organisation

All posts tagged organisation

Vær bevidst omkring jeres kultur (foto hansentoft.dk)

Vær bevidst omkring jeres ledelse (foto: hansentoft.dk)

”Jeg er lederen! Det er mig, der bestemmer, hvornår filmen er slut”. Om du kender Napoleon fra Disneys Aristocats eller ej, så er dette et citat, som egentlig meget godt kan beskrive noget af, hvad ledelse kan bestå af. Dog kommer det også hel an på, hvilken type organisation, der er tale om. Alle organisationer har nemlig behov for en ledelse, men om det er så er e meget tydelig og meget autoritær ledelse, er en helt anden sag. Dette kommer nemlig igen helt an på organisationen.

Ledelsen viser vejen fremad

Den rigtige ledelse driver en virksomhed fremad, hvor at en virksomhed vil blive holdt tilbage, hvis ikke den får den rette ledelse, der måtte være behov for. Ved korrekt ledelse får man det mest optimale ud af medarbejderne, hvor de føler, at de bliver værdsat, samt at de gør en forskel ved at gå på arbejde og yde sit bedste; uden at de får en følelse af, at de bliver udnyttet. Den gode leder fungerer som et godt eksempel og går forrest i virksomheden, så han eller hun kan vise vejen frem. Forstår man som en del af ledelsen at føre rigtigt an, vil alle medarbejdere i organisationen være med på, hvad den står for, og hvor de er på vej hen. Med den rette ledelse, vil der være overensstemmelse mellem organisationens mission, vision og stuktur, og ingen vil være i tvivl om, hvilke værdier der bliver repræsenteret, eller hvad der forventes af medarbejderne i organisationen.

Ledelsen skal være god til at lytte

Her kan det også hjælpe med gennemsigtig og gennemskuelig ledelse, hvor det er tydeligt for medarbejderne, hvem der bestemmer hvad, og hvem de skal henvende sig til med eksempelvis problemer og klager, men naturligvis også roser, som vi jo alle har behov for. Dette er også noget, en god ledelse skal tage hensyn til. Den husker at rose sine medarbejdere, når de gør det godt, og ledelsen er selv god til at tage i mod konstruktiv kritik og tager hånd om dette. En god ledelse skal være god til at delegere, supportere og coache sin virksomhed og sine medarbejdere.

Klik her for at få mere at vide om ledelse

Se mere om ledelse her:

Find din kommende uddannelse i ledelse i dag

Undervurder ikke behovet for korrekt ledelse

Organisationsudvikling (foto: hansentoft.dk)

Organisationskultur fremmer virksomhedens vækst (foto: hansentoft.dk)

Hvis kulturen i et firma ikke i tilstrækkelig grad er med til at fremme organisationens måde at fungere på, kan det være nødvendigt at ændre den. Organisationskultur er noget ret stabilt, men det er muligt at ændre på den. Kulturen er et udtryk for den måde, hvorpå vi gør tingene. Man kan sammenligne den med den linse, som dine medarbejdere eller ansatte ser organisationens måde at fungere på igennem. Organisationskultur er som sagt ikke en helt fast størrelse, det er heldigvis muligt at ændre på den, hvis ikke den fungerer. Der er forskellige parametre, der skaber en organisations kultur. Du kan med fordel tage et kursus, der fokuserer på organisationskultur, hvis du vil lære, hvordan du kan skrue på de rette knapper for at påvirke organisationskulturen i den rigtige retning. En af de ting, der spiller en kæmpe rolle for organisationskulturen er måden, hvorpå ledelsen udøves.

Organisationskultur er ikke en fast størrelse, den kan ændres positivt

Ledelse har altså stor betydning for organisationskulturen. For eksempel hvordan succes opfattes i organisationen, og hvordan man opnår denne. En god leder skal respekteres, men vedkommende skal også vide, hvornår det er tid til at belønne eller rose medarbejderne. Derudover kan man arbejde med udvikling af de ansatte – hvordan afvikles et typisk karriereforløb for eksempel? Er der vejledninger, månedlige samtaler, evalueringer? Som leder har man et stort ansvar for at opføre sig ordentlig og sprede god stemning på arbejdspladsen. Derudover kan man kigge på kommunikationen i organisationen. Denne skal være både klar, konstruktiv og løsningsorienteret. Det er for eksempel vigtigt at vide, hvordan man forhindrer konfliktoptrapninger og misforståelser. Som du måske kan læse, er en god organisationskultur ikke noget, man kommer sovende til. Du kan derfor med fordel tage et kursus, der fokuserer på organisationskulturens mange facetter.

