige som muligt. Smidigheden kan opnås på mange forskellige måder. En metode er, at man gennemgår den enkelte virksomheds organisationskultur. I alle virksomheder er det muligt at finde led, der kan gøres mere rationelt. Hvis man analyserer grundigt på den enkelte virksomheds arbejdsgange, er det muligt at finde mange steder, hvor der kan stammes op og effektiviseres. Effektivisering kan frigøre en masse ressourcer. Og når vi snakker virksomheders organisationskultur, er det altid muligt at finde led, der kan effektiviseres.

Få rationaliseret organisationskulturen

Moderne virksomheder skal være fleksible. Et marked, der er i konstant udvikling, stiller store krav til den enkelte virksomheds evner til at følge med denne udvikling. Her er det vigtigt at både ansatte og ledelse spiller på samme hold. Hvis din virksomhed står overfor en rationaliseringsproces i organisationskulturen, kan det være en god idé at finde en samarbejdspartner ude fra, der har erfaring med sådanne processer. Medarbejderne i den enkelte virksomhed sidder på en masse viden, der kan bruges til at optimere arbejdsgangene. Det er derfor vigtigt at få medarbejderne inkluderet i rationaliseringsprocessen af organisationskulturen. Inkludering er ikke altid lige til. Det kan derfor være en stor fordel at hente hjælp ind ude fra. Hvis du trækker på de rette kompetencer, kan der være store gevinster ved at give organisationskulturen et grundigt eftersyn. På den måde kan der frigives ressourcer, der i sidste ende kommer virksomheden til gode.

Læs mere om organisationskultur:

Organisationskultur – Hvad består din virksomhed af?

Organisationskultur giver forståelse af virksomheder

Din virksomheds organisationskultur kan ændres

Organisationskultur skaber de rette kompetencer i en stor virksomhed (foto hansentoft.dk)

Organisationskultur skaber de rette kompetencer i en stor virksomhed (foto hansentoft.dk)

Der er en grund til, at der overhovedet findes et ord som ”organisationskultur”, og det skyldes ganske enkelt, at der er forskel på, hvordan de mange forskellige firmaer og organisationer fungerer og ønsker at fungerer. Det skyldes først og fremmest at firmaer er meget forskellige og de eksisterer med forskellige grundlag, og det gør det, at der findes en organisationskultur ganske forståeligt. Først og fremmest kan man tale om størrelse. Nogen organisationer er større end andre, og nogen består nærmest kun at en håndfuld personer, og derved forekommer det ganske klart, at der er forskel på, hvordan organisationer imellem har en vidt forskellige måde at gøre tingene på, altså de har forskellige organisationskulture.

Man kan altid forbedre en organisationskultur

Udover at organisationer er forskellige, og at man tale om, at et firma har en bestemt organisationskultur. Så handler det også om, hvilke dele man har i sin virksomhed, og hvordan disse dele spiller sammen og ikke spiller sammen. Nogen gange så er der en mere stram struktur, hvor lederen udstikker nogle bestemte regler, og de er ikke til at røre ved. I andre firmaer er strukturen mere løs, og lederen udstikker selvfølgelig nogle regler og har det meste at skulle have sagt, grundet at vedkommende bærer ansvaret. Der er meget forskellige, hvad der virker bedst for det enkelte firma, men det kan være særligt svært at vurdere hvor godt det virker, og hvad der er det bedste. Det er svært at se tingene, når man står i det. Det kan derfor være fordelagtigt at få noget professionelt hjælp udefra. Der er firmaer, som er specialiseret i at se på et firmas organisationskultur. De ved, hvad de skal se efter, og har den rette erfaring til at give den rette ekspertise, som kan hjælpe med at forbedre firmaets arbejdsgang og funktion, og hermed den specifikke organisationskultur.

