ledere

All posts tagged ledere

Tag fat i ledelsesudvikling! (foto hansentoft.dk)

Tag fat i ledelsesudvikling! (foto hansentoft.dk)

Ledelsesudvikling er udvikling af den ledelse, som en virksomhed dyrker. Det er ikke altid helt lette varer. Men det kan være en særdeles god ide som virksomhed at tage op, hvordan virksomheden til dagligt forsøger at eksekvere sine opgaver. En dygtig ledelse er med til at skabe gode omstændigheder for de ressourcer, som en virksomhed nu engang består af. Der er ikke så meget at sige til, at en dygtig virksomhed blandt andet består af en ledelse, der er i stand til at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter.

Ledelsens rolle

Ved på den måde at accentuere, hvad det er der, der tæller for vigtigt og uvigtigt, vil ledelsen få en vigtig rolle. På trods af at vi lever i moderne tider, hvor hierarkiet som sådan er destrueret, er der stadig brug for noget, som man kan kalde ledelse i organisationen. Organisation er en stor masse, der som et hold på en fodboldbane er afhængig af den helt rette viden og overblik for at kunne komme i mål. Et hold uden rigtig anfører knækker sammen, når de store beslutninger skal tages. Sådan kan det også være med virksomheder. Man kan derfor gøre klogt i at bruge tid på ledelsesudvikling, hvis man gerne vil opnå de ønskede resultater.

Grobund for udvikling

Ledelsesudvikling skaber de resultater, som skal være med til at give virksomheden sit liv og fylde. Ligesom en bokser kun er ligeså god som sin sidste kamp, er en virksomhed kun ligeså god som sin sidste handel. Ledelsesudvikling skaber grobund for at kunne tale om forskellige strategier, omstillinger og beslutningsprocesser. Ledelsesudvikling er brugbart i mange forkellige virksomheder. Enhver virksomhed består af en ledelse, og denne ledelse kan sagtens have brug for en åben dialog, en snak omkring muligheder og potentiale. Ved på den måde at åbne op vil man opleve, hvordan en organisation vil komme til at blomstre.

Læs meget mere om ledelsesudvikling:

Få gang i din virksomhed med god ledelsesudvikling

Få et bedre lederteam med ledelsesudvikling

Ledelse udvikling kan få forretning på sporet igen

Vil du sidde i spidsen? (foto hansentoft.dk)

Vil du sidde i spidsen? (foto hansentoft.dk)

Har du været igennem de første år ingeniøruddannelsen byder på? Har du endda flere år på bagen i en verden af byggerier og konstruktioner? Så er det måske tid til, at du skal tage et nyt skridt i retningen mod nye muligheder. Ingeniøruddannelsen lægger måske ikke som udgangspunkt grundstenene for at blive leder en dag, men det er vigtigt, at der også er ingeniører blandt danske ledere. Derfor er der en helt særlig uddannelse til dig, der gerne vil avancere indenfor ingeniørfaget. Den hedder EBA. Engineering Business Administration.

Den handler om at styrke dine evner til ikke blot at være en dygtig ingeniør, men også til at kunne styre en større virksomhed til succes.

Det er ikke alle, der har evnerne til at være ledere. Men flere har. Også dem, der måske ikke umiddelbart tror det. Du skal ikke være bange for at udleve dine drømme. Der er rig mulighed for, at de kan indfries med en EBA.

Til dig, der gerne vil prøve nye muligheder af

Hvis man sidder i en bestemt stilling, kan det være svært at se, hvordan man kan prøve nye områder af. Måske kan man godt se, at der er uprøvede områder, men så ved man måske ikke, hvordan man kommer i en position, hvor man er manden, der bliver ansat i dette område.

Med en EBA bliver du klædt på til at tage nye ansvarsområder på dine skuldre. Med en EBA har du de skolemæssige kompetencer, der sætter dig i en position, hvor du kan have indflydelse – og måske endda ved nok til, at du også kan drive en selvstændig ingeniørforretning.

EBA er til dig, der gerne vil gå ad ledervejen. EBA giver dig vidensmæssige kvalifikationer, der styrker dig på vej op ad karrierestigen. Bliv en stærk leder – tag en EBA.