Klik her, og lær mere om organisationskultur

Læs mere om organisationskultur her:

Organisationskultur har stor betydning for virksomhedens smidighed

Organisationskultur giver forståelse af virksomheder

 

 

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Organisationsudvikling er mange ting. Organisationsudvikling kan for eksempel ske inden for infrastrukturen af de ansatte, og hvorledes disse tilskyndes til at begå sig med hinanden. Det er en gammel model, den der hedder, at hver mand skal koncentrere sig om sin egen post udelukkende og ellers – som i en eller anden boble – holde sig væk fra den øvrige aktivitet, der foregår omkring ham eller hende. For det første er det ikke særligt inspirerende at være den person, der som beskrevet, bliver sat til at bemande en boble. Det er ensomt og der sker sjælden udvikling, fordi man ikke får mulighed for sparring og dynamisk udvikling, der kræver et nåleprik i boblen og interaktion og samarbejde med andre. Organisationsudvikling fokuserer blandt andet på, hvordan de ansatte bedst muligt bruger hinanden og skaber en dynamisk og inspirerende arbejdsplads, hvor folk yder og vil deres maksimale potentiale.

Organisationsudvikling kræver god ledelse

Organisationsudvikling er som allerede skrevet flere ting. En anden vigtig faktor, der bestemmer succesgraden af et firmas organisationsudvikling er dets lederskab. En god organisation kræver naturligvis også gode ledere. Der er mange ting, der har indflydelse på, hvor godt et lederskab er. For eksempel er det vigtigt, at lederskabet er sat ind i de nyeste strategier og den nyeste viden inden for ledelse. For at sikre sig, at ens ansatte og ikke mindst ledere er ajour med udviklingen på deres områder, så kan man sende dem på efteruddannelse, således at de suger det nyeste til sig. Med den slags kompetencer kan man være med på forreste linje og undgå at blive hægtet af, fordi at man ikke kan følge trop med udviklingen, som hele tiden afkræver et firma og dets ledere nye udfordringer for at holde sig flydende og for at komme i land på ’succesens kyster’.

Styrk din organisationsudvikling her

Læs mere om organisationsudvikling her:

Få dannet grundlaget for en fleksibel virksomhed med organisationsudvikling

Organisationsudvikling er vejen frem, hvis man også vil se frem ad.

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

Er i på forkant med organisationen? (foto hansentoft.dk)

Samfundet som vi i dag er indrettet efter en særlig mentalitet som går ud på, at det er vigtigt at præstere og ikke mindst også, at man er til gavn for andre, sig selv og netop samfundet. Det har også en effekt på os andre, netop fordi at vi også har et behov for at føle at det vi gør er til gavn for noget større. Eksempelvis så betyder det, at vores arbejde har en stor betydning for os selv og hele vores selvopfattelse, og i samme så har det også en betydning hvordan andre opfatter os. Vi skal altså helst have en følelse af, at det vi gør på vores arbejde er en værdifuld indsats, altså vi skal føle at vi byder ind med noget. I samme så skal se dette fokus på virke i et lys af udvikling. Vi lever nemlig også i en tid, hvor der er fokus på progressivitet, og vi skal være med til at tage del i denne udvikling.

Sørg for udvikling og fremskridt på din arbejdsplads ved at fokusere på organisationsudvikling

Man kan her overveje kursus og andre uddannelser som sætter fokus på organisationsudvikling. Det er godt fordi du ved at deltage i sådan noget, udvikler dig og gør dig i stand til at deltage i udviklingen. Med organisationsudvikling får du viden til at sætte tingene i andre perspektiver og tænke kreativt, hvilket er en god ting, når man skal arbejde og ikke mindst være med til at bidrage til kreativiteten. Derudover så bliver du også dygtigere til at tænke over dig selv og andre på arbejdspladsen, hvilket du kan bruge til at forbedre hvordan hele arbejdspladsens fungerer.

Læs meget mere om organisationsudvikling, det er nemlig altid godt få nyt viden til at sætte det hele i et andet perspektiv.

 

Se flere indlæg om organisationsudvikling:

Køb Frontline og få styr på lopperne

Organisationsudvikling handler om mennesker

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Forhold jer kritisk til virkomheden som organisation (foto hansentoft.dk)

Det er aldrig lige meget, hvordan man driver sin forretning eller sin organisation for den sags skyld. Der er nogle ting, der skal være velovervejet og man er nødt til at følge med tiden, derfor er organisationsudvikling rigtig vigtig.

Organisationsudvikling er ikke noget nyt fænomen, for det kendes fra tilbage i tiden, og det er stadig meget værdifuldt og brugt, ganske enkelt fordi det er uundværligt, man er hele tiden nødt til at udvikle sig.