 

Klik her hvis du ønsker at blive klog på organisationskultur

 

Læs meget mere om organisationskultur:

Organisationskultur giver forståelse af virksomheder

Din virksomheds organisationskultur kan ændres

Organisationskultur er værd at tænke over (foto viauc.dk)

Organisationskultur er værd at tænke over (foto viauc.dk)

Mennesket har gennem tiderne altid været et socialt dyr. Således siger Aristoteles om mennesket, at det er det eneste dyr, der udmærker sig ved at koge sin mad og have sociale anlæg. Mennesket er på dette punkt ret unik. Det kan godt være, at myrer også har anlæg til at arbejde sammen og fungere socialt. Men det er ikke på samme måde, for der mangler ligesom et bevidsthedsmæssigt perspektiv i deres socialitet. De er mere tvungne til at gøre det, fordi at det gavner det fælles bedste, nemlig myredronningen. Derfor gør de det. Der findes ikke andre muligheder. Men for mennesket findes der altid muligheder. I kraft af vores bevidsthed finder vi altid på muligheder for at slippe for at gøre en ting. Mennesket er refleksivt men samtidig også social anlagt, hvilket til tider betyder, at det agerer med inspiration over for hinanden.

Kommunikation og potentialeudfrielse

Organisationskultur er vigtig. Hvis man som virksomhed gerne vil kunne skabe effektivt og rette mindst ligeså effektivt, er det vigtigt, at man tager bestik af hinandens forskellige evner. Således at virksomheden som helhed får gavn af de enkelte elementer, det indgår i på det individuelle plan. En virksomhed vil kun kunne vokse støt, hvis det sker med dialog, kommunikation af potentiale og værdier.

Organisationskultur er essentielt

Hvis man derfor forstår sig på organisationskultur, vil der være grobund for en sund udvikling og drift på kort og langt sigt. En virksomhed vil bedre kunne trives, hvis den forholder sig til, hvilke værdier, der bliver præsenteret på det individuelle og organisationsmæssige plan. For at kunne udvikle sig, skal der skabes og knyttes en sund dialogkultur, der etableres ved at forstå organisationskulturen. En forståelse af denne er essentiel for en videre sund drift af enhver virksomhed i denne refleksive og selvbevidste tidsalder.

Få mere information om organisationsudvikling her:

Organisationsudvikling handler om mennesker

Organisationskultur (Foto: jobbank.dk)

Organisationskultur (Foto: jobbank.dk)

En moderne virksomhed kan ses som en organisation. I denne organisation hersker der en måde, som man gør tingene på. En måde at gribe arbejdsopgaver, kunderelationer, ekstern og intern kommunikation an på. Denne måde kan man kalde organisationskulturen. En virksomhed indeholder mange delelementer, som skal arbejde mod samme fælles mål. Ofte er det sådan, at en virksomhed finder en måde at gøre tingene på ned gennem hele strukturen, og denne måde fastholdes derefter. Der skal meget til at ændre på en virksomheds organistionskultur, men det kan godt betale sig en gang imellem. Nogen gange havner man bare i en situation, hvor arbejdsmønstrene bliver så indgroede, at man ikke længere reflekterer over, hvad man kan gøre anderledes – og måske endda bedre. Det er ikke altid, at virksomheder lever op til deres fulde potentiale, og det har i høj grad noget med organisationskulturen at gøre.

Konsulenter kan hjælpe med at fastlægge organisationskulturen

Der findes dygtige konsulenter, som kan hjælpe med at ændre din virksomheds organisationskultur, hvis du har et ønske om det. Det kan ofte være en god idé at gøre sig klart, hvordan organisationskulturen er i ens virksomhed, inden man mødes med konsulenterne, da det gør ændringen en del lettere, hvis man allerede selv har reflekteret over dette. Man bør også overveje, hvor man gerne vil have, at virksomheden rykker hen. Hvad skal gøres anderledes? Hvordan skal det gøres i fremtiden? På denne måde kan man arbejde målrettet på at ændre sin virksomheds organisationskultur, så man kan få forløst virksomhedens sande potentiale.

Klik her og læs mere om organisationskultur