Se mulighederne for EBA her

 

Læs mere om lederuddannelser her:

En projektlederuddannelse sørger for alle led i virksomheden

God ledelse er altafgørende for din virksomheds succes

Takket være ledelse kan arbejdet skride fornuftigt frem Ellers skal du tage et kig på search and selection (foto hansentoft.dk)

Takket være ledelse kan arbejdet skride fornuftigt frem Ellers skal du tage et kig på search and selection (foto hansentoft.dk)

Uden en ledelse er det svært at forestille sig resultater. Det er svært at forestille sig en målsætning. Ledelse er noget helt naturligt i samfundet, i organisationer og i privatlivet. Ledelse driver tilværelsen fremad. Giver mening og skaber forståelse for nye dimensioner. Ledelse er ikke kun noget medfødt. Det er i høj grad noget man lærer i praksis, men også på skolebænken. Den rette ledelse kan være svær at finde. Derfor kan det være en god ide med fagligt input omkring ledelse. Det kan være med til at skabe fremdrift i en virksomhed, at den helt rigtige ledelse er blevet valgt på ekstern vis. Ofte er det svært at se indefra, hvad det er, man præcist står og mangler. Med en grundig selektion kan valget være nemmere at foretage, og det kan lette en masse besværlige processer.

Ledelse skaber dagsorden og kommunikation

En virksomhed bevæger sig som regel fremad. Fremad mod nye mål, hvorefter der sættes nye dagsordner. Derfor er det også vigtigt, at man kommer godt fra start med den rigtige ledelse. En ledelse, der både passer godt til de kortsigtede og de langsigtede perspektiver, vil være med til at give et godt flow indenfor organisationen. En organisation lever ikke kun på sine medarbejdere, men også på den måde, dagsordenen bliver kommunikeret ud. En dagsorden skal kommunikeres fuldt forståeligt og ved at skabe en fornuftig dialog gennem en sund ledelse, kan organisationen trives bedre i længere tid.

Ledelse for fremtiden

Med konsulenthjælp og vejledning kan valget indenfor ledelse gøre lettere. Der kan skabes nye relationer, som gerne være ubrydelige, fordi de er gavnlige for både ledelse og medarbejdere. Der skal skabes potentiale med en ledelse. En ledelse, der kan give en organisation nye og gode betingelser for en fremtidig fremdrift, vil komme til at hænge godt i de næste mange år frem.

Se på ledelse hos Hansen Toft

Læs mere om ledelse her:

Diplom i ledelse – bliv en kompetent leder

God ledelse er nødvendigt i enhver virksomhed

God ledelse er altafgørende for din virksomheds succes

Tag en uddannelse eller et kursus i ledelse (foto viauc.dk)

Tag en uddannelse eller et kursus i ledelse (foto viauc.dk)

Der er mange ting, som man skal tage højde for, når man skal have en virksomhed til at fungere. Der er ansatte, økonomi, arbejdsprocesser, kontor, kommunikation, salg og meget mere, som skal koordineres og kontrolleres. Mange af disse ting falder tilbage på ledelsen, både hvis de fungerer, og hvis de ikke fungerer. Derfor er god ledelse så vigtigt at have i et firma.

De senere år har der været mange tilfælde, hvor ledere i større virksomheder er blevet fyret, fordi de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Det kan koste flere millioner kroner at fyre en topleder, og selv i mindre virksomheder kan et lederskift være forbundet med store omkostninger. I alle virksomheder gælder det derfor om at have styr på den ledelse, der bliver udøvet, så hele foretagendet kan fungere optimalt.

Der findes forskellige former for ledelse

Der er ingen tvivl om, at ledelse er et krævende felt at begå sig på. Det kan skyldes ændringer i samfundet, begivenheder på verdensplan eller tilblivelse af nye medier og platforme. Men det skyldes også, at der findes så mange forskellige former for ledelse. Ledelse er ikke en ensrettet disciplin, den har derimod mange ansigter. Projektledelse, forandringsledelse, krisekommunikation og økonomiledelse hører alle ind under én overordnet paraply, men de er alligevel vidt forskellige i praksis.

Du kan uddanne dig inden for ledelse

I Danmark er der uddannelser på stort set alle områder, og ledelse er ingen undtagelse i den forbindelse. Nogle vil måske mene, at man bliver en god leder ved at kæmpe sig op gennem hierarkiet i et firma og gøre sig fortjent til mere og mere ansvar. Det er sandt, at det er én måde at gøre det på, men det er ikke den eneste. Der er masser af kurser, akademiuddannelser, diplomuddannelser og lignende, som kan undervise de studerende i ledelse fra både et teoretisk og praktisk standpunkt.

Læs mere om ledelse her: http://www.viauc.dk/videreuddannelse/ledelse-administration-forvaltning/Sider/ledelse-administration-og-forvaltning.aspx