Organisationsudvikling styrker samarbejdet

Det du putter i et samarbejde, kommer som regel også ud på den anden side. Hvis man ikke er i stand til at samarbejde, er det ikke godt, for hvordan skal man så kunne fungere på et arbejdsmarked? Det kan man jo faktisk ikke.

Nogle gange kan det være svært at se sine egne fejl og sine mangler, derfor kan det være godt at få nogen udefra til at hjælpe en med det, og derefter kan man målrettet arbejde på at forbedre det sammen, og sådanne mennesker findes heldigvis, så det er bare med at finde dem, så man kan komme i gang med organisationsudviklingen.

Forbliv den gode leder gennem organisationsudvikling

En leder skal have nogle særlige egenskaber på forhånd, men i løbet af ens arbejde skal man også gerne udvikle nogle kompetencer og i særdeleshed videreudvikle sine kompetencer, så man fortsat er den gode leder, der får noget for hånden, og som kan sit kram, her er det også en god idé med hjælp udefra, det kan være i form af kurser eller efteruddannelse, hvor man sigter mod organisationsudvikling. Man er hele tiden nødt til at se på, hvad der er aktuelt for ens organisation eller virksomhed. Derudover er det også vigtigt, at man gennem organisatoriskudvikling har fokus på kommunikation, for det er et vigtigt område. Organisationsudvikling kan foregå på mange måder, men det kan man få hjælp til fra professionelle.

Klik her og få gang i organisationsudviklingen

 

Læs mere om organisationsudvikling:

Organisationsudvikling handler om mennesker

Organisationskultur skaber de rette kompetencer i en stor virksomhed (foto hansentoft.dk)

Organisationskultur skaber de rette kompetencer i en stor virksomhed (foto hansentoft.dk)

Der er en grund til, at der overhovedet findes et ord som ”organisationskultur”, og det skyldes ganske enkelt, at der er forskel på, hvordan de mange forskellige firmaer og organisationer fungerer og ønsker at fungerer. Det skyldes først og fremmest at firmaer er meget forskellige og de eksisterer med forskellige grundlag, og det gør det, at der findes en organisationskultur ganske forståeligt. Først og fremmest kan man tale om størrelse. Nogen organisationer er større end andre, og nogen består nærmest kun at en håndfuld personer, og derved forekommer det ganske klart, at der er forskel på, hvordan organisationer imellem har en vidt forskellige måde at gøre tingene på, altså de har forskellige organisationskulture.

Man kan altid forbedre en organisationskultur

Udover at organisationer er forskellige, og at man tale om, at et firma har en bestemt organisationskultur. Så handler det også om, hvilke dele man har i sin virksomhed, og hvordan disse dele spiller sammen og ikke spiller sammen. Nogen gange så er der en mere stram struktur, hvor lederen udstikker nogle bestemte regler, og de er ikke til at røre ved. I andre firmaer er strukturen mere løs, og lederen udstikker selvfølgelig nogle regler og har det meste at skulle have sagt, grundet at vedkommende bærer ansvaret. Der er meget forskellige, hvad der virker bedst for det enkelte firma, men det kan være særligt svært at vurdere hvor godt det virker, og hvad der er det bedste. Det er svært at se tingene, når man står i det. Det kan derfor være fordelagtigt at få noget professionelt hjælp udefra. Der er firmaer, som er specialiseret i at se på et firmas organisationskultur. De ved, hvad de skal se efter, og har den rette erfaring til at give den rette ekspertise, som kan hjælpe med at forbedre firmaets arbejdsgang og funktion, og hermed den specifikke organisationskultur.

 

Klik her hvis du ønsker at blive klog på organisationskultur

 

Læs meget mere om organisationskultur:

Organisationskultur giver forståelse af virksomheder

Din virksomheds organisationskultur kan ændres

Organisationskultur er værd at tænke over (foto viauc.dk)

Organisationskultur er værd at tænke over (foto viauc.dk)

Mennesket har gennem tiderne altid været et socialt dyr. Således siger Aristoteles om mennesket, at det er det eneste dyr, der udmærker sig ved at koge sin mad og have sociale anlæg. Mennesket er på dette punkt ret unik. Det kan godt være, at myrer også har anlæg til at arbejde sammen og fungere socialt. Men det er ikke på samme måde, for der mangler ligesom et bevidsthedsmæssigt perspektiv i deres socialitet. De er mere tvungne til at gøre det, fordi at det gavner det fælles bedste, nemlig myredronningen. Derfor gør de det. Der findes ikke andre muligheder. Men for mennesket findes der altid muligheder. I kraft af vores bevidsthed finder vi altid på muligheder for at slippe for at gøre en ting. Mennesket er refleksivt men samtidig også social anlagt, hvilket til tider betyder, at det agerer med inspiration over for hinanden.

Kommunikation og potentialeudfrielse

Organisationskultur er vigtig. Hvis man som virksomhed gerne vil kunne skabe effektivt og rette mindst ligeså effektivt, er det vigtigt, at man tager bestik af hinandens forskellige evner. Således at virksomheden som helhed får gavn af de enkelte elementer, det indgår i på det individuelle plan. En virksomhed vil kun kunne vokse støt, hvis det sker med dialog, kommunikation af potentiale og værdier.

Organisationskultur er essentielt

Hvis man derfor forstår sig på organisationskultur, vil der være grobund for en sund udvikling og drift på kort og langt sigt. En virksomhed vil bedre kunne trives, hvis den forholder sig til, hvilke værdier, der bliver præsenteret på det individuelle og organisationsmæssige plan. For at kunne udvikle sig, skal der skabes og knyttes en sund dialogkultur, der etableres ved at forstå organisationskulturen. En forståelse af denne er essentiel for en videre sund drift af enhver virksomhed i denne refleksive og selvbevidste tidsalder.

Få mere information om organisationsudvikling her:

Organisationsudvikling handler om mennesker

Har jeres organisation en plan for fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Har jeres organisation en plan for fremtiden? (foto hansentoft.dk)

Når man taler om en virksomheds vækst, taler man ofte om at skabe mest mulig vækst og mindst mulig røde tal på bndlinjen. Man taler om vækstrater, aktier og fremtidige handler. Og det giver selvfølgelig god mening. For det, at drive en virksomhed, handler i sidste ende om at skabe profit, så det hele kan betale sig. Så de ansatte i virksomheden kan få deres løn, betale deres skat og i sidste ende bidrage til statskassen. Men når det er sagt, så må man aldrig glemme, at en virksomhed består af mennesker. Det kan lyde tarveligt banalt, men ikke desto mindre er det en vigtig erkendelse. Især hvis man gerne vil udvikle sin virksomhed til det bedre. For når man arbejder med mennesker, så er det svært at strømline alle processer. Mennesker handler og tænker forskelligt. Heldigvis for det. Men det er også noget af det, der nogle gange kan skabe nogle knuder i en virksomhed. Det kan være mangel på dialog, eller det kan ganske enkelt være indgroede vaner, der i sidste ende betyder, at virksomhedens processer ikke er så effektive, som de kunne være og profitten dermed også mindre. Derfor kan det være en stor hjælp at investere i professionel organisationsudvikling.

Organisationsudvikling handler også om dialog

Når man arbejder med mennesker, så kan der også ind i mellem opstå knuder i processerne. De knuder kan bl.a. skyldes mangel på dialog. Det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at kommunikationen i en virksomhed fungerer. At de mange forskellige led kan tale sammen og sammen skabe de bedste løsninger. Det er ikke altid let, og her kan professionel hjælp inden for organisationsudvikling være guld værd.

Klik her, og få hjælp til organisationsudvikling

Organisationskultur (Foto: jobbank.dk)

Organisationskultur (Foto: jobbank.dk)

En moderne virksomhed kan ses som en organisation. I denne organisation hersker der en måde, som man gør tingene på. En måde at gribe arbejdsopgaver, kunderelationer, ekstern og intern kommunikation an på. Denne måde kan man kalde organisationskulturen. En virksomhed indeholder mange delelementer, som skal arbejde mod samme fælles mål. Ofte er det sådan, at en virksomhed finder en måde at gøre tingene på ned gennem hele strukturen, og denne måde fastholdes derefter. Der skal meget til at ændre på en virksomheds organistionskultur, men det kan godt betale sig en gang imellem. Nogen gange havner man bare i en situation, hvor arbejdsmønstrene bliver så indgroede, at man ikke længere reflekterer over, hvad man kan gøre anderledes – og måske endda bedre. Det er ikke altid, at virksomheder lever op til deres fulde potentiale, og det har i høj grad noget med organisationskulturen at gøre.

Konsulenter kan hjælpe med at fastlægge organisationskulturen

Der findes dygtige konsulenter, som kan hjælpe med at ændre din virksomheds organisationskultur, hvis du har et ønske om det. Det kan ofte være en god idé at gøre sig klart, hvordan organisationskulturen er i ens virksomhed, inden man mødes med konsulenterne, da det gør ændringen en del lettere, hvis man allerede selv har reflekteret over dette. Man bør også overveje, hvor man gerne vil have, at virksomheden rykker hen. Hvad skal gøres anderledes? Hvordan skal det gøres i fremtiden? På denne måde kan man arbejde målrettet på at ændre sin virksomheds organisationskultur, så man kan få forløst virksomhedens sande potentiale.

Klik her og læs mere om organisationskultur